Hvad kan du bruge et budget til?

 • Du får overblik over din økonomi og sikrer, at du ikke bruger mere, end du har. 
 • Du sikrer, at der er balance mellem indtægter og udgifter, så regninger og løbende udgifter ikke kommer bag på dig.  
 • Et budget giver dig mulighed for at sætte realistiske opsparingsmål og planlægge din økonomi langsigtet. 

Prøv vores budgetskabelon 

Hvis du lægger et budget for første gang, har vi lavet en budgetskabelon, du kan tage udgangspunkt i. Bemærk, at for at du kan bruge skabelonen på telefon eller tablet, skal du have downloadet Excel-appen. 


Ved at bruge en budgetskabelon gør du budgetplanlægningen langt nemmere, og du er sikker på, at du ikke overser en udgift. 

I budgetskabelonen har vi samlet alle de gængse budgetposter, din husstand kan have. På den måde får du et præcist indblik i dit månedlige rådighedsbeløb. 

Du kan tilføje flere rækker i skabelonen, så det passer med de budgetposter, du har.

I toppen af skabelonen kan du hele tiden få et opdateret overblik over dit årsbudget.

Tip – Få positive renter på din opsparing

Når du lægger penge til side til opsparing, er det en god idé at sætte pengene ind på en konto med positive renter. 

I Nordea har du flere muligheder:

 • En opsparingskonto, hvor du kan få 1,25-2% i rente og kan indsætte og hæve penge efter behov. 
 • En Fastrentekonto, hvor du binder din opsparing i 3 til 12 måneder og kan få op til 3% rente. 

Sådan bruger du budgetskabelonen

Faneblad 1: Årsbudget


 • Her skriver du alle dine forventede indtægter og udgifter
 • Alle poster bliver automatisk overført til faneblad 2: Opfølgning

Faneblad 2: Opfølgning


 • Under Realiseret kan du skrive, hvad du rent faktisk har haft af indtægter og udgifter
 • Under Difference kan du se forskellen på tallene i dit årsbudget og dit faktiske forbrug

Kom godt i gang med dit budget

Når du skal i gang med at lave et budget, skal du sørge for at have god tid til det. Sørg for at have dit login til din netbank klar, så du kan se alle de udgifter, du har haft i løbet af et år.  

Her kan du fx bruge Mobilbank, Netbank eller Nordea Wallet, hvor du nemt får adgang til at se dine indtægter og udgifter samt dit forbrug på både måneds- og årsbasis. 

I mobilbanken kan du under fanen ’Indblik’ se, hvor meget du bruger på forskellige kategorier, fx dagligvareindkøb og transport. 

Under ’Indstillinger ’ kan du opsætte budgetter for de forskellige kategorier og få vist, hvor meget af dit afsatte beløb, du har brugt indtil videre. 

For at kunne bruge ’Indblik’ skal du give samtykke til, at vi må bruge dine betalingstransaktioner – det bliver du automatisk bedt om, første gang du bruger ’Indblik’.

Når du skal lave et budget, skal du have et indblik i, hvilke samlede indkomster og udgifter du har. For at få det meste ud af dit budget, er det vigtigt, at alle poster indgår i budgetskabelonen. 

Indtægter i budgettet

Dine indtægter dækker over fx lønindkomst, SU, udbetaling fra a-kasse og offentlige ydelser. Det gælder også bidrag, du kan modtage som en del af din eventuelle pensionsordning eller børnebidrag. 

Du skal altid tage udgangspunkt i din nuværende økonomi, når du udfylder budgetskabelonen. Det gælder også selvom du regner med at få en bonus, stige i løn eller på andre måder få en øget indkomst senere.

Udgifter i budgettet

Når du har indtastet dine indtægter, skal du nu kigge på dine udgifter. 

Du skal være opmærksom på, at ikke alle udgifter kommer månedsvis. Derfor skal du gerne kigge på dine samlede udgifter over et helt år.

Dine udgifter kan inddeles i 4 poster

 • 1. Faste udgifter

  Dækker fx udgifter til husleje, forsikring, a-kasse og fagforening.

 • 2. Variable udgifter

  Er fx udgifter til mad, cafebesøg, tandlæge, gaver og frisør.

 • 3. Sæson-betonede udgifter

  Er fx udgifter til sommer- og vinterferie og julegaver.

 • 4. Uforudsete udgifter

  Kan blandt andet være en uventet tandlægeregning eller en ekstra elregning.

Faste udgifter
Variable udgifter
Sæsonbetonede udgifter
Uforudsete udgifter

De faste udgifter kan både være månedlige, kvartalsmæssige, halvårlige og årlige. 

Når du skal udfylde budgetskabelonen, skal hele årets udgifter fordeles ligeligt på alle årets måneder. På den måde kan du undgå, at nogle måneder bliver mere udgiftstunge end andre, og du har i stedet et fast månedligt beløb, der skal dække dine faste udgifter, uanset hvornår på året de falder. 

 • Udgifter i kvartalet
  Det kan fx være el-, vand- eller gasregninger, der skal betales hver 3. måned. 
 • Udgifter pr. halvår
  En halvårlig udgift kan fx være ejerafgift på bil.
 • Årlig udgift
  En årlig udgift kan fx være betaling af dine forsikringer. 

Hvis du har gæld, fx et boliglån, skal du huske også at inkludere det månedlige afdrag på gælden samt renter. 

Julegaver kommer hvert år, og det kan ofte være en dyr post i budgettet. Det samme gør sommer- og vinterferier, hvor vi gerne vil have økonomisk råderum til fx at rejse. 

Derfor kan det være en fordel at have de poster med i budgetskabelonen, så du er sikker på, at pengene rækker, når det bliver aktuelt. 

Det kan være, at det giver mening at oprette en opsparing, hvor du kan sætte penge til side til sæsonbetonede poster. Du kan fx oprette en opsparingskonto eller en Fastrentekonto, hvor du får en attraktiv rente. 

Uforudsete udgifter kan fx være en tandlægeregning, bilen, der skal en tur på værksted, eller en forhøjet elregning. Kort sagt den slags udgifter, der er svære at budgettere med. Og netop derfor er det vigtigt, at du levner plads i dit budget til dem. På den måde har du en buffer i din økonomi, så dit månedsbudget ikke bliver væltet af en dyr regning, der kommer uventet.  

En god tommelfingerregel er at have, hvad der svarer til en måneds indkomst efter skat til uforudsete udgifter. Det gælder uanset størrelsen på din indkomst. 

Overhold budgettet med en Budgetkonto

En af de bedste måder, du kan overholde dit budget, er ved at oprette en budgetkonto.

En budgetkonto er en særskilt konto, hvor du hver måned overfører det beløb, der svarer til dine faste udgifter hver måned. Her kan du tilmelde dine regninger til Betalingsservice, så alle dine regninger betales, uden at du skal gøre noget.

Når du opretter en budgetkonto, vil du som minimum få to konti. Du vil have en konto, hvor din månedsløn kommer ind, og du vil have en budgetkonto, hvor der automatisk overføres et beløb, der svarer til dine månedlige udgifter.