Investeringsløsninger

Som kunde i Private Banking kan du vælge blandt en lang række traditionelle og alternative investeringer, som kan kombineres efter ønske og behov.

Ansvarlige investeringer

I Nordea integrerer vi bæredygtighed i vores investeringer og gennemfører en omhyggelig screeningproces for ansvarlige investeringer. Det er vores overbevisning, at det skaber værdi for både dig og for samfundet som helhed. Som led i vores ambition om at levere afkast med ansvar har vi etableret en række investeringsfonde under Stars-navnet. I Stars-fondene udvælger vi proaktivt selskaber med en stærk miljø-, samfunds- og ledelsesmæssig profil (Environmental, Social, Governance, ESG) i stedet for at bruge negativ screening til at undgå selskaber med en svag ESG-profil. Udvælgelsen baseres på en kombination af ESG-analyser, dialog med selskaberne, tematiske analyser, engagement og feltbesøg.

Porteføljepleje

Private Banking tilbyder en række  porteføljeplejeløsninger, der kan skræddersys til dine behov. Vi sammensætter din portefølje ud fra et bredt udvalg af investeringsprodukter og giver dig dermed adgang til markeder og muligheder over hele verden. Med en porteføljeplejeaftale giver du os fuldmagt til at forvalte dine investeringer – altid i overensstemmelse med vores strategi og aktuelle anbefalinger, din risikovillighed og formålet med dine investeringer.

Se vores udvalg af porteføljeplejeløsninger

Invester i førende fonde

Vi tilbyder et udvalg af investeringsfonde fra nogle af verdens førende kapitalforvaltere. Ud over vores eget univers af prisvindende fonde fra Nordea Invest kan vi vejlede og rådgive dig om en lang række andre fonde, som forvaltes af vores udvalgte internationale partnere og som dækker alle betydende aktivklasser. Vores model med foretrukne samarbejdspartnere gør, at du kan være sikker på, at vi anbefaler dig håndplukkede fonde, som vi overvåger tæt.

Se vores udvalg af investeringsfonde

Alternative investeringer

Alternative investeringer er et tilbud til erfarne investorer, der ønsker en eksponering mod markeder og investeringsstrategier, der ikke kan opnås via de traditionelle aktie- og obligationsmarkeder. Alternative investeringer opfører sig anderledes end traditionelle aktivklasser som aktier og obligationer. Det betyder, at de kan bruges til effektivt at sprede risikoen i en portefølje. Vi tilbyder en række alternative investeringer. Ud fra dine økonomiske behov og forhold foretager vi en vurdering af, om alternative investeringer er noget for dig.

Kortsigtede anbefalinger

Foretrækker du selv at forvalte dele af eller hele din portefølje, kan du stadig drage fordel af al vores investeringsekspertise og Nordeas aktuelle syn på og forventninger til markedsudviklingen. Som kunde og aktiv investor får du adgang til et bredt udvalg af værktøjer og løsninger, der kan hjælpe dig med at forfølge din investeringsstrategi. Afhængig af din situation og erfaring med de finansielle markeder, har du også adgang til kortsigtede investeringsanbefalinger på enkeltpapirer, enten online eller gennem vores rådgivere og specialister. Som kunde har du ligeledes adgang til vores førende markedsanalyser, herunder daglige og ugentlige markedskommentarer, specifikt rettet mod aktive investorer.