Når du og din partner flytter fra hinanden

Den følelsesmæssige påvirkning, der kommer som følge af separation, skilsmisse eller samlivsophævelse, kan være stor – særligt hvis der er børn involveret. Derfor er det vigtigt at få klarhed over de økonomiske forhold, så processen kan ske så smertefrit som muligt. 

Her på siden kan du finde generel information omkring, hvad du særligt bør være opmærksom på i forbindelse med skilsmisse og samlivsophævelse fx bodeling og økonomi. Ønsker du individuel rådgivning, anbefaler vi dig at kontakte en advokat. 

Formuedeling

Det kan være svært at overskue, hvad der venter, når man flytter fra hinanden – hvad enten det gælder skilsmisse eller brud mellem samlevere. 

Formuedelingen behandles juridisk forskelligt, efter om man har været gift eller været samboende. 

Eksempel: Fordeling af formuen ved skilsmisse og samlivsophævelse

  • Hvis du ikke har været gift med din partner, beholder I det, som I hver især ejer. Hvis den ene ejer jeres bolig, er det derfor også vedkommende, der får lov til at beholde den.  
  • Hvis I er gift og skal skilles, indgår jeres bolig og andre værdier i en bodeling, med mindre I har indgået en ægtepagt, der siger andet. Læs mere om bodeling.

Hvis I er usikre på fordelingen af jeres formue ved skilsmisse eller samlivsophævelse, så anbefaler vi, at I tager kontakt til en advokat, der kan hjælpe jer. 

Hvad sker der med jeres fælles bolig ved skilsmisse?

Det kan være svært at give slip på en fælles bolig, hvor man har delt mange gode oplevelser. Det er derfor relevant, at I spørger jer selv, om en af jer skal beholde boligen efter skilsmissen, eller om den skal sælges. 

Hvis du ønsker at beholde boligen alene, bør du undersøge, om du økonomisk kan klare udgifterne fx til boliglån og ejendomsskat. Hvis I vælger at sælge, skal I begge blive enige om en salgspris.  

Din og din partners økonomi ved skilsmisse

Hvordan I deler jeres formue afhænger af, om I har delingsformue eller særeje. 

Fx ved deling af pension, hvor der ikke er særeje. Her tager I som udgangspunkt jeres egne pensioner med jer, hvis de er ”rimelige”. Det gælder som udgangspunkt for pensioner oprettet som led i et ansættelsesforhold og arbejdsmarkedspensioner. Hvis der er uenighed om, hvorvidt pensionen er ”rimelig”, eller hvis I ikke kan blive enige, så kan det afgøres i skifteretten.

Jeres opsparing indgår som udgangspunkt i bodelingen mellem jer, medmindre der er tale om særeje. Et godt råd er, at du fortsætter med at spare op, da en skilsmisse kan skabe en større økonomisk usikkerhed.  

Når det gælder forsikringer er det vigtigt, at du skaffer dig en oversigt over, hvad forsikringerne dækker, så du har de vigtigste forsikringer på plads til dig selv efter en skilsmisse eller samlivsophævelse. 

Hvem skal råde over børnenes konti?

Har du og din partner barn sammen? Så skal du også være opmærksom på, hvordan I fremover skal håndtere disse konti fx  en børneopsparing. Kontakt banken, som kan hjælpe dig.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

At flytte fra hinanden, uanset om man har været gift eller samlevende, er en stor ændring. Derfor er det en god ide at kontakte banken, så vi kan rådgive dig og hjælpe med at få overblik over din økonomiske situation både i forløbet og bagefter, så du får den bedste løsning.

Læs mere om bodeling her.