Hvorfor vælge en Byggekonto?

Økonomisk fleksibilitet

Byggekontoen giver dig fleksibilitet, når du skal bygge nyt, renovere eller ombygge.

Økonomisk overblik

Du får et overblik over dine samlede ind- og udbetalinger i byggeperioden.

Kredit og løbende betaling

Få tilknyttet en kredit, så du løbende kan betale dine håndværkere og materialer. Du betaler kun rente for den del af kreditten, du bruger.

Hvad er en Byggekonto?

En Byggekonto er en midlertidig mellemregningskonto, indtil dit byggeprojekt er færdigmeldt. Du får en konto i banken, som giver dig et overblik over dine samlede ind- og udbetalinger i byggeperioden.

Da byggeprojektet typisk betales i takt med, at projektet skrider frem, har du mulighed for at få tilknyttet en kredit med variabel rente på Byggekontoen til de løbende betalinger. 

Du kan også vælge at optage et forhåndslån ved byggeriets start, eller når udgifterne rammer en aftalt størrelse. Læs om Byggekonto og forhåndslån her.

Byggekonto med kredit

Du bruger din Byggekonto med kredit til at betale rater på byggeriet, håndværkere eller materialer. Pengene trækkes på kreditten, når du har behov for det. Når byggeriet er færdigt, optager du et lån til den endelige finansiering.  

Fordele

  • Med en Byggekonto med kredit har du større fleksibilitet, da du kun betaler rente af det beløb, som du løbende har brug for.
  • Du fastlægger dig først på den endelige finansiering, når du kender dit samlede lånebehov.

Ulemper

  • Du kan forvente at betale en højere rentesats end på et forhåndslån, da renten er variabel.
  • Du har en rente- og kursrisiko på din endelige finansiering, indtil byggeprojektet står færdigt. 

Løbetid

Dit byggeri skal stå færdigt og være godkendt, senest 2 år efter byggeriet er påbegyndt. Byggekontoen må derfor kun løbe i op til 2 år og skal indfries ved endelig finansiering af boligen. 

Afdragsfrihed

Byggekonto med kredit kan være uden afdrag, men du betaler rente af det beløb, der er trukket på kreditten.

Tilbagebetaling
Manglende overholdelse af forpligtelser – tilbagebetaling
Rente og pris
Vilkår

Tilbagebetaling

Hvis du får en Byggekonto med kredit, skal du være opmærksom på, at du ikke betaler af på lånet, men stadig skal betale renter af det beløb, der er trukket på kreditten.

Det betyder også, at de afdrag, du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt, når den endelige finansiering er på plads. 

Hvis du gerne vil afdrage på din Byggekonto med kredit, kan du til enhver tid sætte penge ind på Byggekontoen og betale lånet helt eller delvist tilbage. På den måde minimerer du dine renteudgifter. 

Indfrielse

Du kan når som helst enten helt eller delvist indfri lånet uden omkostninger til kurs 100.

Manglende overholdelse af forpligtelser – tilbagebetaling

Hvis du ikke betaler renter eller eventuelle aftalte afdrag til tiden, kan Nordea forlange, at lånet bliver indfriet. Misligholder du lånet, kan det føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed. 

Rente og pris for byggekonto med kredit

SpecifikationVariabel Rente
Udlånsrente
Indlånsrente
6,80 - 11,85 pct.
1,25 pct. 
SpecifikationVariabel Rente
Dokumentgebyr0 pct.
Bevillingsprovision0 pct.


Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning.

Laveste rente i spændet:

Eksempel på omkostninger ved Byggekonto med kredit, hvor der stilles sikkerhed for kredittens maksimum ved etablering af sikkerhed indenfor 0 til 100 pct. af forhåndsvurderingen. 

Ved en Byggekonto med kredit med variabel rente, hvor kreditmaksimum er 500.000 kr., vil der være 490.875 kr. til disposition. Stiftelsesomkostningerne udgør 0 kr. og tinglysningsafgiften udgør 9.125 kr. Kreditten er gældende indtil videre og er uden faste afdrag. Med den nuværende variable debitor rente på 6,98 pct., vil en fuldt udnyttet kredit, der indfries efter 1 år have en ÅOP på 9,01 pct. og et samlet beløb der skal betales tilbage på 534.000 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 34.000 kr. 

Højeste rente i spændet:

Eksempel på omkostninger ved Byggekonto med kredit, hvor der stilles sikkerhed for kredittens maksimum ved etablering af sikkerhed indenfor 0 til 100 pct. af forhåndsvurderingen. 

Ved en Byggekonto med kredit med variabel rente, hvor kreditmaksimum er 500.000 kr., vil der være 490.875 kr. til disposition. Stiftelsesomkostningerne udgør 0 kr. og tinglysningsafgiften udgør 9.125 kr. Kreditten er gældende indtil videre og er uden faste afdrag. Med den nuværende variable debitor rente på 12,39 pct., vil en fuldt udnyttet kredit, der indfries efter 1 år have en ÅOP på 14,57 pct. og et samlet beløb der skal betales tilbage på 559.250 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 59.250 kr. 

Vilkår

Du kan normalt låne op til 100 pct., hvis du igangsætter byggeriet inden for 2 år.

Byggekonto med kredit/forhåndslån udbetales altid med udgangspunkt i en vurdering af, hvad din bolig vil være værd, efter byggeriet står færdigt. 

Når du optager en Byggekonto med kredit, er det altid med pant i din bolig. For at få pant skal der udstedes et ejerpantebrev, som du pantsætter til sikkerhed for Byggekontoen med kredit. 

Før optagelsen af Byggekonto med kredit/forhåndslånet skal vi gennemgå din økonomi, og byggeprojektet skal forhåndsvurderes, hvilket Nordea sørger for i forbindelse med kreditvurderingen.

Byggekonto og forhåndslån

Med et forhåndslån får du udbetalt et realkreditlån via Nordea Kredit. Pengene sættes ind på din Byggekonto. Efterhånden som rater på byggeriet, håndværkere eller materialer skal betales, bliver pengene udbetalt fra Byggekontoen.

Har du brug for flere penge, end du får udbetalt fra realkreditlånet, får du en kredit på Byggekontoen. 

Når byggeriet er færdigt, bliver kreditten indfriet med et nyt realkreditlån eller banklån afhængigt af, hvad der er muligt som din endelige finansiering.

Fordele

  • Du kan forvente en lavere rentesats med et forhåndslån end på en Byggekonto med kredit.
  • Du ved fra start, hvad du får udbetalt, og reducerer dermed din rente- og kursrisiko på din endelige finansiering. 

Ulemper

  • Du betaler rente af hele lånet i byggeperioden.
  • Størrelsen på lånet ligger fast fra start.
  • Løbende ændringer, som gør, at byggeprojektet bliver dyrere end forventet, skal finansieres – enten af egen lomme eller med en Byggekonto med kredit.
  • Store ændringer kan dog efterfølgende finansieres med et tillægslån.

Få et uforpligtende møde

Vores boligrådgiver kan hjælpe dig med at få et overblik over din økonomi og de omkostninger, der følger med finansiering af nybyggeri, renovering eller om- og tilbygning.

Få en snak med os om dit projekt