Opret nemt juridiske dokumenter

Som Nordea-kunde har du mulighed for at sikre dig selv og din familie med testamenter og andre vigtige juridiske dokumenter til en favorabel pris. TestaViva er en digital løsning, hvor du nemt kan oprette en række juridiske dokumenter indenfor familie- og arveret, bl.a. testamente, fremtidsfuldmagt og ægtepagt. Når du opretter dokumenter, kan du vælge et juridisk Rådgivningstjek, så du sikrer dig, at alt er i orden, fx at testamentet indeholder det, du ønsker, eller at fremtidsfuldmagten er fyldestgørende.

Dine dokumenter bliver opbevaret på din personlige side, og dit testamente bliver automatisk sendt til skifteretten. Giver du derudover TestaViva tilladelse, vil de kontakte dig, hvis der er begivenheder, som betyder, at dine dokumenter skal tilpasses – fx ved skilsmisse eller familieforøgelse.

Hvilke juridiske dokumenter bør du have på plads?

Testamente
Familieoverdragelse
Juridisk køberrådgivning
Fremtidsfuldmagt
Ægtepagt
Samejekontrakt
Samtykke til uskiftet bo

Testamente

Testamentet indeholder en beskrivelse af, hvordan din formue skal fordeles ved dødsfald og reducerer dermed risikoen for arvestridigheder. 

For samlevere med og uden børn kan testamentet fx sikre, at længstlevende kan blive i boligen. 

Familieoverdragelse

Familieoverdragelser giver dig mulighed for, at du kan overdrage din ejendom til et eller flere nærtstående familiemedlemmer til en fordelagtig pris. Mange benytter sig af muligheden for en familieoverdragelse til at overføre større værdier mellem generationer.  

En familieoverdragelse kan anvendes uanset typen af ejendom. Du kan som udgangspunkt overdrage både hus, ejerlejlighed, andelsbolig eller sommerhus med en familieoverdragelse.

Juridisk køberrådgivning

TestaViva tilbyder juridisk rådgivning hvis du står overfår et boligkøb, byggeri eller en familieoverdragelse. Du får hjælp til gennemgang af b.la købsaftale og udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse m.m.

Læs mere om juridisk køberrådgivning

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagten er relevant ved sygdom eller ulykke. Dokumentet  beskriver, hvem der skal kunne handle på dine vegne, hvis du bliver syg. I det tilfælde har du brug for, at en, som du stoler på, kan varetage dine personlige og økonomiske interesser. Det kan være store og små beslutninger om din økonomi, eller hvilken behandling du skal modtage. 

Det hjælper ikke at være gift, for uden en fremtidsfuldmagt, skal dine nærmeste afvente, at Familieretshuset træffer beslutning om, hvem der skal varetage dine interesserer, og det kan tage op til 6 måneder.

Ægtepagt

Ægtepagten er et dokument, der indeholder en beskrivelse af en aftale mellem ægtefæller om den formueordning, der skal være gældende for ægteskabet. 

Hvis man ikke indgår en ægtepagt, er det i dansk ret således, at der er formuefællesskab kaldet fællesformue, og at alle aktiver deles ved død eller skilsmisse. En ægtepagt er særlig relevant ved stor forskel på formue (gæld/aktiver) blandt ægtefæller, ved selvstændig virksomhed, ønske om at dele pension, eller når der er særbørn i forholdet.

Samejekontrakt

Samejekontrakten skaber afklaring om, hvad der skal ske med den bolig, I har købt sammen, hvis I går fra hinanden. 

Dokumentet er specielt relevant ved forskelligt indskud i forbindelse med køb og ved fastsættelse af salgspris, hvis den ene bliver boende. 

Samtykke til uskiftet bo

Samtykke til uskiftet bo er relevant ved dødsfald, og hvis I har særbørn. Samtykket sikrer, at den længstlevende har mulighed for at sidde i uskiftet bo, da særbørn fraskriver sig retten til at få arven udbetalt med det samme.

