Boliglån - banklån med variabel rente

Er et banklån til at dække udgifter, som ikke kan finansieres med et realkreditlån. Til dig der fx. skal købe ny bolig eller ombygge din eksisterende. Der er ikke mulighed for afdragsfrihed, så lånet er til dig, der gerne vil afvikle på gælden.

Du bør overveje at vælge et Boliglån, hvis:

  • Du har en klar plan for afvikling af lånet og ikke har behov for afdragsfrihed
  • Du gerne vil have tryghed for at lånet er tilbagebetalt inden for den aftalte løbetid 
  • Du ønsker fleksibilitet med hensyn til at ændre lånet – fx betale mere af på lånet end aftalt, indfri lånet delvist eller helt før udløb

Hvad er Boliglån?

Boliglån er et banklån med variabel rente, som ydes i helårs- og fritidsbolig efter foranstående lån i Nordea Kredit og Nordea.  

En bolig finansieres typisk med et realkreditlån på op til 80 pct. af boligens værdi, et Boliglån i bank på 15 pct. mens minimum 5 pct. betales kontant. Udgifter til advokat, tinglysning af skøde, flytning og istandsættelse betales enten kontant eller ved optagelse af dyrere lån.

Boliglån i banken lægges efter et realkreditlån i Nordea Kredit, og tilsammen dækker de to lån op til 95 pct. af boligens værdi. Omkostninger til Nordea Kredit og Nordea kan medfinansieres på et Boliglån.

Fordele og ulemper


Fordele
Ulemper
Boliglån er et billigt traditionelt efterfinansieringslån i Nordea  
Boliglån har variabel rente og kan variere i låneperioden
Mulighed for at låne op til 95 pct. af boligens værdi plus omkostningerne forbundet med låneoptagelse i Nordea Kredit og Nordea
Der er ikke mulighed for afdragsfrihed på et Boliglån

Løbetid 

Boliglån kan have en løbetid i op til 30 år. 

Afdragsfrihed

Der er ikke mulighed for afdragsfrihed på Boliglån.

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for.

Ansøg om lånebevis nu
Tilbagebetaling og indfrielse

Tilbagebetaling og indfrielse

Boliglån ydes som et traditionelt banklån med afvikling.

Du kan vælge at tilbagebetale lånet i op til 30 år og du kan vælge om du vil betale ydelsen pr. måned eller kvartal.  

Lånets løbetid kan maksimal være 30 år og der er ikke mulighed for afdragsfrihed.   

Indfrielse

Der er mulighed for at foretage ekstraordinære tilbagebetalinger på lånet, som vil bliver nedskrevet med beløbet. Lånebeløbet kan dog ikke hæves igen uden at der er tale om en ny låneansøgning.

Boliglån kan til enhver tid indfries til kurs 100.

Manglende overholdelse af forpligtelser
Priser og renter
Vilkår

Tilbagebetaling og indfrielse

Boliglån ydes som et traditionelt banklån med afvikling.

Du kan vælge at tilbagebetale lånet i op til 30 år og du kan vælge om du vil betale ydelsen pr. måned eller kvartal.  

Lånets løbetid kan maksimal være 30 år og der er ikke mulighed for afdragsfrihed.   

Indfrielse

Der er mulighed for at foretage ekstraordinære tilbagebetalinger på lånet, som vil bliver nedskrevet med beløbet. Lånebeløbet kan dog ikke hæves igen uden at der er tale om en ny låneansøgning.

Boliglån kan til enhver tid indfries til kurs 100.

Manglende overholdelse af forpligtelser

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser og renter

Renter for Boliglån
Specifikation
Rente
Udlånsrente
3,75 – 6,75%
Priser for Boliglån
Specifikation
Pris
Dokumentgebyr
3.880,00 kr.
Vurderingsgebyr
1.860,00 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning.

Laveste rente i spændet:

Eksempel på omkostninger ved Boliglån, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 80-95 pct. af boligens værdi.

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 485.280 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 3,80 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 4,0 pct., forudsat at der betales 6.958,63 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 834.872,41 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 334.871,88 kr.  

Højeste rente i spændet:

Eksempel på omkostninger ved Boliglån, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 80-95 pct. af boligens værdi.

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 485.280 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 6,92 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 7,2 pct., forudsat at der betales 9.746,13. kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.168.870,01 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 668.869,37 kr.   

Vilkår

Boliglån   

  • I helårsbolig kan du normalt låne op til 95 pct. af boligens værdi plus omkostninger til Nordea Kredit og Nordea ved køb og 100 pct. af boligens værdi ved friværdibelåning.  
  • I fritidsbolig kan du normalt låne op til 95 pct. af boligens værdi plus omkostninger til Nordea Kredit og Nordea ved køb og 100 pct. ved friværdibelåning. 

Boliglån kan som udgangspunkt kun optages, hvis det/de foranstående lån er i Nordea Kredit eller Nordea. 

Boliglån ydes mod pant i din bolig. For at få pant i boligen udstedes et ejerpantebrev på samme størrelse som lånet hovedstol.   

Før du optager lånet, skal vi gennemgå din økonomi og din bolig skal vurderes hvilket vi sørger for.   

Det er et krav fra Nordeas side, at boligen er brandforsikret.  

Er ejendommen ejet af flere personer, skal alle personer være ejere af Boliglån.

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

Grønjordsvej 10

2300 København S

Prøv vores beregnere