Du er blevet sagt op - hvad nu?

Du har som lønmodtager typisk en opsigelsesperiode på 3-6 måneder, alt efter hvor længe du har været ansat. Du kan se din opsigelsesperiode i din ansættelseskontrakt - ellers spørg din arbejdsgiver. Hvis du ikke har fået et nyt arbejde, inden din opsigelsesperiode udløber, skal du begynde at tilpasse din økonomi til en lavere indtægt.

Økonomiske overvejelser, når du bliver arbejdsløs

I din opsigelsesperiodeArbejdsløs i 1-6 mdr.Arbejdsløs mere end 6 mdr. 

Skab en økonomisk buffer - spar så meget op, du kan. 

Skær alle unødvendige udgifter fra, både stort og småt - fx tøj, rejser og cafebesøg.

Undersøg muligheden for at sætte terminer og indbetalinger til pension i bero.
Har du andre lån? Få afdragsfrihed i en periode. 

Brug din opsparing struktureret og med omhu - overfør fx et fast månedligt beløb til din lønkonto.

Sælg bilen, medmindre du og din familie er dybt afhængige af den.

Se på din boligsituation. Har du råd til at blive boende? Hvad er din mulighed for at sælge og købe billigere?

Undersøg dine muligheder for hjælp fra det offentlige - fx boligstøtte, friplads og tilskud.

Læg et budget, og hold det

Hvis du ikke allerede lægger budget, er det en god idé at begynde på det nu, så du får fuldt overblik over din økonomi. Dermed kan du se, hvor og hvor meget du skal spare, hvis du kommer til at stå uden job i en kortere eller længere periode.

 

+ Indtægter:

■ Løn

■ Dagpenge/Kontanthjælp

■ Boligstøtte, tilskud

■ Tæring på opsparing

■ Andre indtægtsmuligheder

- Udgifter:

■ Boligudgifter (husleje, lån, ejendomsskat, mv.) inkl. forbrug (varme og el)

■ Forsikringer

■ Indbetaling til pension

■ Medicin

■ Mad og husholdning

■ Transport (rejsekort, cykel, bil, mv.)

■ Børn - institutioner, SFO, fritidsinteresser

■ Abonnementer (telefon, TV/musik/streaming, avis, o.lign.)

■ Tøj og personlig pleje

■ Ferie, fritid og fornøjelser

■ Buffer til uforudsete udgifter

■ Andet

= Underskud/overskud

Du kan finde et budgetskema her, samt få tips til at få et bedre økonomisk overblik

Tre gode budgetvaner

1: Få det hele med

Du snyder kun dig selv, hvis du glemmer at få ‘småtingene’ med i budgettet. Fx koster din daglige take-away-kaffe dig 5-10.000 kr. om året.

2: Overhold dit budget

Det giver ingen mening at opstille et budget, som du ikke gør dig umage med at overholde. Hvis du betaler alt med dit Visa/Dankort, kan du altid se dine reelle udgifter i Netbank. 

3: Juster dit budget

Virkeligheden ser altid anderledes ud end tallene i budgettet. Derfor bør du justere dit budget i takt med, at dine indtægter og udgifter ændrer sig - ikke mindst, når du står overfor en periode som arbejdsløs og et kommende jobskifte.

Har du lønsikring?

Uanset hvor meget du tjener, er der et loft over, hvor meget du kan få i dagpenge. En lønsikring er en tillægsforsikring, som supplerer dine dagpenge op til din nuværende løn. Kontakt din A-kasse for yderligere information.

*Forsikringen kan tegnes af kunder i alderen, 18 – 55 år, der er i arbejde.

Vi er din økonomiske medspiller - også hvis du bliver arbejdsløs

Tal med din bankrådgiver om, hvad der er nødvendigt og muligt i forhold til din økonomi. Vi kender detaljerne i dine indtægter og udgifter. Vi kan bl.a. se på de konkrete muligheder for at sætte afbetaling af lån og indbetaling til pension på hold. Og vi kan komme med forslag til omlægning af lån, så du får de månedlige ydelser ned.

I samråd med dig skaber vi en plan, som hjælper dig på kort sigt og ikke begrænser dig på lang sigt.

Du kan enten ringe til os eller chatte med os. Vi sidder klar, når du har brug for det. Du kan også møde os i en afdeling tæt på digÅbner i nyt vindue eller online, hvis det passer dig bedst.