Meget eller lidt involvering

I Nordea Private Banking bestemmer du selv hvor meget - eller hvor lidt - du vil involveres i de daglige investeringsbeslutninger.

Invester med Private Banking Portefølje Udvælgelse af værdipapirer Afkast med ansvar Invester med Private Banking

Invester med Private Banking

Vi har store ambitioner, både på vores egne vegne, men også på dine og din formues. Og det gælder uanset, hvilken løsning du vælger. Hvor meget, du ønsker at involvere dig i det løbende valg af værdipapirer, er op til dig. Det afhænger af din interesse for investering, din erfaring med at investere, og hvor meget tid, du ønsker at bruge på det. 

Din Private Banking-rådgiver aftaler med dig, hvad du gerne vil være informeret om, og hvor ofte du ønsker at blive kontaktet. Du har også mulighed for at uddelegere forvaltningen af din formue til os. Her varetager vi de daglige beslutninger om køb og salg af værdipapirer inden for nogle rammer, som vi fastsætter sammen. 

Uanset hvilken løsning du vælger, vil du altid opleve høj kvalitet og service sammen med klar og enkel kommunikation. Vi vil lytte til og forstå dig – og også dele begejstringen med dig, hvis en god investering kommer i hus. 

Portefølje

Private Banking portefølje

Private Bankings portefølje-løsninger er et særligt tilbud til dig, som ønsker at uddelegere det løbende valg af værdipapirer til os. De unikke egenskaber i Private Bankings portefølje-løsninger bygger på høj kvalitet og en avanceret investeringsteori. 

Vores porteføljeforvaltere har én opgave: at skabe det størst mulige afkast til dig og de øvrige investorer gennem stram risikostyring og ved hele tiden at udfordre status quo. Du vælger den overordnede risikoprofil for din portefølje og følger med – både online i din netbank og i de afkastrapporter, som du modtager fire gange om året. 

Hvilken portefølje-løsning, der passer til dig, finder du ud af sammen med din Private Banking-rådgiver, som er med dig på sidelinjen, når pengene er investeret. 

Udvælgelse af værdipapirer

Individuel udvælgelse af værdipapirer

Vores investeringsrådgivning bygger på en grundig og struktureret proces, som munder ud i en skræddersyet plan for, hvordan vi sammen skal investere din formue. Din portefølje skal være unik og opfylde din personlige drøm. Det kræver muligheder, og dem har du masser af hos Nordea Private Banking.

Et at de ufravigelige krav, vi stiller til os selv, er, at vi hele tiden skal blive ved med at skabe muligheder for dig og din formue.

Ingen kan forudse fremtiden, men vores avancerede porteføljestrategier gør, at din formue vil være godt beskyttet mod eventuelle usikkerheder i markedet samtidig med, at der stadig er plads til nye muligheder. Din Private Banking-rådgiver holder dig løbende opdateret og præsenterer dig for nye muligheder i markedet, når de dukker op.

Afkast med ansvar

Afkast med ansvar

Nordea stræber efter at skabe afkast med ansvar. Vi giver dig mulighed for at investere i selskaber og værdipapirer, hvor miljømæssig og social indflydelse (ESG) bliver taget alvorligt.

Hos Nordea tror vi på, at virksomheder med fokus på bæredygtighed, både socialt og miljømæssig, vil klare sig bedre på den lange bane.

Derfor har vi et dedikeret hold, som analyserer de virksomhed vi investerer i, så vi for eksempel kontroller deres sikkerhedsrutiner i forhold til miljø og sikrer, at underleverandører er ansvarlige.