Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Finanstilsynets redegørelser

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland er en filial til Nordea Bank Abp, Finland. 

Tilsyn føres af Finansinspektionen og i Danmark af Finanstilsynet, som løbende undersøger de finansielle virksomheders forhold. Efter hver inspektion i Nordea Danmark udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som Nordea Danmark kan vælge at offentliggøre.  

 
Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som penge- eller realkreditinstituttet har modtaget fra Finanstilsynet.
Se Finanstilsynets rapporteringer om Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland nederst.

Derudover offentliggør Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland tilsynsdiamanten. Tal til og med Q4 2016 reflekterer Nordea Bank Danmark A/S i sin daværende form.

Redegørelse om inspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (lån til køb af virksomheder) (pdf, 187 KB)Åbner i nyt vindue

Finanstilsynets Redegørelse om inspektion i Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland (lån til køb af ejerbolig i vækstområder (pdf, 42 KB)Åbner i nyt vindue

Tilsynsdiamant for Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
31. dec 201730. jun 201731. dec 201631. dec 2015
Summen af store eksponeringer under 125 pct.1522014
Udlånsvækst under 20 pct. -6-7-7-3
Ejendomseksponering under 25 pct.101098
Funding ratio under 1.   0,550,570,600,62
Likviditetsoverdækning større end 50 pct.112203180132

Pejlemærkerne er opgjort efter Finanstilsynets Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter gældende fra januar 2014.

Pejlemærkerne er opgjort for aktiviteterne i den danske filial af Nordea Bank AB efter Finanstilsynets anvisninger for tilsynsdiamanten i pengeinstitutter. I pejlemærkerne Store eksponeringer og Funding-ratio indgår der kapitalelementer, som ikke er relevante for en filial. Kapitalen er derfor beregnet som en andel af kapitalelementerne i Nordea Bank AB baseret på den danske filials andel af de risikovægtede eksponeringer. Det anvendte kapitalbegreb er således ikke udtryk for en officiel og reguleret kapital for filialen.

 

Sammenligningstal er vist for Nordea Bank Danmark A/S.