Forældrekøb af lejlighed - Hvorfor?

Hvis du har økonomi til at hjælpe dit barn med en bolig, er der flere gode grunde til at lave et forældrekøb.

Du kan overveje forældrekøb, hvis:

 • Dit barn ikke kan finde en lejebolig eller kollegieværelse
 • Du vil hjælpe dit barn økonomisk
 • Du vil have muligheden for en gevinst, hvis prisen på boligen stiger. Vær dog opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig
 • Du accepterer risikoen for et eventuelt prisfald på boligmarkedet
 • Du er opmærksom på at der er omkostninger ved at købe og sælge boligen

I videoen nedenfor kan du få indblik i, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej med et forældrekøb af lejlighed. Hør de gode råd fra banken, advokaten og revisoren. 

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Hvad er et forældrekøb?

Hvis dit barn skal til at flytte hjemmefra, har du mulighed for at hjælpe dit barn med at finde en bolig gennem et forældrekøb. 

Et forældrekøb betyder, at du køber en ekstra bolig til dig selv, som du udlejer til dit barn. 

Ofte kommer et forældrekøb på tale, når barnet flytter hjemmefra i forbindelse med et studie og gerne vil bo i en af de større uddannelsesbyer. Her er der rift om studieboliger, kollegieværelser og lejeboliger, og priserne for en bolig kan være høje for en studerende på SU. 

Med et forældrekøb vil huslejen for dit barn ofte være lavere end en tilsvarende lejebolig, og det kan derfor være en god mulighed for at hjælpe dit barn godt på vej i studielivet. 

Hos Nordea har vi dygtige rådgivere der kan rådgive om dine muligheder for at foretage et forældrekøb. 

Regler for forældrekøb: Hvad skal du være opmærksom på?

Det vigtigste argument for et forældrekøb skal være at hjælpe dit barn – og ikke forventningen om en mulig gevinst. 

Der er derfor nogle overvejelser, der er gode at gøre sig, før du beslutter dig for et forældrekøb. 

 • Hvor stor en risiko vil du påtage dig? En negativ prisudvikling på boligen vil betyde meget for den samlede omkostning ved at hjælpe
 • Skal dit barn selv købe? Du kan vælge i stedet at give økonomisk hjælp i form af pengegaver op til den skattefri grænse eller ved rentefrit familielån
 • Hvor lang tid skal lejligheden bruges af dit barn? Skal boligen evt. være større, så den kan bruges af dit barn efter studietiden? Eller kan du selv bruge lejligheden på et senere tidspunkt?

Fordele ved forældrekøb

Der er flere fordele ved at købe en bolig, som dit barn kan leje. 

Først og fremmest sikrer du, at dit barn har et sted at bo, til en husleje, der ofte er mere attraktiv end en lejebolig.

Med et forældrekøb følger også andre fordele:

 • Som lejer kan barnet søge boligsikring 
 • Ved køb af en større lejlighed end dit barns reelle behov, kan et værelse udlejes til ven, hvorved huslejen kan blive endnu lavere, da de er to om dele udgifterne
 • Hvis boligpriserne stiger, kan forældrekøb på sigt være en god investering
 • Dit økonomiske råderum stiger, når dit barn flytter hjemmefra. En del af denne besparelse kan fx dække nogle af dine udgifter ved et forældrekøb.
 • Den løbende udgift ved at eje boligen er lavere, end hvis dit barn køber boligen selv. Du betaler fx ikke ejendomsværdiskat, når din ejerbolig lejes ud.

Ulemper ved forældrekøb

Der kan være nogle ulemper ved et forældrekøb – og nogle omkostninger, der er vigtige at tage højde for i dine overvejelser.

 • Du skal vælge en skatteordning og føre regnskab over indtægter og udgifter, hvilket typisk kræver rådgivning af revisor.
 • Der er udgifter forbundet ved køb og salg af en bolig. Det kan få betydning, hvis dit barn pludselig vil studere et andet sted, møder en kæreste eller fx ikke ønsker at bo i boligen længere.
 • Opnår du en gevinst ved salg, er det skattepligtigt
 • Boligpriserne stiger og falder, og der vil altid være en risiko for at sælge med tab. Du skal derfor være klar over denne risiko samt kunne bære et eventuelt tab.

Økonomiske omstændigheder og regler du skal være opmærksom på

Hvis du vil hjælpe dit barn med at betale huslejen, er det vigtigt, at du gør det med pengegaver – og ikke ved at fastsætte en lav husleje. 

Huslejen skal altid svare til markedslejen i området. Sætter du huslejen for lavt, risikerer du, at både du og dit barn bliver beskattet af ”hjælpen”.

Er huslejen lavere end markedslejen, skal du betale skat af både den betalte leje og af forskellen op til den korrekte husleje (markedslejen). Derudover skal dit barn måske betale gaveafgift af forskellen mellem den lave husleje og markedslejen. Det kræver, at forskellen i leje og eventuelle andre pengegaver til barnet overstiger grundbeløbet for afgiftsfri gaver.

Hver gang en bolig handles, er der udgifter til mægler og det offentlige. Derfor kan en lejebolig være en god ide, hvis dit barn ikke er sikker på sit studie, eller på sigt vil bo et andet sted.

Hvis du overvejer at sælge dit forældrekøb, anbefaler vi, at du inden et salg kontakter en advokat og/eller revisor for rådgivning om det skattemæssige. 

