Hvad er de generelle regler for udbetaling af ratepension?

Din ratepension bliver udbetalt i rater over minimum 10 år. Udbetalingen af din ratepension vil maksimalt kunne løbe til 30 år efter din pensionsudbetalingsalder. 

Hvis din ratepension allerede er under udbetaling, er det ikke muligt at stoppe udbetalingen, men du har dog mulighed for at ændre udbetalingsperioden eller ændre terminerne for udbetaling. Du kan eksempelvis ændre dine terminer fra årlige udbetalinger til kvartårlige. Du kan også skifte mellem de to forskellige udbetalingsmetoder – serie- og annuitetsmetoden. 

Udbetalingerne fra din ratepension beskattes som personlig indkomst. 

Hvornår kan du få udbetalt din ratepension? 

Du kan tidligst få udbetalt din ratepension, når du når din pensionsudbetalingsalder

Hvad er din pensionsudbetalingsalder?

Din pensionsudbetalingsalder ligger 3 år før din folkepensionsalder, hvis du har oprettet din pension fra 1. januar 2018. Hvis du har oprettet din pension før 1. januar 2018, så vil din pensionsudbetalingsalder være 5 år før din folkepensionsalder. 

Hvis du ønsker udbetaling af ratepensionen før tid 

Du kan som udgangspunkt ikke få udbetalt din ratepension før tid. 

Der gælder dog nogle få undtagelser for udbetaling af ratepensionen før tid. Hvis du, som følge af varigt nedsat arbejdsevne, tilkendes førtidspension, kan du begynde at få din ratepension udbetalt før tid. 

Ratepensionen udbetales også ved død. Din ratepension vil i så fald blive udbetalt til de begunstigede. Ved ratepensionens oprettelse eller senere, kan du indsætte en eller flere begunstigede. Du kan ændre begunstigelsen, medmindre denne er blevet gjort uigenkaldelig. Det vil sige, at begunstigelsen på din ratepension ikke kan ændres uden samtykke fra den eller de begunstigede. 

Men hvem kan være begunstiget på en ratepension?

Du kan indsætte følgende som begunstiget på din ratepension:

  • ”Nærmeste pårørende”*
  • Ægtefælle
  • Samlever  
  • Fraskilt ægtefælle 
  • Livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn) 
  • Stedbørn (ægtefælles børn, børnebørn)   
  • Samlevers børn, børnebørn
  • Ingen

Hvis du ikke selv har valgt begunstigelse, vil det automatisk være ”nærmeste pårørende”, som er begunstiget. Ved nærmeste pårørende* forstås i nævnte rækkefølge (hvis begunstigelsen er indsat/oprettet efter 1. januar 2008: 

1) Ægtefælle

2) Samlever*, hvis ingen ægtefælle efterlades 

3) Børn (livsarvinger), hvis ingen samlever efterlades

4) Arvinger efter testamente, hvis ingen livsarvinger

5) Arvinger efter arveloven, hvis intet testamente 

*Person man har fælles bopæl med og venter, har eller har haft fælles barn med, eller man har levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet.

Hvis du vil vide mere om reglerne for ratepension

Der gælder naturligvis også andre regler for din ratepension. Du kan læse videre om ratepension på følgende sider: 

Er du interesseret i andre pensionsordninger?

Du har også mulighed for at vælge andre pensionsordninger – enten som alternativ eller som supplement til din ratepension. Du kan vælge en aldersopsparing, som ikke beskattes ved udbetaling eller en livsvarig livrente, hvis du ønsker at indbetale mere til din pensionsordning end ratepensionen tillader. 

Se vores andre pensionsordninger: 

Aldersopsparing

En aldersopsparing er interessant for dig, der måske ønsker friheden til at investere i større ting, når du opnår din pensionsalder.

Læs mere om aldersopsparing

Livsvarig livrente

En livsvarig livrente er et trygt supplement til folkepensionen. Med en livsvarig livrente slipper pengene ikke op. Du får udbetalt et fast beløb hver måned, så længe du lever.

Læs mere om livsvarig rente