Energisparelån - et energilån til boligforbedring

Leder du efter et lån til energiforbedringer i din bolig, kan vi hos Nordea tilbyde dig et Energisparelån med helt særlige fordele. Læs om dine muligheder for at få finansieret energiforbedringer i din bolig her på siden

Fordele ved et energilån

Der er sparet på etableringsomkostninger, og derfor vil det ofte være et godt alternativ til andre finansieringsløsninger, hvis du skal låne til energiforbedringer.

Med Energisparelånet får du:

 • mulighed for at låne fra 25.000 kr. og op til 250.000 kr.
 • et lån uden pant i boligen
 • en variabel rente på 2,95 % 
 • lavt etableringsgebyr på kun 800 kr.
 • bevillingsprovision på 1%

Der findes flere finansieringsmuligheder når du ønsker et lån til energiforbedringer. Vi hjælper dig med at finde den rette for dig. 

Hvad er et Energisparelån?

Nordeas Energisparelån er et energilån, der er øremærket til at få udført energiforbedringer i din bolig. Går du med drømme om at forbedre eller renovere din bolig, har du som boligejer mulighed for at optage et energilån, som supplement til dit boliglån,.

De eneste krav er, at du har en økonomi, der giver dig råderum til at afdrage på det nye energilån, og at dit lån finansierer energiforbedrende tiltag i din helårs- eller fritidsbolig.

Hvilke energirenoveringer kan et Energisparelån finansiere?

Generelt kan et energilån finansiere alle de typer af forbedringer i din bolig, der sikrer energibesparelser. 

Det kan være alt fra mindre forbedringer til større renoveringsprojekter. 

Fordele ved en energirenovering

Hvis du bor i en ældre bolig eller ejendom, kan det ofte være en fordel at få udført energirenoveringer. 

De fleste forbedringer vil som regel både give en besparelse i de månedlige udgifter, bedre komfort i hjemmet samt et mere miljøvenligt hus med et mindre CO2 udslip eller et bedre energimærke. 

Som tommelfingerregel siger man, at for hvert trin en bolig rykker op af energimærkeskalaen, stiger ejendomsprisen for et hus på 100 m2 med knap 50.000 kr.

Med en energiforbedring af din bolig, vil du blandt andet få glæde af følgende fordele.

Få et bedre indeklima

Handyman fixing terrace floor small overlay 

Udover de økonomiske fordele vil du med energiforbedringer få et bedre indeklima. 

Isolering, nye vinduer eller reparationer kan gøre en stor forskel og bidrage til et forbedret indeklima. 

Spar penge hver måned

Woman reparing summer house small overlay

Især el- og varmeregningerne påvirkes af energiforbedringer i din bolig. 

Selvom det er en udgift at få boligen gjort mere energivenlig, vil det ofte kunne betale sig både nu og på sigt. 

Få en energivenlig bolig

Couple moving inn small overlay  

De forbedringer du får lavet i din bolig sikrer dig en mere energivenlig bolig til gavn for din trivsel i dit hjem og for klimaet. 

Skal din bolig sælges senere i livet, vil det desuden være en forbedring i din boligs energimærke. 

Nogle af de mest almindelige energiforbedringer: 

Isolering af bolig

Isolering af bolig fx

 • Isolering af loft/tag/gulv/terrændæk/ydervægge/varmerør 
 • Hulmursisolering
 • Efterisolering
Udskiftning af vinduer og døre
Oliefyr, naturgasfyr eller biomasseanlæg
Varmestyringsanlæg
Øvrige formål

Isolering af bolig fx

 • Isolering af loft/tag/gulv/terrændæk/ydervægge/varmerør 
 • Hulmursisolering
 • Efterisolering

Udskiftning af vinduer og døre

 • Udskiftning af yderdøre/terrassedøre/altandøre
 • Udskiftning af vinduer
 • Udskiftning af ruder
 • Forsatsvinduer

Udskiftning af oliefyr, naturgasfyr eller biomasseanlæg (pille/halm) - fx

 • Varmepumper, herunder også luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg - fx

 • Radiatortermostatventiler
 • SmartHome løsninger f.eks. urstyring, vejrkompensering mv. 

Øvrige formål til forbedring af indeklima og mere miljørigtige løsninger - fx

 • Installation og udskiftning af cirkulationspumper   
 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere/solceller  
 • Blødgøringsanlæg til vand 
 • Varmegenvindingsanlæg fx Genvex
 • Radonsikring
 • Udskiftning af brændeovn til mere miljørigtig udgave
 • Kloakseparering 

Eksempel på omkostninger ved et Energisparelån i Nordea

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor samlet kreditbeløb der udbetales er kr. 100.000, vil hovedstolen være kr. 101.818. Etableringsomkostningerne udgør kr. 1.818. Med den nuværende variable debitorrente på 2,98 % og en løbetid på 10 år, er ÅOP 3,37 % forudsat, at der betales en ydelse på kr. 997,50 kr. i rente og afdrag pr. måned. Det samlede beløb, som skal betales, vil være 117.702 kr. , hvoraf de samlede omkostninger udgør kr. 15.884 kr. 

Hvilke boliger kan du låne til?

Du kan låne til energiforbedring af ejerbolig, fritidshus, andelsbolig og kolonihavehus. 

Bor du i ejerlejlighed, rækkehus eller andelsbolig kan du bruge Energisparelånet til finansiering af din boligs andel af fælles energiforbedringsprojekt i foreningen. 

