Investering i aktier

En aktie er, ligesom en obligation, et værdipapir – altså et dokument, der viser, at du enten ejer noget eller har noget til gode. 

Køber du en aktie i et selskab, køber du nemlig en lille del af det selskab. Du kommer derfor til at eje en andel af selskabet – og jo flere aktier du har, des større er din ejerandel. 

Du ejer din eller dine aktier, indtil du vælger at sælge. Al handel med aktier sker på en børs, som du let og hurtigt kan tilgå fx via mobilbank eller Netbank i Nordea.

De vigtigste pointer om aktier

 • Når du køber en aktie, køber du en andel af det selskab, der udsteder aktien. Jo flere aktier, des større andel ejer du.
 • Du kan tjene penge på aktier via kursstigning, hvor du sælger til en højere kurs, end du købte for. Derudover kan du tjene penge på udbytte, hvor du får udbetalt en andel af selskabets overskud.
 • Aktiekursen afhænger af flere forhold som fx den generelle økonomiske situation og selskabets omdømme. 
 • Al investering er forbundet med risiko, men aktier anses som en mere risikabel investering end obligationer. Der er dog også mulighed for et bedre afkast. Læs mere om obligationer her.
 • Når du har en handelskonto eller en aktiesparekonto i Nordea, kan du handle aktier via mobilbank eller Netbank.


Som aktionær kan du tjene penge på aktier gennem kursstigning og udbytte. 

Kursstigning handler om, at du sælger dine aktier til en højere kurs end, hvad du købte dem for. Hvorvidt kursen på en aktie stiger, afhænger af flere forhold, som du kan læse om her på siden. 

Ved udbytte får du udbetalt en andel af selskabets overskud. Det sker som oftest én gang om året. Det er dog ikke alle selskaber, der udbetaler udbytte til aktionærer. Læs meget mere om udbytte her.

Sammenlignet med obligationer betragtes aktier som en mere risikabel investering - til gengæld kan der være mulighed for et bedre afkast. Generelt anbefaler vi, at man spreder sin risiko og investerer i en blanding af aktier og obligationer. 

Ordforklaring

 • Afkast: Gevinst eller tab på en investering. Afkastet på en aktie består af kursgevinst eller kurstab ved salg samt evt. udbetalt udbytte.
 • Aktionær: En person, der ejer aktier i et selskab.
 • Aktiekurs: Den aktuelle købs- eller salgspris på en aktie i et bestemt selskab.
 • Børs: En børs er en form for markedsplads, hvor der handles med værdipapirer som fx aktier.
 • Udbytte: Nogle virksomheder udbetaler årligt en del af overskuddet til aktionærerne. Det kaldes udbytte.

Hvad er aktiekurs?

Aktiekursen er den aktuelle købs- eller salgspris på en aktie i et bestemt selskab. 

Aktiekursen for et selskab kan svinge i løbet af en dag og påvirkes af popularitet, den økonomiske situation og selskabets omdømme. 

Hvis kursen falder, falder aktiens pris også. Det betyder ikke nødvendigvis, at du har mistet en del af din investering, da kursen kan stige igen. Du mister kun noget af din investering, hvis du sælger aktier, når de er mindre værd, end da du købte dem. 

Eksempel: Hvis du køber 10 aktier i et selskab til kurs 100, betaler du 1000 kr. for dem (dvs. 10x100 = 1000 kr.). Hvis kursen stiger til 200, vil prisen på 10 aktier stige til 2000 kr. Falder kursen derimod til 50, vil prisen for 10 aktier falde til 500 kr. Sælger du dine aktier, når kursen er faldet til 50, vil du derfor miste 500 kr. på din investering. 

Her kan du se aktiekurserne på alle aktier i OMX C25.

Hvad bestemmer kursen på en aktie?

Groft sagt bestemmes aktiens kurs af udbud og efterspørgsel. Populære aktier stiger i kurs, mens mindre populære kan falde i kurs. 

