Hvorfor vælge Nordea BoligKredit Grund?

  • Du ønsker tid og ro til at finde dit drømmeprojekt og den endelige finansiering, der tager udgangspunkt i din situation
  • Du vil gerne have fleksibiliteten ved at have en kredit til rådighed, hvor du kun betaler renter af det, du reelt bruger
  • Du kan altid betale mere ind på Nordea BoligKredit Grund end først aftalt og/eller betale hele det beløb, som der er brugt, og dermed indfri den før udløb
  • Med Nordea BoligKredit Grund har du mulighed for at få afdragsfrihed

Hvad er BoligKredit Grund?

Nordea BoligKredit Grund fungerer som en kassekredit med variabel rente, som kan bruges til finansiering af grund. Nordea BoligKredit Grund tilbydes med 1. prioritet i grunden og ydes op til 100% af værdien af grunden, hvis der bygges på grunden indenfor 2 år. Rentesats 0 pct. og løbetid maks. 2 år. 

Efter 2 år vil en ubebygget grund typisk finansieres med et realkreditlån på op til 40 pct. og et boliglån i bank på 60 pct. af grundens værdi. Udgifter til advokat, tinglysning af skøde, flytning og istandsættelse betales kontant.

Læs mere om at bygge nyt hus

Få rådgivning hos Nordea

Når du skal bygge nyt hus, kan vi give dig økonomisk rådgivning under hele forløbet. Vores boligrådgivere er specialiseret inden for byggeri og projektsalg og har erfaring med alle typer byggeprojekter for private. 

Vi rådgiver dig om:

  • Hvor stor en boligudgift din økonomi kan bære
  • Hvordan boligen kan finansieres, når den er bygget færdig
  • Finansiering under byggeperioden
  • Udbetalinger til byggefirmaet i byggeperioden
  • Kurssikring af realkreditlån
  • Forsikring i og efter byggeperioden

Sådan foregår processen fra køb og finansiering af byggegrund til du har dit færdige hus

1: Byggegrund

Globe icon - 640x360
Du har fundet den byggegrund du gerne vil bygge dit drømmehus på. Byggegrunden kan du finansiere med vores BoligKredit Grund.

Vær opmærksom på at BoligKredit Grund maksimalt kan have en løbetid på 2 år.

Du kan læse mere og få råd og vejledning til hvordan et nybyggeri foregår her. 

2: Valg af bolig

Brick wall & bucket of paint - 640X530 TEST
Du beslutter hvilket hus du gerne vil bygge og hvem der skal bygge det. 

Der er mange muligheder når det kommer til nybyggeri. Du kan vælge at bygge dit hus selv, eller du kan vælge at købe et såkaldt færdighusprojekt. Uanset hvad du vælger, hjælper vores dedikerede rådgivere dig igennem forløbet. 

Læs mere om nybyggeri her. 

3: Vælg finansiering af byggeriet

House with stack of coins - 640X360Byggeriet finansieres med en Byggekonto og/eller et forhåndslån.

Med en byggekonto kan du finansiere udgifterne til byggeriet i takt med at det skrider frem.

4: Byggeriet står klart

House icon - 640x360Når byggeriet står klart, bliver ejendommen vurderet og den endelige finansiering (realkreditlån/boliglån) bestemmes. Du kan læse mere om disse låneformer på vores sider om realkreditlån og boliglån.

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Den billigste mulighed i banken til at finansiere en byggegrund.Nordea BoligKredit Grund har variabel rente og kan variere i låneperioden.
Mulighed for at låne op til 100 pct. af  grundens værdi, hvis der bygges på grunden inden 2 år.Nordea BoligKredit Grund kan maksimalt løbe i 2 år, hvorefter der skal lægges om til anden finansiering efter behov.
Du betaler kun renter af det, du bruger.
Mulighed for at få afdragsfrihed

Løbetid

Nordea BoligKredit Grund har en løbetid på op til 2 år.   

Afdragsfrihed

Kreditten kan være afdragsfri i hele løbetiden.
Renter og priser
Tilbagebetaling og indfrielse
Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Vilkår

Renter og priser

Renter for Nordea BoligKredit Grund

SpecifikationVariabel rente 
Udlånsrente ved køb af grund0,00 pct
Udlånsrente ved friværdi3,00 pct
Den variable rente på 0,00 pct. gælder i maksimalt 2 år, hvorefter lånet forfalder til fuld indfrielse. Renten forudsætter i øvrigt, at du i lånets løbetid anvender Nordea koncernen til alle dine daglige bankforretninger og boligfinansiering, herunder endelig finansiering af byggeriet.

