Præmieplan for Gevinstopsparing

Samlet saldo på Gevinstopsparing ved udgangen af 2018 var 8,6 mia. kr. I 2018 blev der i alt udbetalt 2,4 mio. kr. fordelt på 6.012 gevinster.

Du kan finde ud af, om du har vundet, ved at gå ind på din konto i Netbank eller Mobilbank - pengene overføres automatisk til dig den 9. bankdag i måneden.

Hvis du vinder 100.000 kr., vil du blive kontaktet.

Præmieplan for januar 2019-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for februar 2019-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for marts 2019-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for april 2019-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for maj 2019-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for juni 2019-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for juli 2019-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for august 2019-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for september 2019-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for oktober 2019-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for november 2019-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.   
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for december 2019-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Det nemme overblik

Hvem kan oprette en Gevinstopsparing?    Alle privatpersoner
Renten lige nu  

0,00 %
Til gengæld trækker vi lod om pengepræmier hver måned. Du har et lod i puljen for hver 100 kr., der står på din Gevinstopsparing.

Loft over indbetalingerNej
Loft over indeståendeNej
BindingsperiodeIngen
BegrænsningerIngen - du kan bruge opsparing til det, du vil
GarantiIndestående op til 750.000 kr er dækket af GarantiformuenÅbner i nyt vindue.

Det med småt

Ind- og udbetalinger   

Der kan frit indsættes og hæves penge uden opsigelse. Der kan ikke aftales automatiske betalinger/overførsler fra Gevinstopsparing.

Du kan aftale, at vi automatisk overfører et fast beløb til din Gevinstopsparing fra din konto, fx hver måned, hvert kvartal eller hver gang du bruger dit betalingskort.

Gevinster 
Gevinsterne er fastlagt i en præmieplan. Præmieplanen bestemmes af det samlede indestående på Gevinstopsparing. Banken kan derfor ændre præmieplanen uden varsel.

Udtrækning 
Gevinsterne udtrækkes af Notarius Publicus. Det sker normalt den 6. ekspeditionsdag i hver måned.

Antallet af lodder bestemmes af det mindste beløb, der har stået på kontoen i hele den foregående kalendermåned – svarende til månedens mindste saldo. Kontoen deltager kun i udtrækningen, hvis månedens mindste saldo er 500 kr. eller derover.

Kontohaver får et lod for hver 100 kr. på kontoen. Står der fx 1.178 kr., deltager kontoen med 11 lodder. Et lod kan kun vinde en gang ved hver trækning.

Gevinsten bliver indsat på Gevinstopsparingskontoen efter fradrag af gevinstafgift. Den samlede trækningsliste findes i bankens filialer.

Gevinstafgift 
Gevinster er pålagt en afgift til staten på 15 % af beløb over 200 kr.

Kontooplysninger 
Kontohaver får en kontooversigt fra banken hvert år.

Begrænsning af bankens ansvar 
En udtrækning kan ikke gøres om eller ændres, selvom antallet af deltagende lodder er forkert beregnet.

Har en kontohaver fået tildelt for få lodder, er bankens ansvar begrænset til at yde den pågældende kontohaver en erstatningsrente. Erstatningsrenten beregnes med den samme procentsats, som er anvendt ved beregningen af præmieplanen. Erstatningsrenten ydes for det antal kalendermåneder, hvor kontohaver ikke har fået tildelt det korrekte antal lodder og beregnes af antal lodder gange 100.

Har en kontohaver fået tildelt for mange lodder, kan de øvrige deltagere ikke rejse krav mod banken. Vinder en kontohaver, som har haft for mange lodder, har kontohaveren ikke krav på gevinsten. Beløbet vil blive overført til senere udtrækning.

Ændring af reglerne 
Reglerne kan ændres af banken med 1 måneds varsel.

Andre bestemmelser

I øvrigt gælder generelle vilkår for Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland.

Disclaimer

*Præmieplanen er foreløbig og kan ændres indtil den 3. sidste bankdag før den aktuelle gevinstmåned. Præmieplanen fastsættes ud fra den samlede indlånssaldo og det aktuelle renteniveau. 

Udlodningsprocenten beregnes af kalendermånedens mindste saldo som en forventet gennemsnitlig rente set over en etårig periode.