Juridisk tjek 1.600 kr.*

Holding hands at wood table small overlay

  • Prisen forudsætter, at du selv udfylder dokumentet først. Når du er klar kan du booke et Rådgivningstjek med en jurist. 
  • Som noget særligt kan du lave en fremtidsfuldmagt til 900 kr. inkl. tinglysning.

Udvidet rådgivning 2.600 kr.*

Three generations walking on beach small overlay 

  • Har du brug for ekstra rådgivning og hjælp til at oprette dokumentet, anbefaler vi, at du vælger Udvidet rådgivning. 
  • Du får juridisk rådgivning ud fra dine ønsker og behov i op til en time.

Selvbetjening fra 700 kr.

three generations small overlay 

  • Med Selvbetjening opretter du selv dine dokumenter. Vores platform guider dig hele vejen.

*Prisen gælder for testamente, ægtepagt og begunstigelseserklæring. Se alle produkter herÅbner i nyt vindue.

Juridisk tjek eller Udvidet rådgivning?

På TestaVivas digitale platform bliver du guidet igennem med en række spørgsmål og kan sammen med dine nærmeste i ro og mag vurdere og drøfte, hvad der er det rigtige for jer. Når du er klar, har du mulighed for et Rådgivningstjek hos TestaViva. Så sikrer du, at dokumentet indeholder det, du ønsker. Prisen på 1.600 kr. forudsætter, at du selv har udfyldt dokumentet og gjort dig dine overvejelser, inden du taler med TestaViva – for så er et Rådgivningstjek tilstrækkeligt og tager 30 minutter.

Har du derimod brug for mere hjælp til at oprette dokumentet, skal du vælge Udvidet rådgivning til 2.600 kr. Det giver juridisk bistand i op til en time. Føler du dig komfortabel og vil lave dokumetet selv, er det også en mulighed. Det koster 700 kr. Du kan læse mere om dine muligheder på TestaViva.dk, og hvis du ønsker det, ringer TestaViva til dig og hjælper dig i gang.

Hvordan er danskerne sikret juridisk?

  • En undersøgelse, som YouGov har udført for Nordea, viser, at mange danskere er klar over, at de ikke er tilstrækkeligt juridisk sikret. De vil gerne gøre noget ved det, men ikke lige nu
  • 1,6 mio. danskere vil gerne have et testamente, men er ikke kommet i gang med papirarbejdet endnu
  • Lever du sammen med din partner uden at være gift, arver I ikke hinanden ‘automatisk’. Men det er der mange, der tror
  • Undersøgelsen viser også, at 37% af danskerne har oplevet arvestridigheder på nærmeste hold
  • Desværre tror op mod halvdelen af os, at vi ‘bare’ kan tage over fra ægtefællen eller vores forældre og hjælpe uden fuldmagt, hvis de ikke længere kan varetage deres egne interesser. Men bliver du fx alvorligt syg med demens, så kan dine nærmeste ikke uden videre hjælpe dig personligt og økonomisk, før Familieretshuset har udpeget, hvem der skal varetage dine interesser - og det kan tage op til 6 måneder. 

TestaViva og Nordea henvisningsaftale

TestaViva og Nordea har indgået et partnerskab.

Nordea må som bank ikke yde juridisk rådgivning, men har en henvisningsaftale med TestaViva. TestaViva har ansvaret for den juridiske rådgivning.

Webinar

Vi har holdt webinar om fremtidsfuldmagter og testamenter med TestaViva. Du kan se webinaret, som varer ca. 1 time, her.

På webinaret får du en god introduktion til fremtidsfuldmagter og testementer, og hvorfor det er vigtigt med de rette juridiske dokumenter. Herudover finder du spørgsmål og svar fra webinaret. 

Spørgsmål og svar om testamente og fremtidsfuldmagt