Lån til energiforbedringer

Der findes flere finansieringsmuligheder, når du ønsker et lån til energiforbedringer i din bolig. Book et møde og få personlig hjælp til at finde ud af, om det er et Grønt Boliglån eller et Energisparelån, der er den rette finansieringsmulighed for dig.

Lån til energiforbedringer - dine muligheder

Hvis du er boligejer, har du sikkert tænkt på, hvordan du kan spare penge på varmeregningen ved at forbedre din bolig. Det kan fx dreje sig om at skifte den måde, du varmer boligen op på - eller på anden måde energiforbedre boligen. 
Længere nede på denne side, finder du information om godkendte energiforbedringer.  

Vi vil gerne hjælpe dig godt på vej ved fx at tilbyde et grønt boliglån til en fordelagtig rente. Samtidig følger vi dig trygt i mål med dine energiforbedringer - bl.a. via vores samarbejde med Bodil Energi. 

Vores boliglån er grønt, fordi lånet kun kan bruges til veldefinerede grønne formål, og fordi lånet lever op til en række specifikke lovgivningskrav.

Vi tilbyder to forskellige lån til energirenoveringer. Nedenfor kan du kort læse om de forskellige typer af energilån og spore dig ind på, hvilket der passer bedst til din økonomi og dit temperament: 

Grønt BoliglånEnergisparelån
Variabel rente
Kræver friværdi i boligen
Pant i ejendom
Beløbsgrænse500.000 kr.250.000 kr.
Løbetid15 år10 år

Godkendte energiforbedringer

 • Isolering af bolig (tag, ydervægge, fundament, loft og gulv) 
 • Udskiftning til energivenlige døre og vinduer 
 • Installation af energibesparende lyskilder 
 • Installation af varmepumpe 
 • Installation af fjernvarme 
 • Installation af solfangere og solceller 
 • Installation af husstandsvindmøller 
 • Installation af cirkulationspumper 
 • Installation af varmeanlæg, ventilations- og klimaanlæg
 • Ladestander til elbil

Fordele ved energirenovering

Hvis du bor i en ældre bolig eller ejendom, kan det ofte være en fordel at få udført energirenoveringer. 

De fleste energiforbedringer vil som regel både give en besparelse i de månedlige udgifter, bedre komfort i hjemmet og/eller et bedre energimærke. 

Som tommelfingerregel siger man, at for hvert trin en bolig rykker op ad energimærkeskalaen, stiger ejendomsprisen for et hus på 100 m2 med knap 50.000 kr.

Med en energiforbedring af din bolig vil du blandt andet få glæde af følgende fordele:

Spar penge hver måned

Woman reparing summer house small overlay

Især el- og varmeregningerne påvirkes af energiforbedringer i din bolig. 

Selvom det er en udgift at få boligen gjort mere energivenlig, vil det ofte kunne betale sig både nu og på sigt. 

Få et bedre indeklima

Handyman fixing terrace floor small overlay 

Udover de økonomiske fordele vil du med energiforbedringer få et bedre indeklima. 

Isolering, nye vinduer eller reparationer kan gøre en stor forskel og bidrage til et forbedret indeklima. 

Få en energivenlig bolig

Couple moving inn small overlay  

De forbedringer du får lavet i din bolig sikrer dig en mere energivenlig bolig til gavn for din trivsel i dit hjem og for klimaet. 

Skal din bolig sælges senere i livet, vil det desuden være en forbedring i din boligs energimærke. 

Gode råd inden du energiforbedrer din bolig

Inden du giver dig i kast med at indhente tilbud til energirenoveringer, er det en god ide at tage specialister med på råd – både hvad angår finansieringen og selve de projekter, du gerne vil sætte i værk. 

Vi har særligt tre gode råd til dig, der skal i gang med energiforbedringer:

1.Ikke alle forbedringer giver øget boligværdi

Langt de fleste energiforbedringer foretages, fordi de har en besparende effekt – enten for den daglige økonomi eller for klimaet generelt. Og det er ikke alle, der sikrer dig en øget boligværdi. Derfor skal du altid vælge at energiforbedre ud fra dine ønsker nu og her – og ikke med henblik på en eventuel øget salgspris.

2.Find de energi- forbedringer som giver dig mest for pengene

Vi anbefaler, at du tager en energikonsulent med på råd, da konsulenten kan identificere, hvor du kan få den største effekt –økonomisk og i forhold til indeklimaet. 

3.Få rådgivning om dine finansierings-muligheder

Den rette finansiering tager udgangspunkt i din nuværende økonomi og tager hensyn til dine fremtidige planer eller ønsker. 

Det er derfor en god ide at tage os med på råd, så vi kan hjælpe dig med at finde den bedste finansiering til dine energiforbedringer.

Vi samarbejder med flere specialister, der kan rådgive dig indenfor energibesparende forbedringer. Samtidig sikrer vi dig, at du får et energilån, der passer til din økonomi.

Få tilskud til energirenovering

Få et tilskud til at gøre din bolig klimavenlig via Energistyrelsens tilskudspuljerÅbner i nyt vindue

Tilskuddet gives til en lang række boligforbedringer, der sparer energi. Det gør det markant billigere for dig at få energirenoveret din helårsbolig.

Der har i 2022 løbende været mulighed for at ansøge om tilskud til energiforbedringer. Vi forventer, at der åbner nye muligheder for at ansøge om tilskud i løbet af 2023.

Ordningen i hovedtræk

 • Tilskud gives til helårsboliger
 • Der gives i hovedtræk energitilskud til udskiftning af opvarmningsform til energirigtig varmepumpe, men kun hvis du ikke kan få fjernvarme
 • Tilsagn efter først-til-mølle
 • Puljen lukker, når midlerne er brugt
 • Vi forventer nye muligheder for at ansøge om tilskud til energiforbedringer i løbet af 2023

Vær opmærksom på at der er krav om, at du har et gyldigt energimærke, når du søger tilskud til energirenovering (undtagen for varmepumper). Energimærket skal være udstedt efter 1. oktober 2012.

Se om dit hus har et energimærke på SparEnergi.dkÅbner i nyt vindue