Vigtige papirer og jeres kommende økonomi

Inden I bliver gift, er der en del formelle ting, der skal tages stilling til. Der er papirer, der skal indsendes, og der er en fremtidig økonomi, som I med fordel kan snakke om allerede nu.

Ægteskabserklæring

For overhovedet at kunne blive gift skal I ansøge jeres kommune om en ægteskabserklæring. Det kan I gøre digitalt på borger.dk.

Kommunen ser herefter på jeres ansøgning, og hvis I opfylder alle krav, får I en prøvelsesattest. Skal I vies i kirke, uden for kommunen eller i et godkendt trossamfund, får I tilsendt prøvelsesattesten. Skal I giftes på rådhuset, beholder kommunen attesten.

Vær opmærksom på, at prøvelsesattesten højst kan være udstedt 4 måneder før jeres vielse.

Navneændring

Har I planer om at ændre navn, er det også noget, I kan søge om digitalt på borger.dk. Ansøgningen skal sendes senest 15 dage før jeres vielse. Det er gratis i op til 3 måneder efter jeres vielse. 

Mange par vælger at tage på bryllupsrejse umiddelbart efter deres bryllup. Hvis I vælger at skifte navn, skal I huske, at navn i pas og på flybillet skal være det samme.

Ægteskab og økonomi

Når I bliver gift, indgår I i det, man kalder et formuefællesskab. Det betyder dog ikke, at I hver især ejer halvdelen af jeres aktiver. Det er fx kun den af jer, som har skrevet under på købsaftalen på bilen, som rent faktisk ejer den. Det er derfor vigtigt, at I sætter jer ind i reglerne for formuefællesskab, arv og gæld.

Find mere information på Penge- og Pensionspanelets hjemmeside rådtilpenge.dk.

Når man bliver gift, gælder der også andre regler for beskatning og fradrag. Og for nogle par betyder det, at man kan opnå en økonomisk fordel. Det er derfor en god ide, hvis I orienterer jer på skat.dk og tjekker jeres forskudsopgørelser igennem.

Testamente

Selvom det ikke er rart at tænke på livets svære øjeblikke, kan det få alvorlige konsekvenser, hvis de rette juridiske dokumenter ikke er oprettet i tide.

Som Nordea-kunde har du mulighed for at sikre dig selv og din familie med testamenter og andre vigtige juridiske dokumenter til en favorabel pris.

Læs mere om TestaViva.

Pension og forsikring

Som altid når der sker store forandringer i jeres liv, er det en god anledning til at kigge på jeres pensionsordninger og forsikringer.

I forhold til pension er det vigtigt at se på, hvordan I er stillet, hvis en af jer bliver syg, mister sit job eller dør og derfor mister en indkomst. Husk desuden at tilpasse jeres forsikringer, så de passer til jeres nye virkelighed, og så I undgår dobbeltforsikringer.

Kig derfor jeres ordninger igennem og ret dem, hvis det er nødvendigt. I kan også kontakte os, så kan vi hjælpe med råd og vejledning.

Vi kan hjælpe

Når I ved, hvordan jeres økonomi – både fælles og hver for sig – skal se ud, kan det være en god ide at få banken til at sætte det sidste punktum. Så er I sikre på, at rammerne for jeres økonomi er tilpasset jeres ønsker og forventninger. Vi kan også hjælpe jer med at udarbejde et fælles budget og se på jeres opsparing.