Kvinne hjemme med laptop i sofa

Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Indførelsen af den nye persondataforordning (GDPR) skaber øget fokus på dig som person og din ret til at have kontrol over dine personlige oplysninger. Databeskyttelse er dog ikke et nyt begreb, og vi fortsætter vores nuværende fokus på at beskytte oplysninger og personoplysninger, som du deler med os.

Databeskyttelsesforordningen – en ny EU-forordning

Databeskyttelsesforordningen er en ny EU-forordning, der erstatter EU’s databeskyttelsesdirektiv fra 1995. 

Databeskyttelsesforordning (GDPR) skaber øget fokus på dig som person og din ret til at have kontrol over dine personoplysninger.

Forordningen trådte i kraft den 25. maj 2018 og har bl.a. til formål at

  • styrke borgernes grundlæggende rettigheder i den digitale tidsalder ved at give dem ret til kontrol over brugen af deres personoplysninger
  • gøre det nemmere at drive forretning ved at forenkle reglerne for virksomheder i et digitalt fællesmarked
  • gøre organisationer ansvarlige for, hvordan personoplysninger håndteres.

Kundeoplysninger i Nordea

I Nordea er vi bevidste om, at personoplysninger er et aktiv, der skal behandles med den allerstørste omhu. Vi hilser derfor den nye forordning velkommen, som vil styrke vores kunders position og ret til egne personoplysninger. 

For Nordea har databeskyttelse altid været utrolig vigtigt. Vi kan kun yde personlig service og rådgivning ud fra kundernes individuelle behov, når vores kunder har tillid til, at vi behandler deres personoplysninger fortroligt. Og det er en tillid, vi tager meget alvorligt.

Nordea bruger personoplysninger til en række formål:

  • Overholdelse af lovkrav fx i forbindelse med sikker identifikation, gennemførelse af betalinger og forebyggelse af økonomisk kriminalitet.
  • Åbning af nye konti, vurdering af forsikringstilbud eller levering af andre serviceydelser.
  • Opfyldelse af aftaler om konti og serviceydelser.
  • Nye tilbud og serviceydelser.

Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger

Vi bruger kun dine personoplysninger til specifikke formål, som vi har oplyst dig om, eller som du har givet dit samtykke til. Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne tilbyde den serviceydelse, du har anmodet om, eller som er påkrævet for at kunne opfylde retlige forpligtelser.

Vi deler kun dine personoplysninger, hvis loven kræver det, eller hvis du har givet os tilladelse til det. 

Du kan fx altid anmode om at få adgang til og få begrænset dine personoplysninger og, hvor det er muligt, få dem slettet. Du har ret til en kopi af dine personoplysninger. Du har også ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har, og hvad vi skal bruge dem til.