Få et gratis bevis på, hvor meget du kan købe bolig for

Det kan stille dig stærkere på boligmarkedet, og giver dig mulighed for at handle hurtigt, når du finder den rigtige bolig. Med et lånebevis i hånden, kan du slå til, når du ser din drømmebolig. Du ansøger om et lånebevis online – og det er gratis.

Få et bevis på hvad du kan købe bolig for

Skal du købe en andelsbolig som forældrekøb?

Det er også muligt, at lave et andelsbolig forældrekøb. Der er dog nogle væsentlige ting du skal være opmærksom på.

Mange andelsboligforeninger ønsker ikke at andelshaver udlejer andelsboligen. Nogle andelsboligforeninger har dog åbnet op for forældrekøb. Du kan i andelsboligforeningens vedtægter – typisk i §13, 14 eller 15 -  se hvorvidt forældrekøb er muligt.

Det er vigtigt, at du læser vedtægterne grundigt og kontakter bestyrelsen eller administratoren for andelsboligforeningen, før du går videre med dine planer om at købe en andelsbolig som et forældrekøb.

Vælger du en andelsbolig som forældrekøb, kan du overveje muligheden for at optage lånet i din egen ejerbolig såfremt du har friværdi. Årsagen til dette er, at der ikke kan optages realkreditlån i en andelsbolig – og du kan alt andet lige få en lavere rente ved at optage lånet som realkreditlån fremfor bankfinansiering.

Lån til forældrekøb

Skal du låne i din egen bolig eller i den nye – og hvilke låntyper passer til din økonomi. Du har flere finansieringsmuligheder afhængig af din nuværende økonomi. 

Finansiering af forældrekøb, foregår ligesom ved et hvert andet boligkøb. Køber du en ejerbolig, kan boligen finansieres med et realkredit- og banklån, hvorimod et andelsboligkøb kun kan finansieres med et banklån, medmindre du optager lån i friværdien i din egen ejerbolig. Læs mere om friværdi.

I Nordea hjælper vores rådgivere dig med at få et overblik over økonomien, de forskellige finansieringsmuligheder samt fordele og ulemper ved et forældrekøb. 

Når vi sammen har fået lagt de økonomiske brikker på plads, udsteder vi et lånebevis, så du ved, hvilken prisramme, du kan handle indenfor. Det betyder, at du kan slå til med det samme, når du og dit barn finder den helt rigtige bolig.

Find den rette bolig med danbolig

Hvis du ønsker hjælp til at finde den rigtige bolig til dit barn, kan Nordeas samarbejdspartner danboligÅbner i nyt vindue hjælpe dig i boligsøgningen. danbolig har et dybdegående kendskab til lokalområdet og har mulighed for at finde en bolig, der passer til dine kriterier for pris, beliggenhed mv. 

Revisor kan hjælpe med skatteregler for forældrekøb

Overvejer du et forældrekøb, bør du kontakte en revisor, som kan hjælpe dig med at finde den skatteform, der er mest fordelagtig for dig. 

Ved et forældrekøb af en ejerbolig skal du betale skat af lejeindtægterne, men ikke ejendomsværdiskat. 

Her kan du vælge mellem tre skatteformer, der skal indberettes i din forskudsopgørelse: 

 • Personskat
 • Kapitalafkastordning
 • Virksomhedsskatteordning

Bemærk, i forbindelse med finanslovsaftalen i 2020 blev det aftalt, at det fra 1. januar 2021 ikke længere skulle være en mulighed at benytte virksomhedsordningen i forbindelse med forældrekøb. Det er dog endnu ikke besluttet, hvordan det i praksis påvirker nuværende forældrekøbere eller dig, der overvejer forældrekøb inden for nærmeste fremtid. 

Hvis du køber en andelsbolig til udlejning anvendes personskat.

Det er altid en god ide at rådgive dig hos en revisor, når du står overfor et forældrekøb. En revisor kan rådgive dig inden for de skattemæssige aspekter, der er gældende og sikre, at du vælger den mest optimale skatteform for dig. 

Advokat/jurist

Advokaten hjælper dig med at vurdere de juridiske aspekter ved et forældrekøb, herunder gennemgang af købsaftale og udarbejdelse af lejekontrakt. 

Selvom du udlejer til dit eget barn, er det vigtigt at få lavet en lejekontrakt. En lejekontrakt sikrer jer ikke kun juridisk, den giver også dit barn en mulighed for at søge boligsikring. 

Hvis dit barn vælger at leje et værelse ud, fx til en ven, skal du være opmærksom på, at en eventuel boligsikring bliver lavere. Dog får dit barn hjælp til at dække en del af huslejen, hvilket kan være en fordel, hvis lejligheden kan rumme to eller flere lejere.

I Nordea samarbejder vi med TestaViva, der kan hjælpe dig med juraen ved et forældrekøb.

Når boligen skal sælges

Der kan komme en dag, hvor forældrekøbet ikke længere giver mening eller er aktuelt. Det kan være, at dit barn vælger at fraflytte lejligheden efter endt studie, eller at barnet ønsker at overtage ejerskabet af boligen. 

Du kan familieoverdrage din bolig til 15 pct. under eller over den offentlige vurdering, hvis regler og betingelser herfor er opfyldt - læs mere om familieoverdragelse her. Når de foreløbige vurderinger er blevet endelige, vil du kunne familieoverdrage din bolig til 20 pct. under eller over den offentlige vurdering, hvis regler og betingelser herfor er opfyldt. Hvis du er i tvivl om værdiansættelsen af din bolig, så kontakt SkatÅbner i nyt vindue

Læs mere om de foreløbige ejendomsvurderinger på vurderingsportalen.dk

Spørgsmål og svar om forældrekøb