Beskatning af kapitalpension

Reglerne for pensionsordninger har ændret sig, således at du ikke længere kan oprette eller indbetale til en kapitalpension. Har du en kapitalpension fra før reglerne blev ændret? Så kan du her få et overblik over beskatningen på en sådan pensionsordning, og hvornår du kan få den udbetalt.

Det er ikke længere muligt at oprette eller indbetale til en kapitalpension, da den er blevet erstattet af aldersopsparingen. Men det betyder ikke, at du ikke kan beholde din eksisterende kapitalpension. Læs mere om aldersopsparing her

Hvad er beskatningen af din kapitalpension ved udbetaling?

Hvis du ønsker din kapitalpension udbetalt, bliver den som udgangspunkt udbetalt som et engangsbeløb. Du har også mulighed for at få deludbetalinger fra din kapitalpension. Når pensionen udbetales, betales der en afgift på 40% af udbetalingen. Har du derimod indbetalt til din kapitalpension før 1980, gælder der særlige regler, hvorfor afgiften på en del af udbetalingen kan være mindre. 

Hvad med beskatning af dit afkast på kapitalpensionen?

Afkastet fra din kapitalpension betales der også skat af – det hedder pensionsafkastskat. Pensionsafkastskatten er på 15,3%, som trækkes af alt afkast på din pensionsopsparing. Det vil sige, at afkastet fra din kapitalpension ikke medregnes i din kapitalindkomst. 

Pensionsafkstskatten bliver hævet på kontoen hvert år i januar. 

Hvornår kan du få udbetalt din kapitalpension?

Du kan tidligst få udbetalt din kapitalpension, når du når pensionsudbetalingsalderen. Og du kan senest få udbetalt pensionsværdien 20 år herefter.

Reglerne for, hvornår kapitalpensionen kan udbetales, har nogle få undtagelser. Hvis du for eksempel rammes af en kritisk sygdom, er det muligt at få udbetalt pensionen efter særlige regler. Er du berettiget til førtidspension, har du også mulighed for at få udbetalt pensionsbeløbet før tid – mod en afgift på 40 %.  

Fra kapitalpension til aldersopsparing: hvad skal du vælge?

Fra 1. januar 2013 er kapitalpensionen ikke længere fradragsberettiget, og den blev fra da af anset som en hvilende pensionsordning. Det betyder, at du sagtens kan beholde din kapitalpension, som den er nu – blot uden indbetalinger og fradrag. 

Men der er andre muligheder: Ønsker du fortsat at indbetale til en pensionsordning, kan du indbetale til eksempelvis aldersopsparing, ratepension eller livsvarig livrente.   

Du kan også vælge at omlægge din kapitalpension til en aldersopsparing, som du kan indbetale på. Hvis du vælger at omlægge din kapitalpension til en aldersopsparing, forudsætter det, at du betaler en afgift på 40 %. Aldersopsparingen er ikke fradragsberettiget, men udbetalingen sker til gengæld også uden afgift til staten - i modsætning til kapitalpensionen.  

Vi vil gerne rådgive dig bedst muligt. Book derfor et møde med en rådgiver.

Vi ringer dig op hurtigst muligt og senest inden 2 hverdage

Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.

Aldersopsparing

En aldersopsparing er interessant for dig, der måske ønsker friheden til at investere i større ting, når du opnår din pensionsalder.

Læs mere om aldersopsparing

Livsvarig livrente

En livsvarig livrente er et trygt supplement til folkepensionen. Med en livsvarig livrente slipper pengene ikke op. Du får udbetalt et fast beløb hver måned, så længe du lever.

Læs mere om livsvarig rente

Ratepension

En ratepension giver en fast indtægt over en periode, når du går på pension. Du får løbende udbetalinger hver måned - helt frem til 30 år efter, at du har opnået din pensionsudbetalingsalder.

Læs mere om ratepension