Kursen på en aktie påvirkes af forhold som: 

 • Den generelle økonomiske situation i verden
 • Samfundsforhold som fx krig, boligkriser og naturkatastrofer
 • Selskabets resultater som fx regnskab og overskud.

Endelig kan kursen påvirkes af rygter og spekulationer om selskabet. 

Eksempel: Et medicinalselskab kan stige voldsomt i værdi, hvis de får patent på en ny slags medicin, der potentielt kan ændre livet for mange mennesker. Det gælder også selvom medicinen ikke for alvor er taget i brug endnu. 

Hvordan køber man aktier?

Du køber aktier på en børs, fx igennem din mobilbank eller Netbank hos Nordea. 

Du kan vælge at handle aktier selv, eller du kan investere i en fond. Når du investerer i en fond bliver din investering fordelt på forskellige aktier udvalgt af professionelle.

Se, hvilke fonde du kan investere i gennem Nordea her.

Hvis du selv vil vælge, hvilke aktier du investerer i, kan du gøre det på to måder:

 • Opret et almindeligt depot, fx en handelskonto.
 • Opret en aktiesparekonto.

Du kan godt have mere end ét depot. Du må dog kun have én aktiesparekonto, da der følger nogle attraktive skattefordele med. 

Er du endnu ikke kunde i Nordea, kan du oprette dig her.

Aktiesparekonto giver dig lav afkastskat

En aktiesparekonto adskiller sig lidt fra det almindelige depot og har nogle meget klare fordele.

Fordele ved en aktiesparekonto:

 • Afkastet på dine investeringer – altså de penge, du tjener på dine aktier – beskattes kun med 17 pct. På et almindeligt depot er beskatningen mellem 27 pct. og 42 pct.
 • Afkastet påvirker ikke sociale ydelser som fx folkepension og SU.

Der er et maksimum for, hvor meget du må indskyde på aktiesparekontoen. I 2024 er beløbsgrænsen 135.900 kr.

Når du først har oprettet dit depot – et almindeligt depot eller en aktiesparekonto – er det nemt at handle aktier i mobilbank eller Netbank. Vi giver dig også et godt overblik over dine aktier, så du let kan følge udviklingen af dine investeringer. 

Er du endnu ikke kunde i Nordea, kan du oprette dig her.

Hvordan kan man tjene penge på aktier?

For den almindelige investor, der ikke har aktiehandel som sin levevej, er der to måder at tjene penge på aktier: 

 • Kursstigning
 • Udbytte

Husk, at al fortjeneste på aktiehandel beskattes, og at der altid er en risiko ved at investere.  

Kursstigning

Hvis du køber aktier til en lav kurs, og kursen på aktierne derefter stiger, kan du sælge og dermed tjene på din investering. Hvorvidt kursen på en aktie stiger, afhænger af efterspørgsel, selskabets overskud, forventninger til selskabet mv.

Den endelige kurs på aktien fastsættes efter, hvad aktionærerne er villige til at sælge aktien for på et bestemt tidspunkt. 

Eksempel: Du køber 10 aktier i et selskab til kurs 100 og betaler 1000 kroner for dem (10x100 = 1000 kr.). Selskabet klarer sig efterfølgende godt og kursen stiger til 200. Det betyder, at 10 aktier i selskabet nu koster 2000 kr. (10x200 = 2000 kr.) Hvis du vælger at sælge dine 10 aktier, vil du derfor få en indtjening på 2000 kr. og en gevinst på 1000 kr.

Udbytte 

Nogle selskaber udbetaler en del af et eventuelt overskud til aktionærerne. Det kaldes udbytte. For danske aktier sker udbetalingen af udbytte oftest en gang om året. 

Det er ikke alle selskaber, der udbetaler udbytte. Det er som regel kun større selskaber, der har eksisteret i længere tid og som giver store overskud.

Det er vigtigt ikke bare at vælge at investere i et selskab, fordi det udbetaler et højt udbytte. Du skal vælge ud fra, om du tror på, at selskabet vil klare sig godt i fremtiden.  

 

Ofte stillede spørgsmål om aktier