Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Aktiesparekonto - enkel og fordelagtig investering

Med en Aktiesparekonto hos Nordea er det nemmere at være investor. Vi sørger for indberetningen til SKAT, så du kan købe og sælge aktier uden det store skatteregnskab.

 • Alle privatpersoner kan gratis oprette én aktiesparekonto
 • Du kan investere i børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger
 • Du beskattes af værdistigningen ved årets udgang – uanset om du har solgt eller ej
 • Du betaler kun 17% i afkastskat, hvilket er en del lavere end den skat, der normalt betales af aktieafkast
 • Nordea sørger for indberetningen til SKAT

Hvad er en aktiesparekonto?

En aktiesparekonto er en ny investeringsform, der skal gøre det enklere og mere attraktivt for dig at investere i aktier. En aktiesparekonto er en investeringskonto inkl. et tilknyttet depot med klare fordele i form af beskatning, administrering og tilgængelighed sammenlignet med andre investeringskonti. 

En aktiesparekonto er din opsparing, din investeringskonto eller din supplering til f.eks. børneopsparingen

Aktiesparekontoen er egnet til de fleste formål. Om din formue er stor eller lille, eller om du i forvejen er investor, er ikke det afgørende. Din aktiesparekonto kan nemlig bruges både som primær eller supplerende opsparing. 

Kontoen er et lavt beskattet og enkelt investeringsmiljø. Du sparer tid på selvangivelsen, du sparer penge med en 17% lagerbeskatning, og du sparer op til fremtiden.

Værd at vide om aktiesparekontoen som børneopsparing

 • Aktiesparekontoen kan oprettes til børn, og i dette tilfælde beskattes du som forælder ikke af avancen. Beskatningen ligger hos barnet. 
 • I tilfælde af, at aktiesparekontoen benyttes som opsparing til børn, er pengene ikke bundet. De kan derfor hæves, når dit barn f.eks. fylder 18 år, flytter hjemmefra eller ved andre vigtige begivenheder i familielivet.

Hvad skal du vide om aktiesparekonto? 

 • Alle privatpersoner med fuld skattepligt i Danmark kan gratis oprette en aktiesparekonto med et tilknyttet aktiesparekontodepot hos Nordea
 • Du må kun have én aktiesparekonto på tværs af alle pengeinstitutter. Hvis du har mere end én aktiesparekonto, vil alene den først oprettede have skattemæssig gyldighed som en aktiesparekonto
 • På en aktiesparekonto kan du p.t. maksimalt indskyde i alt kr. 102.300. Evt. forhøjelse af beløbet skal vedtages af Folketinget
 • Ultimo hvert år beregnes den samlede værdi af aktiesparekontoen (konto + depot), og så længe denne værdi er under det maksimale indskudsloft, kan der indskydes yderligere beløb det følgende kalenderår
 • Du kan altid indskyde et beløb svarende til skattebetalingen i det kalenderår, hvor skatten betales
 • Du kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier, aktiebaserede investeringsforeninger og aktiebaserede investeringsselskaber, dvs. investeringsselskaber, der over for Skat har meddelt, at de er aktiebaserede, og fremgår af listen over aktiebaserede investeringsselskaber på Skats hjemmesideÅbner i nyt vindue *
 • Skattesatsen for en aktiesparekonto er på 17% og er uafhængig af din øvrige aktieindkomst. Er dine aktier blevet mere værd, beskattes du derfor 17% på værdistigningen
 • Du kan frit hæve fra aktiesparekontoen uden beskatning
  *Det er ikke muligt at investere i ADRs (American Depositary receipts) eller GDRs (Global Depositary receipts), da visse af disse ikke er at sidestille med aktier.

Du kan oprette en Aktiesparekonto i Nordea Investor

Opret Aktiesparekonto