Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Foreningskonto

Med en foreningskonto kan I administrere foreningens daglige økonomi – fx kan I betale regninger, og I kan få et betalingskort til kontoen

Hvad er en forening?

I Nordea betragter vi en forening som et fællesskab mellem en gruppe mennesker, som har etableret sig og har et CVR-nummer og vedtægter, der bl.a. skal indeholde foreningens formål og beslutningskompetencer.

Som foreningskunde i Nordea tilbyder vi:

 • Personlig service og rådgivning om foreningens økonomi. Vi sidder parate til at hjælpe døgnet rundt alle årets dage. 
 • Det antal foreningskonti, I har brug for, for bedst at kunne administrere foreningens økonomi.
 • Særskilt indberetning til Skattestyrelsen.
 • Tilvalg af netbankløsning, hvor betalinger og overførsler godkendes af to i foreningen.
 • Betalingskort til foreningen, så I ikke skal bruge jeres egne kort, når I har udgifter. 
 • Mulighed for enkelt og hurtigt selv at kunne bekræfte sin identitet som bestyrelsesmedlem digitalt med sit personlige NemID. 

Priser og renter

SpecifikationPris
Foreningspakken1000 kr. om året*

Netbank - brugeraftale

Ændring af bestyrelsesmedlem

600 kr. pr. bruger

Gratis ved digital oprettelse, ellers 600 pr. stk.

Fællesfuldmagt1000 kr. pr. år
Oprettelse af ny forening1000 kr.
Foreningskonto
Indlånsrente0% *

* Bemærk i øvrigt, at banken beregner negativ indlånsrente. Negativ indlånsrente beregnes af det samlede indlån i banken over en bestemt størrelse. Læs mere på nordea.dk/rente.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad indeholder Foreningspakken?
 • De indlånskonti, der er behov for
 • NemKonto
 • Netbank og brugeraftaler
 • Mulighed for betalingskort
Hvad skal der indleveres for at være foreningskunde i Nordea?

Som udgangspunkt har vi behov for følgende dokumenter:

 • Kopi af referater fra den stiftende generalforsamling/seneste ordinære generalforsamling.
  • Referaterne skal være underskrevet af en advokat eller en uvildig dirigent udenfor bestyrelsen.
 • Gældende vedtægter.
 • Udskrift fra Erhvervsstyrelsen (virk.dk)Åbner i nyt vindue.
 • Legitimation på alle bestyrelsesmedlemmer eller den daglige ledelse. 
  • Kopi af gyldigt billede- og adresse-ID (evt. kørekort eller pas samt sygesikringsbevis).
  • Bestyrelsesmedlemmer kan med fordel legitimere sig på nordea.dk.
 • Bestyrelsesoversigt indeholdende relevante oplysninger om alle bestyrelsesmedlemmer, bl.a. navn, bestyrelsesposter, fødeland, statsborgerskab og relation til politisk eksponerede personer (PeP). 
 • Repræsentationsfuldmagt – er der mere end én tegningsberettiget person i foreningen, vil der være behov for, at foreningen udvælger en repræsentant. Repræsentationsfuldmagten skal indeholde navn på personen, som vælges til at repræsentere foreningen overfor banken. Fuldmagten skal underskrives af de tegningsberettigede.
Hvorfor skal Nordea have legitimation og oplysninger om alle bestyrelsesmedlemmer eller den daglige ledelse?

Vi har brug for jeres hjælp til at sikre, at vi løbende har de rigtige oplysninger om foreningen og foreningens brug af banken – uanset hvor længe I har været kunde i Nordea. Derfor vil I opleve, at vi stiller en række spørgsmål til jer enten via telefon, pr. brev eller i Netbank/mobilbanken. 

I Nordea er vi forpligtet til at følge bl.a. hvidvaskloven og skattekontrolloven. Ved at besvare spørgsmålene hjælper I Nordea med at beskytte foreningen som kunde, med at opfylde vores forpligtelse i henhold til landets love og mod at blive udsat for økonomisk kriminalitet.

Hvad skal vedtægterne indeholde?

Vedtægterne er foreningens regler og beskriver, hvordan foreningen skal drives.

Det er en god ide, at vedtægterne som minimum indeholder følgende: 

 • foreningens navn, formål og hjemsted
 • medlemsforhold, herunder betingelser for medlemskab
 • generalforsamling, herunder beskrivelse af procedure for vedtægtsændringer
 • bestyrelse, herunder valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • tegning – dvs. hvem kan forpligte foreningen udadtil
 • regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • opløsning, herunder anvendelse af foreningens eventuelle formue ved ophør.
Hvad er tegningsregler?

Tegningsregler fortæller om, hvem der må underskrive aftaler overfor tredjemand, fx banken.  

Tegningsregler skal ikke forveksles med dispositionsregler, som også kan fremgå af jeres vedtægter.

Jeg kan ikke finde foreningens konto i min Netbank

Foreningens konti tilgås igennem foreningens Netbank. Har du fået tildelt en brugeraftale, skal du logge på Netbank med dit personlige NemID (ikke foreningens NemID). 

Hvorfor skal vi vælge en repræsentant, når vi skal oprette eller ændre adgange til vores foreningskonti?

Er der i henhold til jeres vedtægter mere end én person, der skal tegne foreningen, er der behov for, at foreningen udvælger en repræsentant.

Repræsentationsfuldmagten skal indeholde navn på den person, som vælges til at repræsentere foreningen overfor bank. Fuldmagten skal underskrives af de tegningsberettigede.

Hvordan får vi et CVR-nummer?

Som frivillig forening opretter I et CVR-nummer på virk.dkÅbner i nyt vindue

Udover at det er en forudsætning for at kunne oprette en konto i Nordea, er det også en fordel, hvis foreningen skal tilmeldes NemKonto, e-Boks og andre tjenester. 

Det er gratis både at registrere og forny en frivillig forening hos det offentlige.

Hvad gør vi, hvis vi er en lille klub/forening og ikke ønsker et CVR-nummer?

Er I en meget lille forening, klub eller klassekasse, der alene har brug for at kunne adskille privatøkonomi og foreningens økonomi og holde styr på indbetalinger, kan I med fordel benytte MobilePay Box.