Hvad er din tilgang til investering?

Hvilken løsning, der passer dig, afhænger bl.a. af, hvor meget tid du vil bruge på at forvalte din portefølje og følge med i de finansielle markeder, og hvordan din erfaring med selv at træffe investeringsbeslutninger. Sammen med din Private Banking-rådgiver og et team af andre specialister lægger vi en plan for, hvordan du ønsker, at vi plejer din formue. 

Nogle vælger at dele formuen op og lade vores forvaltere pleje nogle af investeringerne, mens de selv varetager andre. Det er helt op til dig. 

Du forvalter porteføljen sammen med os

Vi forvalter din portefølje i samarbejde med dig. Sammen udarbejder vi en finansiel plan for dine investeringer, og vi står til rådighed som din finansielle sparringspartner og hjælper dig til at træffe de rigtige beslutninger. Vælg denne rådgivningsmodel, hvis du ønsker at træffe dine egne investeringsbeslutninger efter dialog med din Private Banking-rådgiver.

Vi forvalter din formue

Det kan være en konstant udfordring at skulle følge med og holde sig opdateret i dagens mere og mere komplekse finansielle marked. Med en aftale om diskretionær forvaltning kan du være tryg i visheden om, at vores eksperter forvalter din formue - i tråd med dine specifikke investeringsformål og din risikovillighed. Vores diskretionære forvaltning tager udgangspunkt i dine særlige ønsker og behov. Vi sammensætter din portefølje ud fra et bredt udvalg af investeringsprodukter, og giver dig dermed adgang til markeder og muligheder over hele verden.