Priser

Min hverdag
Ekspeditioner
Indlån
Udlån

Priser for Min hverdag

Uddrag af Nordeas oversigt over priser for almindeligt forekommende serviceydelser for privatkunder* 

ProduktPris
Min hverdag – omfatter alle privatkunder og indeholder:120 kr. pr. kvartal

- Visa/Dankort
- Mobilbank/Netbank
- De konti som du har behov for
- Apple Pay og Google Pay
- Abonnement overblik i Nordea Wallet
- Overførsler og betalinger via Netbank/Mobilbank
- Hævninger med Visa/Dankort og Nordea Pay i alle pengeautomater i Nordea og andre pengeinstitutter
- Valutahævning i mange af Nordeas pengeautomater i Danmark
- Indsættelse af valuta i mange af Nordeas pengeautomater i Danmark

0 kr. for: 

Kunder 18-28, Premium Banking kunder,
Private Banking kunder, kunder med boliglån hos Nordea og Erhverv+Privat kunder

Priser på Nordea Gold/Credit/Platinum Mastercard (årlig kortafgift)
Nordea Credit**250 kr.
Nordea Platinum1.500 kr.
Nordea Gold700 kr. Pris 1. jan. 2024: 800 kr.
Nordea Gold for kunder 18-28 år350 kr. Pris 1. jan. 2024: 400 kr.
Nordea Gold for kunder med boligfinansiering350 kr. Pris 1. jan. 2024 400 kr.
Nordea Gold for Premium Banking, Private Banking og Erhverv+Privat kunder0 kr. Pris 1. jan. 2024 400 kr.

* Vi henviser til vores prislisteÅbner i nyt vindue for vores priser for de mest almindelige serviceydelser til Privatkunder inkl. priser udenfor Min hverdag

** Både med og uden købsforsikring

Priser for serviceydelserÅbner i nyt vindue

Se priser for indenlandske betalinger via filialerÅbner i nyt vindue

Priser for indenlandske betalinger pr. 31. marts 2023Åbner i nyt vindue

Se priser for internationale betalingerÅbner i nyt vindue

Priser for internationale betalinger pr. 31. marts 2023Åbner i nyt vindue

Uddrag af priser for Unge 18-28 kunder* 

ProduktPris
Min hverdag – omfatter alle privatkunder og indeholder:0 kr. pr. kvartal

- Visa/Dankort/Nordea Pay
- Mobilbank/Netbank
- De konti som du har behov for
- Apple Pay og Google Pay
- Abonnementoverblik i Nordea Wallet
- Overførsler og betalinger via Netbank/Mobilbank
- Hævninger med Visa/Dankort og Nordea Pay i alle pengeautomater i Nordea og andre pengeinstitutter
- Valutahævning i mange af Nordeas pengeautomater i Danmark
- Indsættelse af valuta i mange af Nordeas pengeautomater i Danmark


Priser på Nordea Gold/Credit Mastercard (årlig kortafgift)
Nordea Credit**250 kr.
Nordea Gold350 kr. Pris 1. jan. 2024 400 kr.

* Vi henviser til vores prislisteÅbner i nyt vindue for vores priser for de mest almindelige serviceydelser til Privatkunder inkl. priser udenfor Min hverdag

** Både med og uden købsforsikring

Personlige ekspeditioner via filialen eller telefonen

ProduktPris
Overførsel til en andens konto i Nordea eller andet dansk pengeinstitut
60 kr.
Straksoverførsel til en andens konto udenfor Nordea
60 kr.
Overførsel mellem dine egne konti
60 kr.
Betalinger til lande i EU (i EUR)
60 kr.
Betalinger i andre valutaer end EUR og DKK
300 kr.
Køb af kontant valuta
100 kr.
Returnering af indbetalingskort eller træk fra Betalingsservice pga. manglende dækning*
300 kr.
Betaling af indbetalingskort
75 kr.
Kontoudskrift på papir75 kr.
Genudskrivning af notaer og udskrifter75 kr.

*Denne vil blive trukket, hvis du betaler et indbetalingskort uden at have dækning på din konto. Alle priser vedrører betalinger mv., jf. Vilkår for betalingskonti til privatkunder Bilag 1A og 1B. Generelle henvendelser eller spørgsmål er selvfølgelig altid gratis

Ekspeditioner indenfor pension

ProduktPris
Flytning af din pensionsordning til anden bank/pensionsselskab/forsikringsselskab
850 kr.
Registrering og afregistrering af PAL-skattefritagelse
850 kr.
Deludbetaling af din pensionsordning
850 kr. 
Ophævelse af din pensionsordning i utide
850 kr.
Rettelse ved overtrædelse af regler for unoterede aktier
850 kr.
Rettelser ved øvrige fejl, der ikke er begået af Nordea
850 kr.
Registrering af fuldmagter og handler vedr. eksterne forvaltere
850 kr.
Rettelse af indskud på din pensionsordning
850 kr.
Udskrift af betalingsoversigter
75 kr.
Kontoudskrift på papir75 kr.
Genudskrivning af notaer og udskrifter75 kr.

Generelle henvendelser eller spørgsmål er selvfølgelig altid gratis

Variable rentesatser (seneste ændring 24.10.2023)

SpecifikationPålydende rente/nominel årlig rente (%)
Grundkonto og Foreningskonto0,25%
Forretningskonto0,00%
Basal indlånskonto og Basal betalingskonto0,25%
Lønkonto+ - for unge 18-28 år0,25%
Junior- og Ungdomskonto0,25%
Opsparingskonto

1,25% for indestående op til 500.000 kr.
2,00% for indestående over 500.000 kr. 

FastrenteAfhænger af hvor længe du låser renten og renten i markedet ved oprettelsen. Se gældende rente.
Aktiesparekonto0,00%
Gaveopsparing og Børneopsparing 2,25%
Børneopsparing med puljeordning  

VærdipapirpuljerVariabel
Kontantpulje2,25%

Pensionsopsparing, Aldersopsparing
Kapitalpension, Ratepension og Selvpension

Af saldo op til 500.000 kr.1,25%
Af saldo over 500.000 kr.2,00%
Indeksopsparing1,30%
Pensionsopsparing med puljeordning (Aldersopsparing, Kapitalpension, Ratepension og Selvpension)
VærdipapirpuljerVariabel
Kontantpulje1,25%
Etablerings- og iværksætterkonto
1,25%
Boligopsparing 2,25%
Uddannelsesopsparing1,25%
Boligskift-, bygge- og omprioriteringskonto1,25%

Alle rentesatser er variable, med mindre andet er angivet. Renten på indlån tilskrives helårligt pr. 31.12.

BasiskontoÅbner i nyt vindue

GrundkontoÅbner i nyt vindue

JuniorkontoÅbner i nyt vindue

UngdomskontoÅbner i nyt vindue

Lønkonto+Åbner i nyt vindue

Betegnelser og definitioner på tjenesteydelser Åbner i nyt vindue