Det handler om at sikre og øge din formue

Du kender alt til at drive en virksomhed. Dog kan det være en fordel for dig at investere i andre typer aktiver end din virksomhed.

Nogle gange er det bare svært at vide, hvor man skal begynde. Skal du investere dine private midler eller virksomhedens langsigtede aktiver? Hvilken type investering skal du vælge? 

Lad os hjælpe dig med at strukturere dine overvejelser og beslutte, hvilke investeringsmuligheder der passer bedst til din situation. Du kan også vælge at fokusere på din virksomhed og overlade forvaltningen af din investeringsportefølje til os. Eller vi kan være din sparringspartner og hjælpe dig med at træffe dine egne investeringsbeslutninger. 

Uanset hvilken løsning du vælger, har du din egen rådgiver i Private Banking, som er din primære kontakt og personlige rådgiver i investeringsspørgsmål.

Investering kan være mange ting

Investering betyder forskellige ting for forskellige mennesker. 

  • Mange vil gerne investere i finansielle instrumenter som fx obligationer, aktier eller alternative investeringer. Vi kan hjælpe dig med at sammensætte den portefølje af aktiver, der passer bedst til din situation, og derefter holde godt øje med udviklingen i porteføljen. 
  • Andre vil gerne investere i fx fast ejendom. Ønsker du at investere i fast ejendom, kan vi hjælpe dig med at afklare formålet med din investering. Vil du bruge ejendommen til erhvervsformål eller udlejning, eller vil du sælge den for at opnå en kapitalgevinst?