Step 1

Fastslå dine behov.

Step 2

Genbesøg dit budget.

Step 3

Planlæg din økonomi som pensionist. 

Fastslå dine behov

En tommelfingerregel lyder, at du skal sigte efter at have pensionsindtægter på 80 procent af din lønindkomst, hvis du vil opretholde din nuværende levestandard. 

Eksempel: Hvis du i dag får 20.000 kr. udbetalt i løn om måneden, skal du have 16.000 kr. udbetalt om måneden som pensionist. Dine pensionsindtægter kan fx komme fra pensionsopsparinger, din folkepension, private opsparinger og afkast fra investeringer. 

Selvom vores tommelfingerregel om pensionsindtægter på 80 procent af din lønindkomst er et godt pejlemærke, passer det ikke nødvendigvis på dig. Måske drømmer du om at rejse en del, når du går på pension? Eller måske vil du sælge dit hus og bo mindre og billigere?

Det er vigtigt, at du gør dig tanker om, hvordan dine behov ser ud som pensionist. På den måde kan du bedre forberede din økonomi og i sidste ende få den pensionisttilværelse, du drømmer om. 

Se, hvor meget du har sparet op til din pension

På Pensionsinfo kan du hurtigt få et samlet overblik over din pensionsopsparing - også hvis du har opsparing flere steder. 

Læg et budget

For at få et overblik over din økonomi, når du går på pension, kan det være en god ide at genbesøge dit budget. Det kan give dig klarhed over, om du bruger dine penge, som du tror. 

Hvis du ikke allerede har et budget, kan du bruge vores gratis budgetskema. Klik her for at hente vores budgetskema. 

Du er selvfølgelig også velkommen til at tage fat i en rådgiver, så vi sammen kan lave en gennemgang af din økonomi. Klik her for at booke møde med en rådgiver.

Overvej, om dit budget skal justeres

Når du har et overblik over din økonomi, kan du begynde at vurdere, om der er noget, der skal justeres. 

Her er en liste over poster, du bør kigge på, og overvejelser, du kan gøre dig:

  • Forsikringer: Passer dine forsikringsdækninger til dine behov?
  • Lån: Kan du samle flere, dyre lån i ét? Afdrager du nok på dine lån? 
  • Opsparing og investeringer: Har du den rette balance mellem risiko og afkast? Får du nok ud af din opsparing?
  • Boligsituation: Har du råd til at blive boende i din bolig de næste 5, 10 eller 20 år? Også hvis du bliver alene? Kan du omlægge dit boliglån og få ekstra luft i økonomien?
  • Transport: Hvilke behov for transport har du, når du ikke længere arbejder? Hvis der er to biler i husstanden, er det måske nok med en?

Hvis du er gift, er det en god ide at overveje, hvordan jeres fælles økonomi ser ud i tilfælde af død. Klik her for at læse mere om, hvordan man er stillet i tilfælde af en partners død.

Husk også, at du som Nordea-kunde har mulighed for at lave juridiske dokumenter som fx testamenter til en favorabel pris med TestaViva. Klik her for at læse mere om TestaViva. 

Planlæg din økonomi som pensionist

Når du skal planlægge dine pensionsudbetalinger, er det værd at huske på, at du generelt betaler lavere skat af afkast, når pengene er placeret i en pensionsopsparing. 

Derfor er det en god ide at beholde dine penge i pensionsprodukter så længe som muligt. 

Begynd med dine 'frie midler'

Hvis du har sparet op til din pension på almindelige opsparingskonti eller gennem investeringer, er det en opsparing i det, vi kalder 'frie midler'. 

Da beskatningen af afkastet, som tidligere nævnt, er højere på frie midler, kan det være en god ide at bruge af dem før dine pensionsopsparinger. 

Vi anbefaler dog, at du bevarer en økonomisk buffer, så du fx har penge til uforudsete udgifter. 

Få udbetalt de mindst fleksible pensionsordninger først

Når du begynder at få udbetalt dine pensionsordninger, skal du huske på, at de ikke er ens, i forhold til hvornår og hvordan de kan udbetales. 

Vi anbefaler, at du begynder med at få udbetalt de pensionsordninger, der er mindst fleksible med hensyn til udbetalingsperiode, og udskyder udbetalingen af de pensionsordninger, der er mest fleksible med hensyn til udbetalingsperiode.

Du kan se et eksempel på en udbetalingsplan i vores pjece 'Generelle tips til udbetaling af pension'. Klik her for at åbne pjecen.Åbner i nyt vindue

Friværdi kan give dig ekstra muligheder

Hvis du har en ejer-, andels- eller fritidsbolig, giver det dig muligvis nogle ekstra muligheder for at finansiere din pension. Det kan fx være muligt at bruge af en eventuel friværdi i ejendommen. 

Friværdi er et udtryk for ejendommens værdi set i forhold til størrelsen af restgælden på dine realkredit- og boliglån.

Eksempel: Er værdien af din ejendom fx 3.000.000 kr., og har du en restgæld på 1.000.000 kr., er din friværdi 2.000.000 kr. 

Bemærk, at det ikke er gratis at bruge af din friværdi – der skal både betales rente/bidrag og eventuelt afdrag. 

Du kan også vælge at justere dine eksisterende boliglån. Ved at omlægge dine nuværende boliglån kan du nemlig få ekstra luft og muligheder i din økonomi. Det kan fx ske ved at forlænge lånets løbetid eller vælge en afdragsfri periode. 

I begge situationer kræver det en forudgående kreditvurdering hos din låneudbyder (penge-/realkreditinstitut).

Vi kan hjælpe dig med at planlægge dine udbetalinger

Hvis du vil have hjælp til at planlægge dine udbetalinger, sidder vores rådgivere klar til at tale med dig om dine muligheder. 

Vi glæder os til at høre fra dig.