Om livsvarige livrenter

Alle kan oprette en livsvarig livrente. Med en livsvarig livrente har du mulighed for at sikre dig en pensionsudbetaling, uanset hvor gammel du bliver. Livrenten oprettes i et forsikringsselskab.

For en livsvarig livrente gælder:

 • Der er ingen grænser for indbetalingen, som fratrækkes i din personlige indkomst.
 • På arbejdsgiverordninger fratrækkes hele indbetalingen i lønnen, inden skatten beregnes.
 • På private ordninger gælder følgende regler:
  • Er indbetalingsperioden min. 10 år, kan hele indbetalingen fratrækkes i indbetalingsåret.
  • For aftaler med indbetalingsperiode under 10 år gælder særlige fradragsregler. 
  • Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud, uden at du binder dig til en aftalt indbetalingsperiode.
 • Du sikres en løbende indtægt, så længe du er i live. Når du dør, stopper udbetalingerne.
 • Du kan sikre, at udbetalingen fortsætter, så længe du eller din ægtefælle/samlever lever.
 • Hvis både du og din ægtefælle/samlever dør, stopper udbetalingerne.
 • Du kan sikre udbetalingen til de begunstigede i en aftalt periode, uanset om du eller din evt. medforsikrede ægtefælle lever.

Inden udbetaling påbegyndes (opsparingsperioden)

 • Det opsparede beløb udbetales altid ved død inden pensionering. 
 • Livsvarig Livrente kan tilbagekøbes (udbetales før tiden mod afgift til staten), inden udbetalingen starter.

Vi vil gerne rådgive dig bedst muligt. Book derfor et møde med en rådgiver.

Vi ringer dig op hurtigst muligt og senest inden 2 hverdage.

Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.

Fakta

Du har mulighed for følgende kombinationer af livsvarig livrente:

Med garanti 
Livrenten udbetales livsvarigt. Når du dør, og garantiperioden ikke allerede er udløbet, vil der ske udbetaling i garantiperioden til dine begunstigede.

Med to liv 
Er du gift eller samboende, kan du købe dækning til jer begge. Det betyder, at livrenten udbetales, så længe du eller din ægtefælle/samlever er i live.

Med to liv og garanti 
Livrenten udbetales livsvarigt. Når både du og din ægtefælle/samlever dør, vil der ske udbetaling i garantiperioden, hvis ikke garantiperioden allerede er udløbet.

Aldersopsparing

En aldersopsparing er interessant for dig, der måske ønsker friheden til at investere i større ting, når du opnår din pensionsalder.

Læs mere om aldersopsparing

Ratepension

En ratepension giver en fast indtægt over en periode, når du går på pension. Du får løbende udbetalinger hver måned - helt frem til 30 år efter, at du har opnået din pensionsudbetalingsalder.

Læs mere om ratepension