Fordele ved et Energiboliglån

Du kan overveje et Energiboliglån, hvis du ønsker at lave energiforbedringer i din bolig fx solceller eller at få installeret en varmepumpe i stedet for et gasfyr.

Med et Energiboliglån får du:

 • Mulighed for at låne op til 500.000 kr. 
 • Et lån med pant i boligen
 • En attraktiv variabel rente 
 • Etableringsgebyr på 2.600 kr.
 • Bevillingsprovision på 1%

Hvad er et Energiboliglån?

Vores Energiboliglån bruges til veldefinerede formål, der understøtter den grønne omstilling.

Kravene for at du kan få et Energiboliglån er:

 • At der er friværdi i din bolig
 • At du har en økonomi, der giver dig råderum til at afdrage på det nye Energiboliglån
 • At du indleverer dokumentation på, at der er tale om energiforbedrende tiltag i din helårsbolig, fritidsbolig eller andelsbolig
 • At energiforbedringerne udføres af professionelle håndværkere

Der findes flere finansieringsmuligheder, når du ønsker et lån til energiforbedringer.
Vi hjælper dig med at finde den rette finansiering, der passer til dig og din økonomi.

Godkendte energiforbedringer

Et Energiboliglån kan fx bruges til:

 • Isolering af bolig (tag, ydervægge, fundament, loft og gulv) 
 • Udskiftning til energivenlige døre og vinduer 
 • Installation af varmepumpe 
 • Installation af fjernvarme 
 • Installation af solfangere og solceller 
 • Installation af husstandsvindmøller 
 • Installation af cirkulationspumper 
 • Installation af varmeanlæg, ventilations- og klimaanlæg 
 • Ladestander til elbil

Fyr dit fyr: Spar penge og skån miljøet

Få billig finansiering til udskiftning af dit olie- eller gasfyr

Som boligejer kan du få billig finansiering, hvis du udskifter dit olie- eller gasfyr. Regeringen og landets pengeinstitutter har indgået partnerskabet "Fyr dit fyr", der baner vejen for billigere finansiering, hvis du udskifter dit olie- eller gasfyr til en mere miljøvenlig varmekilde som fx en varmepumpe.

Det betyder, at du har mulighed for at få et Energiboliglån med:

 • Lav rente
 • Ingen oprettelsesgebyrer
 • Ingen tinglysningsafgift
 • Intet krav om friværdi

Læs mere om Fyr dit fyr her.

Løbetid

Energiboliglån kan have en løbetid på op til 15 år. 

Afdragsfrihed

Der er ikke mulighed for afdragsfrihed på et Energiboliglån.

Tilbagebetaling og indfrielse
Manglende overholdelse af forpligtelser
Priser og renter
Vilkår

Tilbagebetaling og indfrielse

Et Energiboliglån ydes som et traditionelt banklån med afvikling.

Du kan vælge at tilbagebetale lånet i op til 15 år og du kan vælge om du vil betale ydelsen pr. måned eller kvartal.  

Lånets løbetid kan maksimal være 15 år og der er ikke mulighed for afdragsfrihed.   

Indfrielse

Der er mulighed for at foretage ekstraordinære tilbagebetalinger på lånet, som vil bliver nedskrevet med beløbet. Lånebeløbet kan dog ikke hæves igen uden at der er tale om en ny låneansøgning.

Et Energiboliglån kan til enhver tid indfries til kurs 100.

Manglende overholdelse af forpligtelser

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden, kan banken forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser og renter

Renter for Energiboliglån
Specifikation
Rente
Udlånsrente
3,55 %
Priser for Energiboliglån
Specifikation
Pris
Dokumentgebyr 
2.600,00 kr. *

Bevillingsprovision 

1,00 %


* Dokumentgebyr er inkl. vurdering

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning.

Eksempel på omkostninger ved Energiboliglån, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-100 pct. af boligens værdi:

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 250.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 239.375 kr. Tinglysningsafgift udgør 5.525 kr. Med den nuværende debitorrente på 3,59 pct. og en løbetid på 15 år er ÅOP 4,24 pct., forudsat at der betales 5.392 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. 

Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 323.492 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 73.492 kr. 

Vilkår

Nordea Energiboliglån

 • I helårsbolig kan du normalt låne op til 95 pct. af boligens værdi plus omkostninger til Nordea Kredit og Nordea ved køb og 100 pct. af boligens værdi ved friværdibelåning.  
 • I fritidsbolig kan du normalt låne op til 95 pct. af boligens værdi plus omkostninger til Nordea Kredit og Nordea ved køb og 100 pct. ved friværdibelåning. 

Nordea Energiboliglån ydes kun til energiforbedrende formål, der understøtter den grønne omstilling.

Ved oprettelse af lånet skal der indleveres dokumentation i form af håndværkertilbud eller tilbud fra byggefirma på de ønskede energiforbedrende tiltag. 

Energiforbedringen skal udføres af en professionel håndværkere. 

Faktura på det udførte arbejde skal indleveres til banken, som vil sørge for betaling af denne. 

Lånet ophører og overgår til almindelig rente- og afdragsvilkår for boliglån, hvor renten er højere jf. vores prisskilt på Nordea.dk, hvis der ikke på Nordeas anmodning kan dokumenteres at minimum 90 pct. af provenuet fra lånet er brugt til et eller flere af de godkendte energiforbedrende formål.

Nordea Energiboliglån ydes mod pant i din bolig. For at få pant i boligen udstedes et ejerpantebrev på samme størrelse som lånet hovedstol. 

Før du optager lånet, skal vi gennemgå din økonomi og din bolig skal vurderes hvilket vi sørger for.   

Det er et krav fra Nordeas side, at boligen er brandforsikret.  

Er ejendommen ejet af flere personer, skal alle personer være ejere af Nordea Energiboliglån.

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

Grønjordsvej 10

2300 København S