Vores rådgivning

Vi er med dig som en betroet partner hele vejen. Sammen udarbejder vi en investeringsstrategi og sammensætter en portefølje.

Det handler om at sammensætte den rigtige portefølje

Vores investeringsrådgivning baserer sig på et solidt teoretisk fundament kombineret med årtiers erfaring. Dit syn på risiko og forventet afkast er afgørende for din porteføljes fordeling af aktiver – dvs. sammensætningen af obligationer, aktier, kontanter samt eventuelle alternative investeringer og andre typer aktiver. 

Hvert aktiv har sit eget unikke risiko- og afkastniveau og reagerer forskelligt i forskellige markedssituationer. Ved at blande aktivklasserne i din portefølje kan vi reducere den samlede risiko og opnå et mere stabilt, langsigtet afkast. Vores mål er at opnå det højest mulige afkast med den lavest mulige risiko. Det er dig nødvendigt at tage en vis risiko for at opnå et afkast, men ikke en unødigt stor risiko.

Din finansielle plan

Vi begynder med at udarbejde en finansiel plan, som indeholder en detaljeret oversigt over den investeringsstrategi, du har valgt i samråd med din Private Banking-rådgiver. Din finansielle plan danner grundlag for vores rådgivning og vil være udgangspunktet, hver gang vi præsenterer nye investeringsforslag for dig - eller foreslår ændringer i din portefølje. Beslutter du at foretage væsentlige ændringer i din investeringsprofil, vil din finansielle plan blive opdateret, så den afspejler din aktuelle strategi og risikovillighed.

Investering ud fra vores syn på markedet

Ønsker du have en mere aktiv tilgang til dine investeringer, tilbyder vi kortsigtede taktiske anbefalinger som supplement til den langsigtede strategiske allokering. Vores taktiske anbefalinger tager udgangspunkt i vores aktuelle syn på markedsforholdene globalt samt på analyser og anbefalinger fra vores analytikere og inden for makroøkonomi, aktier, valuta og obligationer.

Kontakt Private Banking  

Ring 70 33 55 66

Hverdage 08:30-17:00