Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Refinansiering - ny rente på rentetilpasningslån

Skal du have ny rente på dit Rentetilpasningslån 1. oktober 2020?

Er du i tvivl om, hvilke muligheder du har?

Ud fra det nuværende lave renteniveau anbefaler vi, at du overvejer at lægge dit lån om til fast rente eller flere år i mellem refinansieringerne, så du kan være sikker på at have en lav rente i mange år. 

Før du beslutter dig for at skifte lån, bør du forholde dig til, hvordan du mener, renten vil udvikle sig på både kort og lang sigt. 

Resultat af seneste auktion

Her kan du se og læse artikel med resultatetÅbner i nyt vindue af seneste auktion.

Dette bør du overveje

Har du et Rentetilpasningslån med 1-årig refinansiering

Hvis du har et Rentetilpasningslån med 1 årig refinansiering, anbefaler vi, at du overvejer at lægge dit lån om til et obligationslån med fast rente.

På et lån med 1-årig refinansiering er bidragssatsen højere end på vores øvrige låntyper. Hvis du vil beholde dit lån med variabel rente, anbefaler vi, at du overvejer Rentetilpasningslån med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne ellerKort Rente.

På et Rentetilpasningslån med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne, kender du din rente for en længere periode og sparer penge på det, en refinansiering koster, kaldet kursskæring.

Har du et Rentetilpasningslån med 2 eller 4 årig refinansiering

Hvis du har et Rentetilpasningslån med 2 eller 4 år mellem refinansieringerne, anbefaler vi, at du overvejer at lægge dit lån om til et obligationslån med fast rente eller til et Rentetilpasningslån med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne. Der er ikke udstedt ret mange Rentetilpasningslån med 2 og 4 år mellem refinansieringerne, hvilket kan det medføre højere rente ved refinansiering, og lånet kan blive dyrt at indfri på andre tidspunkter end ved refinansiering.

Har du et Rentetilpasningslån med 3 eller 5 årig refinansiering

Vi anbefaler, at du overvejer at lægge dit lån om til et obligationslån med fast rente. Hvis du stadig ønsker variabel rente, anbefaler vi, at du beholder dit lån.

Omlæg eller refinansier online

Brug eBolig

I eBolig kan du regne på og eventuelt bestille skift af frekvens. På dit lån i eBolig kan du under "refinansiere" se, hvordan den nye rente vil påvirke dit lån ud fra nuværende renteniveau, inkl. kursskæring.

Afdragsfrihed

Hvis du ikke afdrager på dit Rentetilpasningslån i dag, bør du overveje, om det er ved at være tid til at begynde at betale af på dit lån. For når renten er lav, kan du bruge rentebesparelsen - og dermed den lavere månedlige betaling - på at starte med at betale af på dit lån.

Du kan starte afvikling på dit afdragsfrie Rentetilpasningslån uden at lægge dit lån om. Brug evt. refinansiering i eBolig.

Hvis du har Rentetilpasningslån, hvor afdragsfriheden udløber, begynder afviklingen samtidig med refinansiering af lånet. Det sker automatisk, og det betyder, at du skal betale mere, end du har været vant til. 

Ønsker du at få eller forlænge din afdragsfrihed, skal du kontakte os, så vi kan tale om dine muligheder.  

Har du et Rentetilpasningslån i euro

Hvis du ikke har indtægt i euro, anbefaler vi, at du lægger dit lån om til et lån i danske kroner på grund af valutarisikoen.

Ønsker du at beholde dit nuværende lån

Hvis du ikke vil ændre dit lån, skal du ikke foretage dig noget, da lånet automatisk refinansieres. 

Rentesikring

Du kan allerede nu og frem til fristens udløb sikre renten på dit rentetilpasningslån for den kommende periode, hvis du ønsker at kende renten.  

Frister og kontakt for refinansiering

Refinansiering 1. oktober 2020
  • Omlæg og låne mere
  • Få eller ændre på afdragsfrihed
Senest 3. juli 2020
  • Skift periode mellem refinansieringerne
  • Omlæg uden at låne mere
  • Rentesikre
Senest 31. juli 2020, dog
30. juli 2020 i eBolig

Regulering af finansieringsrisiko

Folketinget har vedtaget lovgivning, der skal minimere den risiko, der er forbundet med refinansiering af realkreditlån.
Loven trådte i kraft 1. april 2014 for F1 og S1 lån og 1. januar 2015 for øvrige lån med refinansiering (fx F2-F10 og Kort Rente). 

Loven i hovedtræk: 

  • Loven regulerer den situation, hvor refinansiering ikke kan gennemføres som planlagt, fordi der ikke er købere til obligationerne 
  • Loven indfører mulighed for at forlænge løbetiden på de gamle obligationer med 1 år ad gangen, hvis der ved refinansiering ikke er købere til de nye obligationer  
  • For lån med refinansiering hvert 2. år eller hyppigere indføres desuden tvungen løbetidsforlængelse på 1 år, hvis renten stiger med mere en 5 pct.point i forbindelse med lånets refinansiering  
  • Ved tvungen løbetidsforlængelse fastsættes renten på obligationen ud fra renten et år tidligere tillagt 5 pct. point.

Med loven flyttes en større del af refinansieringsrisikoen væk fra realkreditinstitutter og låntagere og over på obligationsinvestorerne, og det forventes derfor, at lånetagers rente fremadrettet bliver lidt højere. I tilfælde, hvor løbetiden på de gamle obligationer forlænges med 1 år, har det konsekvens for lånene, og kan i øvrigt betyde, at aftalt frekvens- eller profilskifte ikke kan gennemføres.
Loven ændrer ikke ved, at vi fortsat anbefaler, at du overvejer at skifte til fast rente eller sikrer din rente i mere end 1 år.