Derfor stiller vi spørgsmål

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg som kunde og ved, at vi arbejder målrettet for at undgå økonomisk kriminalitet. Derfor har vi valgt at bede om en række oplysninger, som sikrer, at vi har et godt og indgående kendskab til dig – og alle vores kunder. Du vil opleve, at vi vil stille en række spørgsmål til dig enten via telefon, brev eller i Netbank/Mobilbank.

Hvorfor stiller vi spørgsmål? Krav om information Identitetskontrol Vær opmærksom Hvorfor stiller vi spørgsmål?

Mange lande har love, regler, politikker, sanktioner og instruktioner, som bankerne skal følge for at forhindre økonomisk kriminalitet – og det har vi også i Danmark og derfor stiller vi spørgsmål.
Selvfølgelig er langt de fleste kunder ærlige, men for at finde de få, som ikke er det, er vi nødt til at stille spørgsmål til alle uden undtagelse. Og når du og andre kunder svarer på vores spørgsmål, bidrager I blandt andet til at forhindre kriminelle handlinger.

Derfor stiller vi dig en række spørgsmål, når du ønsker at blive kunde i Nordea, og det bliver vi ved med under hele kundeforholdet. Vi spørger fx om, hvor pengene på din konto kommer fra, og hvorfor du har brug for visse af vores serviceydelser. Alle dine oplysninger holdes fortrolige i henhold til reglerne om tavshedspligt. Vi spørger dog aldrig efter fx personlige koder, og vi sender aldrig e-mails med links, som man skal klikke på.

Er du usikker på, om det er Nordea, som har kontaktet dig, kan du ringe til Nordea kundeservice på telefon 70 33 33 33. Lad aldrig andre bruge din konto. Og sørg for, at din computer er tilstrækkelig beskyttet. Vær også forsigtig, hvis du modtager ukendte e-mails eller bliver bedt om at klikke på links. Læs mere om sikkerhed på internettet og svindel

Er du blevet bedt om at udfylde et spørgeskema via mobilbank, Netbank eller på en krypteret side, kan du sikre dig, at der er tale om et spørgeskema fra Nordea ved, at du kan se sikkerhedslåsen i din adresselinje i browseren. Den viser, at siden er sikker.

Hvad indebærer FATCA?
Svar:

I henhold til FATCA er finansielle institutter forpligtet til at identificere alle amerikanske personer blandt deres kunder og årligt indberette visse oplysninger om bankkonti, som disse kunder direkte eller indirekte er indehavere af. De finansielle institutter indberetter til de lokale skattemyndigheder (undtagen i visse lande, hvor de indberetter direkte til IRS).

Da FATCA allerede er eller vil blive implementeret i national lovgivning på alle Nordeas hjemmemarkeder undtagen Rusland (hvor Nordea har underskrevet en aftale direkte med IRS), skal Nordea overholde reglerne i alle landene og må derfor gennemgå alle eksisterende og nye kunder for at fastslå deres FATCA-status. Hvis der er brug for yderligere oplysninger, kontakter Nordea kunden.

Nordea er ligeledes forpligtet til at tilbageholde kildeskat af såkaldte FDAP-betalinger fra USA til finansielle institutter, der ikke overholder FATCA.

Er det kun Nordea, som overholder FATCA?
Svar:

Nej, alle finansielle institutter er forpligtet til at overholde FATCA-reglerne, men måden, de vælger at gøre det på, kan være forskellig fra Nordeas.

Hvorfor beder andre banker om anden dokumentation end Nordea?
Svar:

De finansielle institutter kan have valgt forskellige måder at indsamle oplysninger fra kunderne på for at fastslå deres FATCA-status. Derfor kan bankernes blanketter være forskellige. Nordea rådgiver ikke kunder om deres FATCA-klassificering eller om skattemæssige spørgsmål i relation til USA. Har du brug for rådgivning om dette, anbefaler vi dig at kontakte en skatterådgiver.

Hvad er Nordea forpligtet til at gøre for at overholde reglerne?
Svar:

Nordea skal:

 • Foretage en gennemgang af alle eksisterende og nye kunder for at identificere dem, der er indberetningspligt for i henhold til FATCA.
 • Indberette oplysninger til de lokale skattemyndigheder (undtagen i Rusland og Schweiz, hvor Nordea indberetter direkte til IRS) om alle de konti, som amerikanske personer direkte eller indirekte er indehavere af. Nordea skal også indberette oplysninger om konti, hvor indehaverne ikke svarer på bankens anmodning om oplysninger vedrørende deres status i forhold til en eventuel skattepligt i USA.
 • Tilbageholde kildeskat af såkaldte FDAP-betalinger fra USA til finansielle institutter, der ikke overholder FATCA.
Erstatter FATCA andre amerikanske skatteregler?
Svar:

Nej. FATCA-reglerne (reglerne implementeret i national lovgivning) omhandler alene de minimumskrav til kundekendskab (due diligence), som de finansielle institutter skal opfylde, og den indberetning, som de skal foretage. FATCA-reglerne påvirker ikke de skatteregler, du som person skal overholde.

Nordea anbefaler, at du kontakter en skatterådgiver, hvis du har spørgsmål om skattereglerne.

Hvilke oplysninger indberetter Nordea til de lokale skattemyndigheder?
Svar:

Oplysningerne, der indberettes, er bl.a. navn, adresse og amerikansk skatteydernummer samt kontonumre og saldo.

Hvordan påvirkes privatpersoner?
Svar:

Påvirkes jeg kun, hvis jeg er amerikansk statsborger?
Nej. Loven definerer en række kriterier, som finansielle institutter skal holde øje med i forhold til kundernes konti for at fastslå, om en kunde er en amerikansk person. Kunder med konti, der opfylder et eller flere af disse kriterier, kan blive bedt om at levere yderligere oplysninger.

