Ratepension

En ratepension er til dig, der ønsker at spare op til pensionisttilværelsen. Den udbetales løbende i en årrække, efter du er gået på pension.

Hvad er en ratepension?

En ratepension er en privat pensionsopsparing som udbetales løbende over en årrække og kan bruges som erstatning for arbejdsindtægt, når du går på pension.

En ratepension kan oprettes frem til 20 år efter, du har nået pensionsudbetalingsalderen. Du kan selv oprette en ratepension, eller du kan oprette den i samarbejde med din arbejdsgiver.

Du kan få overblik over dine pensionsordninger på pensionsinfo.dk, hvor du typisk også kan se udbetalinger og dækninger ved pension, invaliditet og død.

Fakta om ratepension

Få et overblik over, hvad en ratepension er og hvilke muligheder, den kan give

 • Det årlige beløb, du højst kan indbetale til en ratepension med fradrag, er 60.900 kr. (2023) Indbetaler du på en arbejdsgiverordning, er beløbet 66.195 kr. (2023).
 • Indbetalingen til en ratepension trækkes fra i den skattepligtige indkomst og giver dig dermed en skattebesparelse på op til ca. 52,5 pct.  
  Læs mere om indbetaling til ratepension her
 • Udbetaling kan tidligst ske ved din pensionsudbetalingsalder. Ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 3 år før folkepensionsalderen. Der er dog fastlagt særlige pensionsudbetalingsaldre for personer født til og med 30. juni 1960. 
 • Udbetalingen beskattes som personlig indkomst.

Ratepension fradrag

Indbetalingen til din ratepension er fradragsberettiget. Ved en privat ordning vil dine indbetalinger til pensionen give dig et fradrag i din skattepligtige indkomst. Med en arbejdsgiverordning vil det derimod betyde, at din arbejdsgiver trækker indbetalingerne fra i den løn de opgiver for dig til SKAT. 

Udbetaling af ratepension

Det er væsentligt, at du har styr på, hvordan udbetalingen af din pension foregår. På den måde slipper du for ubehagelige overraskelser. For udbetaling af ratepension gælder følgende: 

 • En ratepension udbetales i rater over mindst 10 år. Udbetalingen ophører senest 30 år efter din pensionsudbetalingsalder.
 • Er ratepensionen under udbetaling, kan du ikke stoppe udbetalingen.
 • Er ratepensionen under udbetaling, kan du forlænge udbetalingsperioden, ændre terminerne til månedlige eller kvartårlige udbetalinger eller skifte mellem serie- og annuitetsmetoden.  De nye rater beregnes med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse.

Udbetaling før pensionstidspunktet

Ratepension udbetales ved din død til de begunstigede, og udbetalingen kan starte, hvis du tilkendes førtidspension.

Få et nemt overblik over dine pensioner og forsikringer

pensionsinfo.dkÅbner i nyt vindue kan du få et samlet overblik over dine pensioner og forsikringer og se, hvor meget du får udbetalt, når du går på pension. Du kan også sende dine oplysninger fra pensionsinfo direkte til din rådgiver via netbank. 

Se, hvordan du sender din pensionsinfo til din rådgiver (pdf, 761 KB)Åbner i nyt vindue.

Har du brug for rådgivning om din pension, er du altid velkommen til at booke et møde med en af vores rådgivere.

Spørgsmål og svar om ratepension

Investering af din ratepension

Ligesom andre former for pension, så kan du bestemme, hvordan din ratepension skal investeres. Ratepensionen kan investeres på følgende måder:

 • Kontantkonto med variabel rente. Du kan få oplyst aktuelle rentesatser og vilkår i banken
 • I bankens værdipapirpuljer. Sammensæt din egen pulje, eller lad banken bestemme sammensætningen af puljen på grundlag af risikoprofilerne lav, middel, høj
 • Depot - i værdipapirer efter eget valg. Der er i lovgivningen fastlagt regler for, hvilke værdipapirer kan anvendes til investering og hvor meget, der kan investeres i et enkelt selskab. Du kan få flere oplysninger om dette i banken
 • Depot - porteføljepleje. Der gælder særlige vilkår for porteføljepleje, og du kan få flere oplysninger om dette i banken
 • Du betaler en skat til staten på 15,3 % af pensionsafkastet.

Rente for Ratepension - variabel rente

Specifikation    Rente*
Indestående op til 100.000 kr.0,75%
Indestående fra 100.000 - 500.000 kr.1,10%
Indestående over 500.000 kr.1,35%
Rente for ratepension - puljeordning
SpecifikationRente*
Værdipapirspuljervariabel
Indlånspulje1,10%
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)

Læs mere om vores andre pensionsprodukter

Aldersopsparing

En aldersopsparing er interessant for dig, der måske ønsker friheden til at investere i større ting, når du opnår din pensionsalder.

Læs mere om aldersopsparing

Livsvarig livrente

En livsvarig livrente er et trygt supplement til folkepensionen. Med en livsvarig livrente slipper pengene ikke op. Du får udbetalt et fast beløb hver måned, så længe du lever.

Læs mere om livsvarig rente