Par der sidder foran et vindue

Aldersopsparing

En aldersopsparing er interessant for dig, der måske ønsker friheden til at investere i større ting, når du opnår din pensionsalder. En aldersopsparing kan udbetales på én gang eller i mindre portioner.

Hvad er aldersopsparing?

Med en aldersopsparing vælger du at oprette en privat opsparing, så du kan være sikret et større økonomisk råderum ved siden af din almindelige pension den dag, det er tid til at træde tilbage fra arbejdsmarkedet. Aldersopsparingen afløste i 2013 kapitalpensionen. Læs om beskatning af kapitalpension her

En aldersopsparing kan oprettes frem til 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder. Og udbetalingen af din aldersopsparing påvirker ikke det beløb, du modtager i folkepension. 


Hvis du på nuværende tidspunkt betaler topskat og kun skal betale bundskat på pensionstidspunktet, anbefaler vi som udgangspunkt at indbetale på ratepension eller livrente, før du indbetaler på en aldersopsparing.

Der er ofte individuelle forhold, der spiller ind i forhold til beslutninger omkring din pension, og vi anbefaler derfor, at du altid søger rådgivning i banken, når du tilrettelægger din pension.

Fakta om aldersopsparing

For at give dig det fulde overblik over din aldersopsparing, har vi herunder samlet en række fakta om aldersopsparing og udbetaling af aldersopsparing.

 • Du kan i 2021 højst indbetale 5.400 kr.
 • Hvis der er 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du (også efter opnået pensionsalder) indskyde 52.400 kr. årligt  på din aldersopsparing. Denne mulighed er betinget af, at der ikke 1. april 2018 eller senere er påbegyndt udbetaling, herunder hel- og deludbetaling fra en ratepension, ophørende/livsvarig livrente eller indeksordning. Undtaget er udbetaling af indeks ved 67 år.
 • Hvis du har fået ovennævnte udbetalinger, vil du fra kalenderåret efter, miste retten til at indbetale op til den høje indbetalingsgrænse
 • Du får ikke skattefradrag for dine indbetalinger til aldersopsparingen – til gengæld betaler du ingen afgift til staten, hvis opsparingen udbetales ved opnået pensionsudbetalingsalder. Ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 3 år før folkepensionsalderen. Der er dog fastlagt særlige pensionsudbetalingsaldre for personer født til og med 30. juni 1960.
 • Aldersopsparingen kan oprettes som en privatordning, hvor du selv indbetaler. Arbejdsgiveradministrerede aldersopsparinger kan kun oprettes som hvilende ordninger – det vil sige uden mulighed for indbetaling - fx en omlagt kapitalpension.
 • Aldersopsparingen er fritaget for kreditorforfølgning, så længe pensionsopsparingen ikke er blevet udbetalt.

Når du bestiller en aldersopsparing sender vi et brev afsted til dig inden 2 hverdage med nogle dokumenter, som du skal underskrive og sende retur til os.  

Herefter opretter vi aldersopsparingen hurtigst muligt og senest inden for 2 hverdage.

Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.
Politik om databehandling 
Hvis du ønsker at vide, hvordan vi håndterer personoplysninger i Nordea, kan du læse om Nordeas politik om databehandling her.

Udbetaling af din aldersopsparing

Der gælder særlige regler for udbetaling af din aldersopsparing, og hvis du ønsker udbetaling af din aldersopsparing før tid, er der også en række aspekter, du bør være opmærksom på. 

Hvornår får du udbetalt din aldersopsparing?

Du kan som udgangspunkt tidligst få udbetalt din alderspension, når du når din pensionsudbetalingsalder og senest 20 år efter. Aldersopsparingen udbetales som hovedregel som et engangsbeløb. Men du har også mulighed for at få udbetalt den i portioner (deludbetaling).

En af fordelene ved en aldersopsparing er, at du ikke betaler afgift til staten af udbetalingen. Det gælder så længe, at den først udbetales, når du når pensionsudbetalingsalderen. 

Hvis din aldersopsparing udbetales før tid 

 • Hvis du ønsker din aldersopsparing udbetalt før tid, betyder det, at du skal betale 20 % af beløbet i afgift til staten. 
 • Hvis du tilkendes førtidspension kan du dog få udbetalt din aldersopsparing uden at betale 20 % i afgift til staten. Og de samme regler gælder ved livstruende sygdom.   
 • Din aldersopsparing vil også blive udbetalt før tid ved din død uden 20 % i afgift til staten. I så fald vil opsparingen blive udbetalt til de begunstigede. 

Investering af din aldersopsparing

Aldersopsparing kan investeres på følgende måder:

 • Kontantkonto med variabel rente. Du kan få oplyst aktuelle rentesatser og vilkår i banken
 • I bankens værdipapirpuljer. Sammensæt din egen pulje, eller lad banken bestemme sammensætningen af puljen på grundlag af risikoprofilerne lav, middel, høj
 • Depot – i værdipapirer efter eget valg. Der er i lovgivningen fastlagt regler for, hvilke værdipapirer, der kan anvendes til investering og hvor meget, der kan investeres i et enkelt selskab. Du kan få flere oplysninger om dette i banken
 • Depot – porteføljepleje. Der gælder særlige vilkår for porteføljepleje, og du kan få flere oplysninger om dette i banken
 • Du betaler en skat til staten på 15,3 pct. af pensionsafkastet

Herunder kan du se en oversigt over, hvordan rentesatserne for forskellige renter og puljer ser ud for din alderopsparing. 

Rente på Aldersopsparing

Rente for aldersopsparing - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 100.000 kr. af hele saldoen-0,70% 
- under 100.000 kr.0,00 %
Rente for aldersopsparing med puljeordning - indlån
SpecifikationRente*
VærdipapirpuljerVariabel
Indlånspulje0,00 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)

Kontakt Nordea ved indbetaling af beløb på over 5.400 kr.

Vær opmærksom på, du kun kan indbetale op til 5.400 kr. via din netbank. Ønsker du at indbetale beløb på over 5.400 kr. til din aldersopsparing, skal du kontakte Nordea på 70 33 33 33.

Læs mere om vores andre pensionsprodukter

Ratepension

En ratepension giver en fast indtægt over en periode, når du går på pension. Du får løbende udbetalinger hver måned - helt frem til 30 år efter, at du har opnået din pensionsudbetalingsalder.

Læs mere om ratepension

Livsvarig livrente

En livsvarig livrente er et trygt supplement til folkepensionen. Med en livsvarig livrente slipper pengene ikke op. Du får udbetalt et fast beløb hver måned, så længe du lever.

Læs mere om livsvarig rente