Fleksibel finansiering

Mulighed for at finansiere dit grundkøb op til 100 pct. af grundens værdi med 0 pct. i rente.

Rente på anvendt beløb

Du kan indbetale løbende, og du betaler kun rente af det beløb, du bruger. 

Afrdragsfrihed

Mulighed for at få afdragsfrihed.

Hvad er Nordea BoligKredit Grund?

Nordea BoligKredit Grund er attraktivt grundkøbslån, der giver dig tid og ro til at finde dit drømmeprojekt og din endelige finansiering. 

Lånet fungerer som en kassekredit med en variabel rente, som kan bruges til køb af en byggegrund med op til 100 pct. af grundens værdi, når du bygger på grunden indenfor 2 år.

 • Nordea BoligKredit Grund kan have en maksimal løbetid på 2 år og skal altid indfries, når forhåndslån udbetales og senest ved færdigmelding af byggeriet.
 • Hvis du ikke bygger indenfor 2 år, vil en ubebygget grund typisk finansieres med et realkreditlån på op til 40 pct. og et boliglån i banken på 60 pct. af grundens værdi. 

Fordele

 • Mulighed for at låne op til 100 pct. af grundens værdi med 0 pct. i rente, når du bygger på grunden indenfor 2 år.
 • Den billigste mulighed for at finansiere en byggegrund.
 • Du betaler kun renter af det, du bruger.
 • Mulighed for at få afdragsfrihed.

Ulemper

 • Renten er variabel og kan derfor variere i låneperioden.
 • Maksimal løbetid op til 2 år, hvorefter der skal lægges om til anden finansiering efter behov.

Byggeprocessen fra start til slut

Sådan foregår processen fra køb og finansiering af en byggegrund, til dit nye hus står færdigt.

1. Byggegrund

Du har fundet den grund, du gerne vil bygge dit hus på. Byggegrunden kan du finansiere med et Nordea BoligKredit Grund.

Vær opmærksom på, at et Nordea BoligKredit Grund maksimalt kan have en løbetid på 2 år.

Se, hvordan et nybyggeri foregår her.

2. Byggeprojekt

Du beslutter, hvilket hus du gerne vil bygge, og hvem der skal bygge det. 

Der er mange muligheder, når det kommer til nybyggeri. Du kan vælge at bygge dit hus selv, eller du kan vælge at købe et typehus - også kaldet et færdighusprojekt.   

Læs mere om nybyggeri her.

3. Finansiering

Du finansierer udgifterne til byggeriet i takt med, at det skrider frem.

Byggeriet kan finansieres midlertidigt med en Byggekonto med kredit og/eller et forhåndslån.

Læs mere om Byggekonto her.

4. Byggeri færdigt

Når dit byggeprojekt er klar til færdigmelding, bliver ejendommen vurderet og den endelige finansiering med et realkredit- og/eller boliglån aftalt. 

Se vores lån her.

Få hjælp i dit byggeprojekt 

Få økonomisk rådgivning og hjælp under hele dit byggeforløb fra du køber en byggegrund til dit byggeprojekt er færdig. Vores boligrådgivere er specialiseret inden for byggeri og har bred erfaring med alle typer byggeprojekter for private.

Vi rådgiver dig om:

 • Hvor stor en boligudgift din økonomi kan bære
 • Finansiering og garantier under hele byggeperioden
 • Løbende udbetalinger i byggeperioden
 • Forsikring i og efter byggeperioden
 • Kurssikring af realkreditlån
 • Hvordan boligen kan finansieres, når den er bygget færdig

Om Nordea BoligKredit Grund

Løbetid

Nordea BoligKredit Grund har en løbetid på op til 2 år.   

Afdragsfrihed

Kreditten kan være afdragsfri i hele løbetiden.
Renter og priser
Tilbagebetaling og indfrielse
Vilkår
Manglende overholdelse af forpligtelser – tilbagebetaling

Renter og priser

Renter for Nordea BoligKredit Grund

SpecifikationVariabel rente 
Udlånsrente ved køb af grund0,00 pct
Udlånsrente ved friværdi3,00 pct
Den variable rente på 0,00 pct. gælder i maksimalt 2 år, hvorefter lånet forfalder til fuld indfrielse. Renten forudsætter i øvrigt, at du i lånets løbetid anvender Nordea koncernen til alle dine daglige bankforretninger og boligfinansiering, herunder endelig finansiering af byggeriet.

Etableringsomkostninger for Nordea Boligkredit Grund 

SpecifikationPris
Etableringsgebyr ved køb af grund0 kr.
Etableringsomkostninger ved friværdi4.200,00 kr.
Vurderingsgebyr ved køb af grund0 kr.
Vurderingsgebyr ved friværdi1.300,00 kr.

Hertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning.

Køb af grund

Eksempel på omkostninger ved Nordea BoligKredit Grund, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0 til 100 pct. af grundens værdi. 

Ved en kredit med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr., vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 490.875 kr. Stiftelsesomkostningerne udgør alene tinglysningsafgiften på 9.125 kr. 

Med en variabel debitorrente på 0 pct. og en løbetid på 2 år med  annuitetsafvikling, vil lånet have en ÅOP på 0,95 pct. Lånet afvikles de første 2 år med syv ydelser på 4.167 kr. pr. kvartal, svarende til afvikling på et 30-årigt lån, hvorefter lånet indfries fuldt ud med en ydelse på 470.833 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 500.000, hvoraf de samlede omkostninger udgør 9.125 kr.

Friværdibelåning

Eksempel på omkostninger ved Nordea Boligkredit Grund, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-80 pct. af boligens værdi.

Ved en kredit med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 485.400 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.125 kr. 

Med den nuværende variable debitorrente på 3,03 pct. og en løbetid på 30 år udgør ÅOP 3,27 pct., forudsat at der betales 6.334 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, vil være 760.052 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 260.052 kr.   

Priser og renter Nordea BoligKredit Grund med afdragsfrihed

Renter for Nordea BoligKredit Grund med afdragsfrihed  

SpecifikationVariabel rente
Udlånsrente ved køb af grund0,0 pct.
Udlånsrente ved friværdi3,0 pct.

Den variable rente på 0,00 pct. gælder i maksimalt 2 år, hvorefter lånet forfalder til fuld indfrielse. Renten forudsætter i øvrigt, at du i lånets løbetid anvender Nordea koncernen til alle dine daglige bankforretninger og boligfinansiering, herunder endelig finansiering af byggeriet

Etableringsomkostninger for Nordea Boligkredit Grund 

SpecifikationPris
Etableringsgebyr ved køb af grund0 kr.
Etableringsomkostninger ved friværdi4.200,00 kr.
Vurderingsgebyr ved køb af grund0 kr.
Vurderinsgebyr ved friværdi1.300,00 kr.
Hertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning.

Køb af grund

Eksempel på omkostninger ved Nordea BoligKredit Grund, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0 til 100 pct. af grundens værdi. 

Ved en kredit med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr., vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 490.875 kr. Stiftelsesomkostningerne udgør alene tinglysningsafgiften på 9.125 kr. 

Med en variabel debitorrente på 0 pct. og en løbetid på 2 år med afdragsfrihed, vil lånet have en ÅOP på 0,92 pct. Lånet forfalder til fuld indfrielse efter 2 år med en ydelse på 500.000 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 500.000, hvoraf de samlede omkostninger udgør 9.125 kr.  

Friværdibelåning

Eksempel på omkostninger ved Nordea Boligkredit Grund, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0 til 80 pct. af boligens værdi.

Ved en kredit med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 485.400 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.125 kr. 

Med den nuværende variable debitorrente på 3,03 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 3,23 pct., forudsat at der betales 3.750 kr. pr. kvartal i rente de første 10 år og 8.334 kr. i rente og afdrag pr. kvartal i de resterende 20 år. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, vil være 816.727 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 316.727 kr.   

Tilbagebetaling

Nordea BoligKredit Grund kan have en maksimal løbetid på 2 år, men tager udgangspunkt i en løbetid på op til 30 år.

Du kan vælge, om du vil betale ydelsen månedlig eller kvartalsvis.  

Indfrielse

Du kan når som helst indfri hele eller dele af kreditten uden omkostninger til kurs 100.

Nordea BoligKredit Grund skal altid indfries ved udbetaling af forhåndslån og senest ved færdigmelding af byggeriet.

Vilkår

I byggegrunde kan du med Nordea BoligKredit Grund normalt låne op til 100 pct. af grundens værdi, når der bygges på grunden inden for 2 år.

Nordea BoligKredit Grund skal have 1. prioritet og ydes mod pant i din grund. For at få pant i grunden udstedes et ejerpantebrev på samme størrelse som kredittens hovedstol, som du pantsætter til sikkerhed for kreditten. 

Før optagelse af kreditten, skal vi gennemgå din økonomi, og grunden skal vurderes, hvilket Nordea sørger for i forbindelse med kreditvurderingen.

Er grunden ejet af flere personer, skal alle personer være ejere af Nordea BoligKredit Grund. 

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
Grønjordsvej 10
2300 København S

Manglende overholdelse af forpligtelser – tilbagebetaling

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden, kan banken forlange kreditten indfriet. Misligholdelse af kreditten kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.