Finanstilsynets redegørelser

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland er en filial til Nordea Bank Abp, Finland. 

Tilsyn føres af Finansinspektionen og i Danmark af Finanstilsynet, som løbende undersøger de finansielle virksomheders forhold. Efter hver inspektion i Nordea Danmark udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som Nordea Danmark kan vælge at offentliggøre.  

 
Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som penge- eller realkreditinstituttet har modtaget fra Finanstilsynet.
Se Finanstilsynets rapporteringer om Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland nederst.

Derudover offentliggør Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland tilsynsdiamanten.

Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Nordea – transaktionsovervågning
(pdf, 187 KB)Åbner i nyt vindue

Redegørelse om påbud til Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland – rettidig udsendelse af omkostningsrapporter
(pdf, 180 KB)Åbner i nyt vindue

 

Redegørelse om hvidvaskinspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
(pdf, 186 KB)Åbner i nyt vindue

Redegørelse om inspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (lån til køb af virksomheder) (pdf, 187 KB)Åbner i nyt vindue

Finanstilsynets Redegørelse om inspektion i Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland (lån til køb af ejerbolig i vækstområder (pdf, 42 KB)Åbner i nyt vindue

Tilsynsdiamant for Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland*
31. December 201930. Juni 201931. december 2018
Summen af store eksponeringer under 175 pct.143177147
Udlånsvækst under 20 pct. -4-51
Ejendomseksponering under 25 pct.111010
Funding ratio under 1.   0,540,540,55
Likviditetsoverdækning større end 100 pct.206191127

Pejlemærkerne er opgjort efter Finanstilsynets Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter gældende fra juni 2018.

*Pejlemærkerne er opgjort for aktiviteterne i den danske filial af Nordea Bank Abp efter Finanstilsynets anvisninger for tilsynsdiamanten i pengeinstitutter. I pejlemærkerne Store eksponeringer og Funding-ratio indgår der kapitalelementer, som ikke er relevante for en filial. Kapitalen er derfor beregnet som en andel af kapitalelementerne i Nordea Bank Abp baseret på den danske filials andel af de risikovægtede eksponeringer. Det anvendte kapitalbegreb er således ikke udtryk for en officiel og reguleret kapital for filialen.

Fra udgangen af 2019 er det aftalt med Finanstilsynet og Nordeas hjemlandstilsyn, at Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland ikke længere offentliggører tilsynsdiamanten.