Hvilken rente skal du vælge?

Når du skal vælge et realkredit- og boliglån, skal du blandt andet tage stilling til om:

 • Du vil kende renten i hele lånets løbetid (dvs. en fast rente)
 • Renten må ændre sig i lånets løbetid (dvs. en variabel rente)
 • Din risikovillighed og økonomi kan klare udsving i renten

Fast rente

Du bør vælge et fastforrentet realkreditlån, hvis du forventer at renten vil stige, eller hvis det er vigtigt for dig at kende renten i hele lånets løbetid. 

Hvis du gerne vil kende både rente og afdrag i hele lånets løbetid, skal du vælge et fastforrentet Obligationslån frem for et lån med en variabel rente. Læs mere om fastforrentet Obligationslån

Et fastforrentet realkreditlån sikrer dig en fast rente, men til gengæld vil renten  og dermed den månedlige betaling   generelt være højere end på et Kort Rente lån og Rentetilpasningslån.

Variabel rente

Du bør vælge et variabelt realkreditlån, hvis du tror, at renten vil være uændret eller falde i de kommende år. 

For de variable realkreditlån tilpasses renten med forskellig frekvens. Du har mulighed for at vælge, om din rente skal tilpasses to gange årligt, hvert 3 eller 5 år.

Hvis din rente – og dermed din månedlige betaling – må ændre sig i lånets løbetid, skal du vælge et Rentetilpasningslån frem for et fastforrentet Obligationslån. Et variabelt realkreditlån sikrer dig typisk den laveste rente og månedlige betaling her og nu. Til gengæld kan renten – og den månedlige betaling – enten stige eller falde i fremtiden, når lånets rente tilpasses.

Fordele og ulemper ved et fastforrentet realkreditlån

Fordele ved et fastforrentet realkreditlån

 • Du kender både din rente og dit afdrag i hele lånets løbetid.
 • Et fastforrentet realkreditlån giver dig den bedste beskyttelse af din boligs friværdi, da værdien af gælden falder, når renten stiger. Læs mere om Gældspleje.
 • Du betaler pt. en lavere bidragssats for et fastforrentet realkreditlån med afvikling end på et variabelt forrentet realkreditlån med afvikling. Se Nordea Kredits bidragssatser og priser.

Ulemper ved et fastforrentet realkreditlån

 • Renten på et fastforrentet realkreditlån er generelt højere end renten på et variabelt forrentet realkreditlån, når du optager lånet. Dermed er det fastforrentede realkreditlån dyrere fra start.
 • Hvis markedsrenten falder, skal du omlægge dit fastforrentede realkreditlån for at få glæde af den faldende markedsrente.

Fordele og ulemper ved et variabelt forrentet realkreditlån

Fordele ved et variabelt forrentet realkreditlån

 • Når du optager et variabelt forrentet realkreditlån, vil din rente i starten være lavere end på et fastforrentet realkreditlån.
 • Du får automatisk en lavere rente på dit variabelt forrentede realkreditlån, hvis markedsrenten er faldet, når dit realkreditlån skal have tilpasset renten.
 • Du kender renten på dit variabelt forrentede realkreditlån frem til næste gang, renten skal tilpasses, hvilket kan være to gange årligt – hvert 3. eller 5. år.

Ulemper ved et variabelt forrentet realkreditlån

 • Når markedsrenten er høj, betaler du en højere bidragssats for et variabelt forrentet realkreditlån med afvikling end på et fastforrentet realkreditlån med afvikling. Se Nordea Kredits bidragssatser og priser. Se Nordea Kredits bidragssatser og priser.
 • Et variabelt forrentet realkreditlån stiller krav til en robust økonomi, da din økonomi skal kunne tåle udsving i renten.
 • Et variabelt forrentet realkreditlån giver dig ikke en beskyttelse af din boligs friværdi, da værdien af gælden falder i begrænset omfang, når renten stiger. Læs mere om Gældspleje.

Omlægning af lån

Hvis du har et eksisterende realkreditlån, har du mulighed for at omlægge dit lån, når renten enten stiger eller falder. Læs mere om omlægning af lån.

Ved lavt renteniveau

Ved et lavt renteniveau bør du vurdere, om det vil være en fordel for dig at skifte til et realkreditlån med en fast rente, hvis du i forvejen har et variabelt forrentet lån. På den måde kan du være sikker på at have en fast lav rente i mange år.

Hvis dit realkreditlån er med afdragsfrihed, kan det samtidig være en god idé at begynde at afdrage på lånet, hvis du ikke allerede gør det. En lav rente betyder nemlig, at du kan bruge rentebesparelsen – og dermed den lavere ydelse – på at afbetale lånet hurtigere.

Spørgsmål og svar om renter på realkreditlån