Porteføljepleje

Har du ikke tid til - eller interesse i - at involvere dig i investeringen af din formue, er en aftale om porteføljepleje måske løsningen for dig. Efter din finansielle plan med din mål og behov er lavet, styrer vi dine investeringer for dig. Vi tilbyder to løsninger. Hvilken løsning du skal vælge, afhænger af den samlede formue, du ønsker forvaltet.

Private Banking Portefølje Private Banking Portfolio Management Vilkår Private Banking Portefølje

Private Banking Portefølje

I Private Banking Portefølje uddelegerer du plejen af din formue til os. Baseret på din investeringshorisont og den risiko, du ønsker at tage, sammensætter vi en portefølje af investeringsforeningsandele, som vi dagligt overvåger og justerer, når der er behov for det.

Din portefølje sammensættes af en række investeringsforeningsafdelinger, der er oprettet særligt til Private Banking Portefølje. Disse afdelinger dækker alle betydende børser, investeringsmarkeder og typer af obligationer. Det giver os mulighed for at sammensætte den portefølje, vi vurderer giver den optimale balance mellem afkast og risiko.

Vi justerer løbende din portefølje i takt med at vores forventninger til økonomien og de finansielle markeder ændrer sig – enten i positiv eller negativ retning. I en periode med økonomisk vækst og positive forventninger til de finansielle markeder kan vi fx vælge at øge andelen af aktier.

Private Banking Portfolio Management

Private Banking Portfolio Management

Private Banking Portfolio Management giver dig mulighed for at uddelege ansvaret for dine investeringer til os gennem aktie-, obligations- eller balancerede porteføljer i et globalt investeringsunivers.

Udgangspunktet for vores forvaltning af dine investeringer er en klar investeringsplan, der bygger på dine økonomiske forhold og dine ønsker til, hvordan investeringerne skal forvaltes. Med afsæt i vores globale investeringsstrategi sammensætter vi dine investeringer i traditionelle papirer som aktier, obligationer og investeringsbeviser samt i alternative investeringer som certifikater og
hedgefonde.

Helt centralt i vores forvaltning er en klar og tydelig beskrivelse af, hvad du kan forvente i afkast over en given horisont. Vi sætter både tal på risikoen ved den valgte investeringssammensætning, ligesom vi også sætter tal på det mindste afkast, du kan forvente. Dermed får du et præcist billede af, hvordan din formue forventes at udvikle sig over tid, samt hvilken risiko der er knyttet til de valgte investeringer.

Vores særlige Private Banking Portfolio Management-enhed sammensætter dine investeringer i samarbejde med Nordeas øvrige specialister og trækker endvidere på ekspertise fra eksterne
kapitalforvaltere.

Vilkår