Rådgivningsportefølje

Vi vælger i fællesskab den rigtige rådgivningsportefølje, baseret på dine ønsker til fremtiden og din risikoprofil. Derefter vedligeholder din Private Banking-rådgiver porteføljen, men holder dig underrettet, hvis der er ændringer I bør drøfte.

En plan for dine investeringer Sammensætning af din portefølje En plan for dine investeringer

En plan for dine investeringer

Vores rådgivning starter altid med at lave en finansiel plan. Her lægger vi strategien for, hvordan din formue skal investeres. Den finansielle plan fungerer som vores fælles arbejdsdokument, som vi altid tager udgangspunkt i, når vi taler om investering. 

Din finansielle plan sammenfatter: 

  • Dine og din families ønsker og planer for fremtiden
  • Din investeringsprofil (dine forventninger til afkast sammenholdt med den risiko, du vil påtage dig)
  • Din ønskede porteføljesammensætning
  • Skatteforhold
  • Dine specielle ønsker eller restriktioner i forhold til dine investeringer

Vi evaluerer planen en gang om året i samarbejde med dig for at sikre, at vores rådgivning er i overensstemmelse med dine ønsker og fremtidsplaner.

Sammensætning af din portefølje

Sammensætning af din portefølje

Med udgangspunkt i dit valg af risikoprofil sammensætter vi porteføljen med den optimale kombination af enkeltaktier, obligationer, investeringsforeninger og andre relevante investeringer.

Vores anbfalinger tager til enhver tid afsæt i et stærkt fokus på riskostyring, uanset i hvilke retning de finansielle markeder bevæger sig.

Du træffer de løbende investeringsbeslutninger i tæt samarbejde med din personlige Private Banking-rådgiver. Du bestemmer selv, hvor ofte du og din investeringsrådgiver skal gennemgå din portefølje.