Skal dit næste hus være et nybyggeri?

Du har flere muligheder, hvis du drømmer om at flytte ind i et nybygget hus. Uanset om du vælger at bygge nyt hus selv, eller du køber et projektsalg, hjælper vi dig godt igennem forløbet, indtil du er flyttet ind. Læs hvordan processen forløber ved nybyggeri, eller hvordan du allerede nu kan kigge efter dit nye hjem med projektsalg.

Kom godt fra start med dit nybyggeri

Hos Nordea har du mulighed for at få uforpligtende rådgivning af vores boligrådgivere, hvis du går med tanker om et projektsalg eller nybyggeri. 

Vi har boligrådgivere der er specialiseret inden for netop byggeri. Derfor kan vi hjælpe dig godt fra start med dine boligdrømme og hjælpe dig med at få et overblik over din økonomi og de omkostninger, der følger med finansieringen af din nye bolig – uanset om du bygger selv, eller du køber et projektsalg. 

Tag os med på råd allerede fra de indledende tanker og drømme, så kan vi hjælpe dig med at få den bedste start. 

Hvis du overvejer at bygge hus så tag en snak med os

Vi hjælper dig med at sætte rammerne og komme godt i mål med dit byggeri

Book møde om bolig

Lån til nybyggeri - hvad har du råd til?

Det er vigtigt, at du har et indblik i, hvor meget din økonomi kan bære at betale af til et byggeprojekt – dvs. hvor meget din bolig må koste. 

Særligt ved nybyggeri er der mange omkostninger at tage højde for, og det kan ofte blive dyrere end forventet.

Vi kan hjælpe dig med at skabe et overblik over din økonomi, og finde en finansieringsløsning, der tager højde for dine behov nu og fremover.  

Se hvad du kan købe hus for med vores boligkøbsberegner. Indtast få oplysninger om din økonomi, og få et indblik i, hvad du har råd til at købe ny bolig for. Klik på beregneren for komme i gang

Skal din næste bolig være et projektsalg?

Hvis du drømmer om at flytte ind i et nybygget hus, behøver det ikke at betyde, at du skal bygge nyt hus selv. 

Med et projektsalg, også kaldet projektkøb, har du mulighed for at købe en bolig, allerede imens byggeriet står på. Fordelen ved at købe huset inden det står færdigt er, at du ofte får mulighed for at få indflydelse i fx rumfordeling og materialevalg i køkken og bad. 

Du får desuden alle fordelene ved at flytte ind i et nyt hus. Det er ofte langt mere energivenligt, det kræver minimal vedligeholdelse de første mange år, og nyere huse passer ofte til det moderne familieliv i indretningen. 

Med et projektkøb er du ikke ansvarlig for selve byggeriet eller finansieringen af det. Et projektkøb foregår på samme måde, som et almindeligt boligkøb. Du skal betale 5 pct. i egenfinansiering til huset og kan finansiere resten af købet med et realkreditlån og et banklån. 

Få udarbejdet en finansieringsplan

Hvis du skal bygge nyt hus fra grunden tilbyder vi at udarbejde en finansieringsplan, så du har et samlet overblik over, hvor meget byggeriet koster, og hvordan du får det betalt. 

På udgiftssiden kan der fx være udgifter til: 

 • diverse attester
 • nedrivning af eksisterende hus
 • entreprisekontrakt
 • materialevalg/tilvalg
 • haveanlæg 
 • flytteomkostninger

På indtægtssiden får du overblik over, hvordan udgifterne finansieres, fx via: 

Læg et realistisk budget

Ud fra finansieringsplanen laver vi i samarbejde et budget, så du har overblik over de månedlige udgifter. Her tager vi højde for alle de udgifter, som byggeriet fører med sig, fx:

 • Forsikringspræmier
 • Transportudgifter
 • Daginstitutionssatser
 • El- og varmeudgifter
 • Skattesatser og rentefradrag
 • Rådgivere i forløbet

Uanset, om du køber et typehus af et byggefirma eller om du selv står for byggeriet, er der en række rådgivere, som er gode at have med under et byggeprojekt.

Få rådgivning til nybyg budget hos Nordea

Når du skal bygge nyt hus, kan vi give dig økonomisk rådgivning under hele forløbet. Vores boligrådgivere er specialiseret inden for byggeri og projektsalg og har erfaring med alle typer byggeprojekter for private. 

