Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Omlægning af lån - få hjælp til konvertering

Realkreditlån er baseret på obligationer. Kursen på obligationerne stiger eller falder, når renten ændrer sig. Det giver mulighed for at omlægge dit realkreditlån og enten få en lavere ydelse eller mulighed for at lægge loft over stigningen i kursværdien af din gæld.

En konvertering (omlægning) af dit lån betyder, at du indfrier dit eksisterende lån og optager et nyt. Du kan omlægge både lån med fast og variabel rente, men typisk er der størst gevinst ved at omlægge lån med fast rente (obligationslån). Det skyldes, at lånet er konverterbart – dvs. at du har ret til at indfri lånet til maksimalt kurs 100.

Hver gang renten ændrer sig væsentligt, kan det be­tyde en mulighed for at omlægge dit lån. Vi tilbyder at holde øje med lånet for dig (aktiv gældspleje).  Det er svært at forudsige udviklingen i kurserne. Derfor er det vigtigt, at du omlægger dit lån, når du er tilfreds med en evt. gevinst og ikke sidder og venter på en yderligere mergevinst.

Når du omlægger, kan det nye lån enten have en højere eller en lavere rente end det nuværende, afhængig af om du omlægger for at få lavere ydelse (nedkonvertering)– eller for at få reduceret din restgæld. (opkonvertering)

Når du overvejer at omlægge dit lån, er det en god ide at have afklaret, om dine planer med boligen har ændret sig. Det kan have betydning for, hvilket lån du skal vælge. Det er også en mulighed for at låne ekstra til fx forbedringer uden de store meromkostninger, da du alligevel er ved at omlægge dit lån.

Du har via eBolig applikationen, selv mulighed for at foretage beregninger, på konsekvensen af en låne omlægning/konvertering, hvis du er i tvivl om hvilket lån der bedst passer til netop dine ønsker, kan vi komme med forslag, samt fordele og ulemper ved de forskellige lånetyper. Hvis du er tilfreds med resultatet kan du selv foretage ændringen og underskrive dokumenterne med det samme.

Før du beslutter dig for at konvertere, bør du over­veje:

  • Hvilken låntype er den rigtige for dig – fast, variabel eller variabel rente med loft?
  • Er målet at spare op nu og forbruge senere – eller omvendt?
  • Hvor længe ønsker du at blive boende i boligen?
  • Hvilke ønsker til forbedringer har du?
  • Hvordan forventer du, at renten udvikler sig?
  • Hvilke andre planer har du for din økonomi?

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Måske vil du være interesseret i at læse om: