Nova Åbner i nyt vindue Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Ratepension

Til dig, der vil spare op til pensionisttilværelsen. En ratepension udbetales med løbende ydelser og kan bruges som erstatning for arbejdsindtægt, når du går på pension

Vær opmærksom på sidste frist for indbetaling til din pension i 2018

Året nærmer sig sin afslutning, og det er ved at være sidste chance, hvis du skal overføre penge til din pension i 2018.  Sidste frist for indbetaling til din pension i år er fredag 28. december kl. 18.00.

Om ratepension

En ratepension kan oprettes frem til 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder.

Du kan selv oprette en ratepension, eller du kan oprette den i samarbejde med din arbejdsgiver. 

Du kan desuden få overblik over dine pensionsordninger på pensionsinfo.dkÅbner i nyt vindue, hvor du typisk også kan se udbetalinger og dækninger ved pension, sygdom og død. 

Fakta

 • Det årlige beløb, du højest kan indbetale til en ratepension med fradrag, er 54.700 kr. (2018) Indbetaler du på en arbejdsgiverordning, er beløbet 59.456 kr. (2018).
 • Indbetalingen til en ratepension trækkes fra i den skattepligtige indkomst. Opsparingen til pension giver dig en skattebesparelse på op til 52,5 pct. af det beløb, du indsætter. Læs mere om indbetaling til ratepension her
 • Første mulighed for udbetaling er ved din pensionsudbetalingsalder. Ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 3 år før folkepensionsalderen. Der er dog fastlagt særlige pensionsudbetalingsaldre for personer født i perioden 1. januar 1954 – 30. juni 1960. 
 • Udbetalingen beskattes som personlig indkomst.

Udbetaling

 • En ratepension udbetales i rater over mindst 10 år. Udbetalingen ophører senest 30 år efter din pensionsudbetalingsalder.
 • Er ratepensionen under udbetaling, kan du ikke stoppe udbetalingen.
 • Er ratepensionen under udbetaling, kan du forlænge udbetalings-perioden, ændre terminerne til månedlige eller kvartårlige udbetalinger eller skifte mellem serie- eller annuitetsmetoden.  De nye rater beregnes med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse.

Udbetaling før pensionstidspunktet

Ratepension udbetales ved din død til de begunstigede, og udbetalingen kan starte, hvis du tilkendes førtidspension.

Investering af din ratepension

Ratepensionen kan investeres på følgende måder:

 • Kontantkonto med variabel rente. Du kan få oplyst aktuelle rentesatser og vilkår i banken
 • I bankens værdipapirpuljer. Sammensæt din egen pulje, eller lad banken bestemme sammensætningen af puljen på grundlag af risikoprofilerne lav, middel, høj
 • Depot - i værdipapirer efter eget valg. Der er i lovgivningen fastlagt regler for, hvilke værdipapirer kan anvendes til investering og hvor meget, der kan investeres i et enkelt selskab. Du kan få flere oplysninger om dette i banken
 • Depot - porteføljepleje. Der gælder særlige vilkår for porteføljepleje, og du kan få flere oplysninger om dette i banken
 • Du betaler en skat til staten på 15,3 % af pensionsafkastet.

Renter

Fordel+
Rente for ratepension - variabel rente
Specifikation    Rente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,05 %
- mellem 100.000 kr. og 250.000 kr. af hele saldoen0,05 %
- under 100.000 kr.0,00 % 
Rente for ratepension - puljeordning
SpecifikationRente*
Værdipapirspuljervariabel
Indlånspulje0,00 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)
Fordel
Basis

Aldersopsparing

En aldersopsparing er interessant for dig, der måske ønsker friheden til at investere i større ting, når du opnår din pensionsalderen.

Læs mere

Livsvarig livrente

En livsvarig livrente er et trygt supplement til folkepensionen. Med en livsvarig livrente slipper pengene ikke op. Du får udbetalt et fast beløb hver måned, så længe du lever.

Læs mere