Etableringsomkostninger for Nordea Boligkredit Grund 

SpecifikationPris
Etableringsgebyr ved køb af grund0 kr.
Etableringsomkostninger ved friværdi4.200,00 kr.
Vurderingsgebyr ved køb af grund0 kr.
Vurderingsgebyr ved friværdi1.300,00 kr.

Hertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning.

Køb af grund

Eksempel på omkostninger ved Nordea BoligKredit Grund, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 pct. af grundens værdi. 

Ved en kredit med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr., vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 490.875 kr. Stiftelsesomkostningerne udgør alene tinglysningsafgiften på 9.125 kr. 

Med en variabel debitorrente på 0 pct. og en løbetid på 2 år med  annuitetsafvikling, vil lånet have en ÅOP på 0,95 pct. Lånet afvikles de første 2 år med syv ydelser på 4.167 kr. pr. kvartal, svarende til afvikling på et 30-årigt lån, hvorefter lånet indfries fuldt ud med en ydelse på 470.833 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 500.000, hvoraf de samlede omkostninger udgør 9.125 kr.

Friværdibelåning

Eksempel på omkostninger ved Nordea Boligkredit Grund, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-80 pct. af boligens værdi.

Ved en kredit med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 485.400 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.125 kr. 

Med den nuværende variable debitorrente på 3,03 pct. og en løbetid på 30 år udgør ÅOP 3,27 pct., forudsat at der betales 6.334 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, vil være 760.052 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 260.052 kr.   

Priser og renter Nordea BoligKredit Grund med afdragsfrihed

Renter for Nordea BoligKredit Grund med afdragsfrihed  

SpecifikationVariabel rente
Udlånsrente ved køb af grund0,0 pct.
Udlånsrente ved friværdi3,0 pct.

Den variable rente på 0,00 pct. gælder i maksimalt 2 år, hvorefter lånet forfalder til fuld indfrielse. Renten forudsætter i øvrigt, at du i lånets løbetid anvender Nordea koncernen til alle dine daglige bankforretninger og boligfinansiering, herunder endelig finansiering af byggeriet

Etableringsomkostninger for Nordea Boligkredit Grund 

SpecifikationPris
Etableringsgebyr ved køb af grund0 kr.
Etableringsomkostninger ved friværdi4.200,00 kr.
Vurderingsgebyr ved køb af grund0 kr.
Vurderinsgebyr ved friværdi1.300,00 kr.
Hertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning.

Køb af grund

Eksempel på omkostninger ved Nordea BoligKredit Grund, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af grundens værdi. 

Ved en kredit med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr., vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 490.875 kr. Stiftelsesomkostningerne udgør alene tinglysningsafgiften på 9.125 kr. 

Med en variabel debitorrente på 0 pct. og en løbetid på 2 år med afdragsfrihed, vil lånet have en ÅOP på 0,92 pct. Lånet forfalder til fuld indfrielse efter 2 år med en ydelse på 500.000 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 500.000, hvoraf de samlede omkostninger udgør 9.125 kr.  

Friværdibelåning

Eksempel på omkostninger ved Nordea Boligkredit Grund, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-80 pct. af boligens værdi.

Ved en kredit med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 485.400 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.125 kr. 

Med den nuværende variable debitorrente på 3,03 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 3,23 pct., forudsat at der betales 3.750 kr. pr. kvartal i rente de første 10 år og 8.334 kr. i rente og afdrag pr. kvartal i de resterende 20 år. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, vil være 816.727 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 316.727 kr.   

Tilbagebetaling

Nordea BoligKredit Grund tager udgangspunkt i en løbetid på op til 30 år, men Nordea BoligKredit Grund skal altid indfries efter 2. år.

Du kan vælge, om du vil betale ydelsen månedlig eller kvartalsvis.  

Indfrielse

Du kan når som helst hel- eller delindfri kreditten uden omkostninger til kurs 100.

Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange kreditten indfriet. Misligholdelse af kreditten kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Vilkår

Grunde kan normalt finansieres op til 100%, hvis der bygges på grunden inden for 2 år.

Nordea BoligKredit Grund skal have 1. prioritet og ydes mod pant i din grund. For at få pant i grunden udstedes et ejerpantebrev på samme størrelse som kredittens hovedstol, som du pantsætter til sikkerhed for kreditten. 

Før optagelse af kreditten, skal vi gennemgå din økonomi, og grunden skal vurderes, hvilket Nordea sørger for i forbindelse med kreditvurderingen.

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
Grønjordsvej 10
2300 København S

Få et gratis bevis på, hvor meget du kan købe bolig for

Med et lånebevis ved du, hvor meget du kan købe bolig for. Bliv klar til at handle, når du finder den rigtige bolig.

Få dit bevis på, hvad du kan købe bolig for