Vi rådgiver dig om:

 • Hvor stor en boligudgift din økonomi kan bære
 • Hvordan boligen kan finansieres, når den er bygget færdig
 • Finansiering under byggeperioden
 • Udbetalinger til byggefirmaet i byggeperioden
 • Kurssikring af realkreditlån
 • Forsikring i og efter byggeperioden. 

Få rådgivning af en advokat

Din advokat vil få en større rolle i forbindelse med nybyggeri end ved et almindeligt huskøb. 

Det er derfor en god ide at vælge en advokat med erfaring inden for byggeprojekter for at få den mest optimale rådgivning. 

Advokaten sørger for at gennemgå byggeriets kontrakt og sikrer, at der er taget stilling til alle væsentlige spørgsmål, fx at der er lagt en tidsplan for de enkelte delelementer i byggeriet, og hvad der skal ske, hvis planerne ikke holder. 

Det er vigtigt, at kontrakten sikrer, at du ikke skal betale før byggeriet er som aftalt.

Få en vurdering hos en bygningssagkyndig

En beskikket bygningssagkyndig er fx en bygningsingeniør, en arkitekt eller en bygningskonstruktør, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeriet til at foretage en bygningsgennemgang.

Den bygningssagkyndige kan vurdere, om et byggeprojekt hænger sammen rent byggeteknisk og kan komme med forslag til ændringer og forbedringer. 

Du kan også få den bygningssagkyndige til at hjælpe dig med at tage stilling til, om planen over, hvornår og hvor meget der skal betales til håndværkere og entreprenører, svarer til byggeriets reelle værdi. 

Den bygningssagkyndige følger dit byggeprojekt, så du undervejs i byggeperioden sikrer, at byggefirmaet lever op til det aftalte i entreprisekontrakten.

Find bygningssagkyndigÅbner i nyt vindue

Find et byggefirma

Byggefirmaet har ansvaret for hele byggeriet eller dele deraf – alt efter hvad du har aftalt. 

Byggefirmaet kommer med et forslag til entreprisekontrakt, som bl.a. indeholder en ratefordelingsplan som viser, hvornår de forskellige delbetalinger til firmaet skal falde.

Vælger du at få bygget et typehus, vil de have byggerådgivere og byggefirmaer tilknyttet, der sammensætter en plan for entreprisen sammen med dig – der passer til dit budget.

Læs mere om de forskellige byggefirmaer, der tilbyder typehuse på Boligas hjemmesideÅbner i nyt vindue.

Ekstra rådgivere, hvis du selv står for byggeriet

Hvis du ikke vælger et typehus fra et byggefirma, men selv står for processen, skal du ud over advokaten, banken, den byggesagkyndige og et evt. byggefirma også kontakte kommunen, håndværkere og en arkitekt.

Kommunen

Du kan ikke komme i gang med byggeriet, før kommunen har godkendt dit byggeprojekt.

Du skal derfor søge kommunen om tilladelse til at bygge. Teknisk Forvaltning skal have en tegning af den ønskede bolig, en tegning over hvor på grunden boligen skal placeres samt en beskrivelse af dine udvalgte materialer.

Kommunen henholder sig til reglerne i bygningsreglementet, som bl.a. stiller krav til boligens isolering, vandforsyning og elektricitet. Desuden vurderer kommunen, om byggeriet overholder eventuel lokalplan for området og om der er eventuelle tinglyste servitutter på grunden. 

Håndværkere

Hvis du selv står for byggeriet, er det dig, der laver aftalerne med håndværkerne og styrer byggeriets forløb. 

Det kræver tid og overblik. Vær opmærksom på, at der er regler for, hvor mange tilbud du må hjemtage fra forskellige håndværkere.

Arkitekten

Udover at tegne huset kan arkitekten kan hjælpe dig med at styre dine håndværkere og indhente konkrete tilbud.

Hvad koster det at bygge nyt hus?

Få et indblik i de udgifter, der skal medregnes i et nybyg budget.

Find din nye bolig

Hos Nordea samarbejder vi med BoligaÅbner i nyt vindue, BoligsidenÅbner i nyt vindue og danboligÅbner i nyt vindue. Her har du mulighed for at søge efter din nye bolig, en mulig byggegrund eller et projektkøb.