Spørgsmål og svar om Energisparelån

Få tilskud til energirenovering

Offentlige tilskud til energiforbedringer 

Få tilskud til at gøre din bolig klimavenlig. Tilskuddet gives til en lang række boligforbedringer, der sparer energi. Det gør det markant billigere at få energirenoveret helårsboliger.


Ordningen i hovedtræk

 • Tilskud gives til helårsboliger
 • Der gives i hovedtræk energitilskud til udskiftning af opvarmningsform til energirigtig varmepumpe, men kun hvis du ikke kan få fjernvarme
 • Tilsagn efter først-til-mølle
 • Puljen lukker, når midlerne er brugt
 • Der forventes flere muligheder for ansøgning om tilskud i løbet af 2022

Vær opmærksom på at der er krav om at du har et gyldigt energimærke når du søger tilskud til energirenovering (undtagen for varmepumper). Energimærket skal være udstedt efter 1. oktober 2012.

Se om dit hus har et energimærke.Åbner i nyt vindue

Med Energistyrelsens tilskudsberegnerÅbner i nyt vindue, kan du få et overslag på dine tilskudsmuligheder. 

Håndværkerfradrag

Når du skal renovere eller lave forbedringer i din bolig har du mulighed for at få et økonomisk tilskud. Det gælder også for energirenoveringer eller energiforbedringer i din bolig. 

På SKATs hjemmeside kan du læse mere om, hvilke energirenoveringer, der giver fradrag, og hvordan du registrerer det til SKAT. 

Læs om tilskud til energiforbedringer på SKATs hjemmesideÅbner i nyt vindue

Hvis du har planer om at gøre brug af håndværkerfradraget i 2022, skal arbejdet som udgangspunkt være udført senest den 31. marts 2022 for at få fradrag, mens regningen for arbejdet som udgangspunkt skal være betalt senest den 31. maj 2022 . 

Fradraget er blevet sænket fra årsskiftet, og du kan ikke længere få den høje sats, som blev indført i 2021 som følge af corona. Det betyder derfor, at du fra 1. januar til 31. marts 2022 ikke længere kan få 25.000 kr. pr. person i fradrag, men 12.900 kr.

Gode råd inden du energiforbedrer din bolig

Inden du begiver dig i kast med at indhente tilbud til energirenoveringer, er det en god ide at have specialister med på råd – både hvad angår finansieringen og selve projekterne, du gerne vil sætte i værk. 

Vi har særligt tre gode råd til dig, der skal i gang med energiforbedringer:

1.Ikke alle forbedringer giver øget boligværdi

Langt de fleste energiforbedringer foretages, fordi de har en besparende effekt – enten for den daglige økonomi eller for klimaet generelt. Og det er ikke alle, der sikrer dig en øget boligværdi. Derfor skal du altid vælge at energiforbedre ud fra dine ønsker nu og her – og ikke med henblik på en eventuel øget salgspris.

2.Find de energi- forbedringer som giver dig mest for pengene

Vi anbefaler, at du tager en energikonsulent med på råd, da konsulenten kan identificere, hvor du kan få den største effekt –økonomisk og i forhold til indeklimaet. 

3.Få rådgivning om dine finansierings-muligheder

Den rette finansiering tager udgangspunkt i din nuværende økonomi og tager hensyn til dine fremtidige planer eller ønsker. 

Det er derfor en god ide at tage os med på råd, så vi kan hjælpe dig med at finde den bedste finansiering til dine energiforbedringer.

Vi samarbejder med flere specialister, der kan rådgive dig indenfor energibesparende forbedringer. Samtidig sikrer vi dig, at du får et energilån, der passer til din økonomi.

Andre muligheder for finansiering

I nogle tilfælde kan det være en fordel at undersøge, hvilke andre finansieringsmuligheder du har udover energilånet. 

Det kan fx også være en mulighed at låne til energiforbedringer gennem:  

 • Friværdi
 • Låneomlægning

Lån i friværdien

Hvis du er boligejer, har du mulighed for at låne i din friværdi, hvis den er af en vis størrelse. 

Din friværdi er den forskel der er mellem din boligs værdi og din resterende gæld i boligen. Hvis du har afdraget meget på dit lån, vil din friværdi ofte give dig mulighed for at optage et tillægslån, der fx kan finansiere energiforbedringer. 

Når du optager et lån i din friværdi, bestemmer du som udgangspunkt selv, hvad pengene skal gå til. Derfor kan det være en god mulighed, hvis du ikke kun skal renovere for at energiforbedre. 

Læs mere om lån i friværdi

Beregn hvad det koster at låne i friværdi

Låneomlægning 

Mange vælger at låne lidt ekstra til fx boligforbedringer i forbindelse med en låneomlægning. 

Hvis du skal til at optage et lån til en energiforbedring i din bolig, er det en god ide at undersøge dine muligheder, når dit lån skal omlægges. 

I vores 3-trins guide til boligrenoveringer kan du få et overblik over et typisk renoveringsforløb og læse mere om, hvordan du kommer bedst fra start. 

Se dine muligheder for at optage et lån i forbindelse med en låneomlægning.

Læs om omlægning af lån

Lån til andet end energirenovering  

Hvis du gerne vil udskifte dine hårde hvidevarer eller renovere dit køkken, og der ikke energirenoveres i den forbindelse, kan du finansiere det med et forbrugslån.

Læs mere om Forbrugslån