 • Amerikansk statsborgerskab eller bosiddende i USA
 • Født i USA
 • Arbejdstilladelse (Green Card)
 • Længerevarende ophold i USA hvert år
 • Adresse i USA
 • Telefonnummer i USA
 • Tilbagevendende betalinger til en konto i USA
 • Person med fuldmagt eller underskriftsberettiget person med adresse i USA
 • Kun en c/o-adresse

Bemærk, at finansielle institutter er forpligtet til at søge deres kundebaser igennem for at finde indikationer på amerikanske personer og derfor kan komme til at kontakte personer, der rent faktisk ikke er amerikanske personer.

Jeg er en amerikansk person. Hvordan påvirkes jeg?
Er du en amerikansk person, kan det være, at Nordea kontakter dig for at få yderligere dokumentation. Det kan også være, at du gerne vil finde ud af, om du er forpligtet til at indgive andre oplysninger til de amerikanske myndigheder.
Bemærk, at Nordea ikke rådgiver om dette, men anbefaler dig at kontakte en skatterådgiver.

Nordea har pligt til en gang om året at indberette oplysninger om dig og dine konti til de lokale skattemyndigheder. Det gælder dog ikke i Rusland og Schweiz, hvor Nordea årligt indberetter direkte til IRS.

Jeg er ikke en amerikansk person. Hvordan påvirkes jeg?
De fleste kunder, som ikke er amerikanske personer, vil ikke blive berørt og vil ikke skulle gøre noget. Det kan dog være, at Nordea kontakter dig for at bede dig bekræfte din status som ikke-amerikansk person, hvis der er grund til at tro, at du kan være en amerikansk person i henhold til FATCA.

Bemærk, at hvis du og en amerikansk person har en fælles konto, falder kontoen ind under FATCA-reglerne.

Hvordan påvirkes virksomheder og andre enheder?
Svar:

Er det kun amerikanske virksomheder, som påvirkes?
Nej, FATCA rækker videre end amerikanske virksomheder. Nordea vil kontakte mange kunder over hele verden for at fastslå deres FATCA-status og klassificere dem rigtigt. Det kan ske ved hjælp af Nordea-blanketter eller blanketter fra IRS, afhængigt af hvilken information der er behov for.

Jeg er en amerikansk person og har en stor ejerandel i en virksomhed – hvordan påvirkes jeg?
Da du har en stor ejerandel i en virksomhed, er du højst sandsynligt den retmæssige ejer/kontrollerende person i virksomheden. Nordea kan være forpligtet til at indberette oplysninger om dig, men det afhænger af aktiviteterne i din virksomhed. Hvis din virksomhed er ”passiv”, skal Nordea indberette oplysninger om dig, hvis du er en retmæssig ejer af eller en kontrollerende person i virksomheden. En virksomhed anses for passiv, for eksempel hvis 50% af indtægterne eller mere i virksomheden består af renter eller udbytter.

Hvilken dokumentation skal jeg indlevere?
Svar:

Nordea kontakter berørte kunder og giver besked om, hvilke oplysninger der er nødvendige, og hvilke blanketter der skal udfyldes for at overholde FATCA-reglerne. Blanketterne kan være såkaldte egenerklæringer eller IRS-blanketter eller indeholdelsesattester (såkaldte W-blanketter).

Får jeg de nødvendige blanketter fra Nordea?
Svar:

Ja. Når Nordea kontakter en kunde, vedlægger vi enten de relevante blanketter eller tilføjer et link til en hjemmeside, hvor blanketterne kan hentes.

Hvad vil Nordea gøre, hvis jeg ikke giver de oplysninger, som FATCA kræver?
Svar:

I henhold til FATCA-reglerne er finansielle institutter forpligtet til at behandle kunder, som ikke indgiver de nødvendige oplysninger, som om de er kunder, der er indberetningspligt for i forhold til amerikanske skattemyndigheder. Det betyder, at Nordea vil indberette de samme oplysninger om dem til de lokale skattemyndigheder, som hvis disse kunde havde indgivet dokumentation, der bekræfter deres status som amerikanske personer.

I særlige tilfælde vil finansielle institutter også være forpligtet til at indeholde skat på visse betalinger fra USA til konti, der tilhører kunder, som ikke indgiver de nødvendige oplysninger.

Krav om information

Krav om information

I de sjældne tilfælde, hvor vi ikke får fyldestgørende information fra en kunde, må vi ikke levere den ønskede serviceydelse. 

Læs mere om bankernes ansvar og relaterede spørgsmål i materialet fra Finansrådet: "Husk legitimation når du går i dit pengeinstitut (pdf, 166 KB)"Åbner i nyt vindue .

Identitetskontrol

Identitetskontrol

Vi skal se dokumentation for din identitet og adresse. Eksempelvis pas, kørekort eller sundhedskort. Er du erhvervsdrivende, skal vi også se dokumentation for registrering af din virksomhed og seneste årsopgørelse samt tegningsrettighed. Derudover skal vi have oplyst i hvilket omfang du forventer at benytte banken. Vi kan også spørge, om du har et fremtrædende offentligt embede fx i et ministerium.

Vær opmærksom

Vær opmærksom

Kriminelle kan forsøge at udnytte dig. Men der findes ting, du kan gøre for at bidrage til at bekæmpe kriminalitet. Lad aldrig andre bruge din bankkonto. Sørg for, at din computer er beskyttet ordentligt og vær opmærksom, når du får mails fra ukendte afsendere eller opfordres til at klikke på links.