Fordele ved et Energisparelån

Der er sparet på etableringsomkostninger, og derfor vil det ofte være et godt alternativ til andre finansieringsløsninger, hvis du skal låne til energiforbedringer.

Med Energisparelånet får du:

 • Mulighed for at låne fra 25.000 kr. og op til 250.000 kr.
 • Et lån uden pant i boligen
 • En variabel rente 
 • Et lavt etableringsgebyr på kun 1.000 kr.
 • Bevillingsprovision på 1%

Hvad er et Energisparelån?

Nordeas Energisparelån er et energilån, der er øremærket til at få udført energiforbedringer i din bolig. Går du med drømme om at forbedre eller renovere din bolig, har du som boligejer mulighed for at optage et energilån som supplement til dit boliglån.

De eneste krav er, at du har en økonomi, der giver dig råderum til at afdrage på det nye energilån, og at dit lån finansierer energiforbedrende tiltag i din helårs- eller fritidsbolig.

Der findes flere finansieringsmuligheder, når du ønsker et lån til energiforbedringer. Vi hjælper dig med at finde den finansiering, der passer bedst til dig og din økonomi.

Energisparelånet kan bruges til:

Udskiftning af vinduer og døre
Oliefyr, naturgasfyr eller biomasseanlæg
Isolering af bolig
Varmestyringsanlæg
Øvrige formål

Udskiftning af vinduer og døre - fx:

 • Udskiftning af yderdøre/terrassedøre/altandøre
 • Udskiftning af vinduer
 • Udskiftning af ruder
 • Forsatsvinduer

Udskiftning af oliefyr, naturgasfyr eller biomasseanlæg (pille/halm) - fx:

 • Varmepumper - herunder også luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. jordslange

Isolering af bolig - fx:

 • Isolering af loft/tag/gulv/terrændæk/ydervægge/varmerør 
 • Hulmursisolering
 • Efterisolering

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg - fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • SmartHome løsninger f.eks. urstyring, vejrkompensering mv. 

Øvrige formål til forbedring af indeklima og mere miljørigtige løsninger - fx:

 • Installation og udskiftning af cirkulationspumper   
 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere/solceller  
 • Blødgøringsanlæg til vand 
 • Varmegenvindingsanlæg fx Genvex
 • Radonsikring
 • Udskiftning af brændeovn til mere miljørigtig udgave
 • Kloakseparering 
Tilbagebetaling og indfrielse
Manglende overholdelse af forpligtelser
Priser og renter

Tilbagebetaling og indfrielse

Energisparelån ydes som et traditionelt banklån med afvikling.

Du kan vælge at tilbagebetale lånet i op til 10 år og du kan vælge om du vil betale ydelsen pr. måned eller kvartal.  

Lånets løbetid kan maksimalt være 10 år, og der er ikke mulighed for afdragsfrihed.   

Indfrielse

Der er mulighed for at foretage ekstraordinære tilbagebetalinger på lånet, som vil bliver nedskrevet med beløbet. Lånebeløbet kan dog ikke hæves igen uden at der er tale om en ny låneansøgning.

Energisparelånet kan til enhver tid indfries til kurs 100.

Manglende overholdelse af forpligtelser

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange lånet indfriet. 

Priser og renter

Renter for Energisparelån
Specifikation
Rente
Udlånsrente
5,30 %
Priser for Energisparelån
Specifikation
Pris
Dokumentgebyr
1.000,00 kr.
Bevillingsprovision 
1,00 %


Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling - hvor det samlede kreditbeløb der udbetales er kr. 147.500 - vil hovedstolen være kr. 150.000. 

Etableringsomkostningerne udgør kr. 2.500. Med den nuværende variable debitorrente på 5,41 % og en løbetid på 10 år, er ÅOP 5,78 % forudsat, at der betales en ydelse på kr. 4.855 i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, som skal betales, vil være 194.186 kr. , hvoraf de samlede omkostninger udgør kr. 44.186 kr.