Få hjælp før, under og efter behandling af dødsboet

Vi holder din økonomi i gang, mens skifteretten arbejder, og sammen får vi stabiliseret din økonomi, når boet er gjort op.

Alle afdødes konti bliver spærret, mens bobehandlingen står på - også jeres fælleskonti.

Kontakt os for at sikre dig, at:

● Du har penge til husholdningen

● Dine regninger bliver betalt 

● Din løn/pension bliver udbetalt til en konto, du har fri adgang til

De indledende overvejelser og opgaver lige efter dødsfaldet

Umiddelbart efter at personen er død, er der få men vigtige ting, du skal sørge for, så alt fra begravelse til bodeling kan igangsættes.

Det er lægen, der udfylder dødsattesten. Dermed er personen officielt erklæret død, og du kan udfylde dødsanmeldelsen på borger.dkÅbner i nyt vindue. Så snart, du har indsendt dødsanmeldelsen, får myndighederne, din bank, ATP mv. automatisk besked.

Alle afdødes konti og kort bliver spærret i løbet af 1-2 dage. Hvis det er din partner, der er død, anbefaler vi derfor, at du kontakter os førstkommende bankdag, så din økonomi ikke går i stå. Måske har I fælleskonti til fx løn-/pensionsindbetalinger og Betalingsservice, som du ikke kan få adgang til.

For pårørende er det en sorgfuld og følelsesladet periode. Derfor vælger de fleste at få en bedemand til at klare det praktiske omkring bisættelse, dokumenter, dødsannonce, valg af kiste, mv. Vær opmærksom på, at du ikke har pligt til at bruge en bedemand, og at du selv kan vælge, hvilke opgaver bedemanden tager sig af, og hvilke du selv klarer. Bedemandens honorar kan betales af boet.

Hvis den afdøde boede alene, skal du sørge for at sikre hjemmet. Du skal blandt andet lukke og låse vinduer og døre samt tømme og slukke køleskabet. Husk, at man som pårørende ikke må fjerne nogle genstande, mens skifteretten behandler boet.

Skifteretten skriver til dig vedr. arveforhold og bodeling 

Så snart skifteretten har modtaget dødsanmeldelsen, skriver de til dig (hvis du står som kontaktperson i dødsanmeldelsen). Du har 14 dage til at indsamle information om blandt andet arvinger. Herefter skal du mødes med skifteretten for at tale om arveforhold, og hvad der skal ske med afdødes ejendele, formue og gæld. Mødet kan også være pr. telefon. På baggrund af mødet vejleder skifteretten dig om det videre forløb, og du får information om mulighederne for behandling af boet.

Hvis det er din partner, der er død, kan du i de fleste tilfælde blive siddende i uskiftet bo. Er den afdøde en anden pårørende - fx en af dine forældre - er der flere muligheder for opgørelse af boet. Hvad, der er den bedste løsning, afhænger blandt andet af afdødes økonomi (formue og gæld) og arveforholdene. I visse tilfælde har afdøde oprettet et testamente.

Overvej at få en advokat til at rådgive dig og de øvrige pårørende om fordele og ulemper ved de forskellige muligheder. Ikke mindst omkring skatteforholdene i forbindelse med en evt. arv. Advokatens honorar kan betales af boet.

Nyttige links om dødsfald og boskifte

borger.dkÅbner i nyt vindue udfylder du dødsanmeldelsen, og her kan du også finde nyttig information

Ældre SagenÅbner i nyt vindue giver dig råd og vejledning om alt fra begravelse til sorggrupper

Danske DomstoleÅbner i nyt vindue - juridisk information om dødsfald og mulighederne for bodeling

Børn, Unge og sorgÅbner i nyt vindue - tilbyder gratis psykologhjælp til børn og unge, som har alvorligt syge forældre eller søskende - eller har mistet dem

 

Dokumenter som kan sendes til banken

Ønsker du at sende dokumenter til os i forbindelse med behandling af dødsboet, så kan du bruge vores digitale postkasse eller sende dem til os via post.   

Hvis du ønsker at bruge den digitale postkasse, så kan du gøre det via "Aftaler og dokumenter"

Eksempler på dokumenter som kan sendes: 

  • Skifteretsattest. Det er attesten, som du har modtaget fra skifteretten. Den skal vi bruge, før behandling af boet kan starte. 
  • Skiftefuldmagt. Bruges hvis en person skal handle på vegne af arvinger.
  • Legitimation på arvinger og eventuelle fuldmagtshavere i boet, for at sikre, at vi udbetaler til de rigtige arvinger. Krav til legitimation:
  • Pas eller Kørekort med billede og Sundhedskort.
  • Anmodning om opgørelse af boet.
  • Regninger vedr. boet:
  • Udgifter til begravelse kan betales uden skifteretsattest. Husk at sørge for, at der er penge på kontoen. 
  • Betaling af øvrige udgifter forudsætter, at vi har modtaget skifteretsattesten.

Rollefordeling

Skifteretten

Den offentlige myndighed, der tager stilling til, hvordan boet skal deles.

Banken

Håndterer afdødes konti, lån, mv. Banken spærrer alle konti og kort.

Pensionsselskab

Pension udbetales typisk uden om selve boet. I de fleste tilfælde administrerer pensionsselskabet også over evt. livsforsikring og sørger for udbetaling.

ATP

Opgørelse over evt. ATP-opsparing, som nærmeste pårørende arver.

Et dødsfald påvirker i høj grad din økonomi - tal derfor med os

Hvis du og afdøde havde fælleskonti, kan du risikere at stå uden penge til husholdning og betaling af regninger, mens skifteretten behandler boet. Måske var det din partner, der primært stod for jeres økonomi?

Kontakt os, så vi kan sikre din økonomi. Vi kan oprette en konto til dig og udstede et nyt kort. Og vi kan sørge for, at du ikke løber tør for penge, indtil boet er gjort op. Samtidig giver vi dig overblikket over dine pengesager - det får du også brug for fremadrettet.

Når skifteretten har gjort boet op, anbefaler vi, at du kontakter os. Uanset om du sidder i uskiftet bo, eller om du har arvet, hjælper vi dig med at komme på plads i din nye økonomi. Sammen taler vi om, hvad du har brug for, og hvad der er muligt i forhold til din økonomi.

Du kan enten ringe til os eller chatte med os. Vi sidder klar, når du har brug for det. Du kan også møde os i en afdeling tæt på dig eller online, hvis det passer dig bedst.