Beskrivelse af benchmark for Private Banking porteføljepleje produkter

Nedenfor gives en kort beskrivelse af det referenceindeks, der indgår i PBPM og PB Portefølje benchmark. Fordelingen af de enkelte mandaters benchmark fremgår af ”Aftale om Private Banking Portfolio Management” og ”Aftale om Private Banking Portfølje”.

MSCI Emerging Markets (Inkl. netto udbytte)

Et markedsindeks der er designet til at måle afkast på de globale vækstmarkeder. Indekset blev etableret i 1988 og består i dag af 21 lande og mere end 800 aktier. Det er et net dividend indeks – dvs. det inkluderer nettoudbytter. Indekset vedligeholdes af MSCI Inc., tidligere Morgan Stanley Capital International.

OMX Copenhagen Cap (Danske aktier)

Københavns brede aktieindeks, som består af alle aktier på den danske børs i København. Indekset er opbygget således at hver enkelt aktie ikke kan udgøre mere end 10 procent af det samlede indeks. Det er et gross dividend indeks – dvs. det inkluderer bruttoudbytter.

MSCI World (Inkl. netto udbytte)

Et almindeligt brugt globalt markedsindeks designet til at måle aktieafkast i de udviklede lande. Indekset består aktuelt af aktier fra 24 lande. Det er et net dividend indeks – dvs. det inkluderer nettoudbytter. Indekset vedligeholdes af MSCI Inc., tidligere Morgan Stanley Capital International.

MSCI World All Country (Inkl. netto udbytte)

Et almindeligt brugt globalt markedsindeks designet til at måle aktieafkast i både de udviklede lande og i vækstlande. Det er et net dividend indeks – dvs. det inkluderer nettoudbytter. Indekset vedligeholdes af MSCI Inc., tidligere Morgan Stanley Capital International.

OMXC20Cap (Danske aktier)

Københavns førende aktieindeks, som består af de 20 mest omsatte aktier på den danske børs i København. Indekset er opbygget således at hver enkelt aktie ikke kan udgøre mere end 20 procent af det samlede indeks. OMXC20Cap er et handelsbart indeks, det begrænsede antal aktier garanterer, at alle de underliggende aktier i indekset er likvide. Sammensætningen af OMXC20Cap revideres to gange om året.

CMI2 (Danske statsobligationer, konstant varighed)

Et Nordea Constant Maturity Index, som består af et antal danske statsobligationer med en samlet varighed på 2 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en varighed på 2 år. De obligationer, der indgår i indekset, skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som har løbetid mere end et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. kr. og være udstedt i danske kroner.

CMI3 (Danske statsobligationer, konstant varighed)

Et Nordea Constant Maturity Index, som består af et antal danske statsobligationer med en samlet varighed på 3 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en varighed på 3 år. De obligationer, der indgår i indekset, skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som har løbetid mere end et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. kr. og være udstedt i danske kroner.

CMI5 (Danske statsobligationer, konstant varighed)

Et Nordea Constant Maturity Index, som består af et antal danske statsobligationer med en samlet varighed på 5 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en varighed på 5 år. De obligationer, der indgår i indekset, skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som har løbetid mere end et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. kr. og være udstedt i danske kroner.

CMI7 (Danske statsobligationer, konstant varighed)

Et Nordea Constant Maturity Index, som består af et antal danske statsobligationer med en samlet varighed på 7 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en varighed på 7 år. De obligationer, der indgår i indekset, skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som har løbetid mere end et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. kr. og være udstedt i danske kroner.

MCM5Y (Danske realkreditobligationer, konstant varighed)

Et Nordea Constant Maturity realkreditindeks, som består af danske konverterbare realkreditobligationer, capped floaters samt inkonverterbare realkreditobligationer med løbetid længere end et år. Den samlede varighed på indekset holdes konstant på 5 år. For at sikre en tilstrækkelig likviditet er grænsen for cirkulerende mængde 3 mia. kr. pr. ISIN-kode og 10 mia. kr. pr. serie. Tickeren på indekset hedder NDEAMTG5 

Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (Virksomhedsobligationer, High Yiels Bonds)

Indekset er et af de mest anvendte high yield indeks. Indekset består af virksomhedsobligationer, der har en rating svarende til BB+ eller lavere.

JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Statsobligationer, Højrente)

Indeks stammer fra begyndelsen af 1990’erne og er det mest anvendte emerging market statsgældsindeks. Indekset består af statsobligationer udstedt i US dollar af 40 emerging markets lande. Indekset rebalanceres jævnligt for at sikre at det følger markederne korrekt.

Merrill Lynch EMU Corporate Index (Virksomhedsobligationer, IG)

Merrill Lynch EMU Corporate Indeks består af EUR-denominerede investment grade virksomhedsobligationer udstedt af euromedlemslande. Obligationerne i indekset har en investment grade rating (baseret på et gennemsnit af Moodys, S & P og Fitch). Desuden skal de værdipapirer, der indgår i indekset have mindst et års restløbetid, en fastlagt kupon og en cirkulerende mængde på minimum 250 mio. EUR.

Merrill Lynch EU High Yield Index
(Virksomhedsobligationer, HY)

Merrill Lynch EU High Yield Indeks består af EUR- og GBP-denominerede under investment grade virksomhedsobligationer udstedt i pund eller af euromedlemslande. Obligationerne i indekset har en rating under investment grade (baseret på et gennemsnit af Moodys, S & P og Fitch). Derudover skal de værdipapirer, der indgår i indekset have mindst et år restløbetid, en fastlagt kupon og en cirkulerende mængde på minimum 100 mio. EUR eller 50 mio. GBP.

Merrill Lynch US High Yield Index
(Virksomhedsobligationer, HY)

Merrill Lynch US High Yield Indeks består af korte amerikanske USD denominerede investment grade virksomhedsobligationer udstedt på det amerikanske hjemmemarked. Obligationerne i indekset har en rating under investment grade (baseret på et gennemsnit af Moodys, S & P og Fitch), mindst et år restløbetid, en fastlagt kupon og en cirkulerende mængde på minimum 100 mio. USD.

Hvis du vil vide mere om benchmark for Private banking Portfolio Management kan du kontakte os på 33 33 30 30 eller ved at skrive til os.