Familie i stue

Beregn din pensionsalder

Din folkepensionsalder er fastlagt ud fra, hvornår du er født. Som hovedregel kan man sige, at jo yngre du er, desto ældre vil du også være, før du når din folkepensionsalder, da folkepensionsalderen er blevet hævet og forventes hævet yderligere i fremtiden.

Hvornår kan jeg gå på pension?

Du kan principielt gå på pension, når du ønsker det. Det er udelukkende din økonomi og din planlægning op til pensionsalderen, som er afgørende. Du bør derfor overveje din pensionsopsparing i god tid for at sikre dig det seniorliv, du drømmer om. Det kan fx være masser af tid til rejser, børnebørnene og andet, der ligger dit hjerte nær.

Når du vælger at gå på pension har du ikke længere din løn at leve for. Du skal så leve af din opsparing, evt. friværdi i dit hus og selvfølgelig dine pensionsopsparinger. Desuden får vi i Danmark folkepension, når alderen til det er opnået. 

Har du taget stilling til din pensionsalder? 

Pensionsalderen ligger for mange langt ude i fremtiden, og pensionsopsparing bliver derfor ofte nedprioriteret.

Men for at sikre både dig selv den pensionstilværelse, som du drømmer om, men også dine nærmeste i det tilfælde, at du går bort, bør du så tidligt som muligt begynde at overveje, hvordan din pension skal se ud.

Vi kan vi hjælpe dig med rådgivning, ligesom vi kan råde dig til, hvordan du bedst muligt tilrettelægger din pension, når du når pensionsalderen.

Hvordan fungerer pensionsudbetalinger?

Udbetalingsmulighederne fra dine pensionsopsparinger er styret af den såkaldte pensionsudbetalingsalder. Pensionsudbetalingsalderen bestemmer, hvornår du tidligst kan starte udbetaling fra dine pensionsopsparinger.

Pensioner oprettet fra den 1. januar 2018 har i udgangspunktet pensionsudbetalingsalder 3 år før din folkepensionsalder. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på de pensioner, du har oprettet tidligere, hvor du har ret til enten udbetaling fra dit 60. år eller 5 år før din folkepensionsalder. Folkepensionsalderen hæves i takt med en stigende levealder.

Gennemsnitslevealderen i Danmark er ca. 80 år og afhænger af, om man er kvinde eller mand og hvor i landet, man bor. Du kan få et overblik over din folkepensionsalder og pensionsudbetalingsaldre i skemaet herunder.

pensionsaldreÅbner i nyt vindue

Vær opmærksom på, at folkepensionsalderen alene er fastlåst for personer født før 1967. Folkepensionsalderen forventes reguleret hvert 5. år, næste gang i 2025

Hvornår vil du gå på pension?

Du kan som nævnt reelt gå på pension, når du ønsker det, og din økonomi i øvrigt tillader det. Derfor anbefaler vi, at du begynder din opsparing så tidligt som mulig, så du har længere tid til at spare op og større mulighed for at tilpasse dine planer undervejs.

Det handler om, at du sikrer dig størst mulig fleksibilitet, og derfor er det en god ide, hvis du tager stilling til din pension allerede i dag. 

Aldersopsparing

En aldersopsparing er interessant for dig, der måske ønsker friheden til at investere i større ting, når du opnår din pensionsalder.

Læs mere om aldersopsparing

Livsvarig livrente

En livsvarig livrente er et trygt supplement til folkepensionen. Med en livsvarig livrente slipper pengene ikke op. Du får udbetalt et fast beløb hver måned, så længe du lever.

Læs mere om livsvarig rente

Ratepension

En ratepension giver en fast indtægt over en periode, når du går på pension. Du får løbende udbetalinger hver måned - helt frem til 30 år efter, at du har opnået din pensionsudbetalingsalder.

Læs mere om ratepension