En optimal formuestruktur

Har du eller din familie en større formue, kan du vælge at placere din investeringsportefølje i et personligt holding- eller investeringsselskab. Men skattereglerne for aktiver ejet via et holdingselskab kan være ganske forskellige fra de regler, der gælder for personligt ejede aktiver, og indebærer også andre overvejelser.  

Vores dedikerede team af rådgivere kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning for dig og din formue. Hvordan overdrager du dele af virksomheden til næste generation? Skal det være i form af gaver eller arv? Og kan du stadig bevare kontrollen med selskabet, hvis du har overdraget ejendomsretten? Det er nogle af de spørgsmål, vores team af rådgivere kan hjælpe dig med at afklare.