Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Obligationslån

Et Obligationslån er et realkreditlån med fast rente i hele lånets løbetid. Omlægger (konverterer) du dit Obligationslån på de rigtige tidspunkter, har du mulighed for at drage fordele af, at renten stiger eller falder - det hedder også aktiv gældspleje

Du bør overveje at vælge et Obligationslån, hvis du fx er ved at købe bolig, optage et tillægslån eller ønsker at omlægge lån i nuværende bolig, hvis:

  • Du gerne vil kende din rente og afdrag i hele lånets løbetid
  • Du prioriterer sikkerhed og tryghed højt

 

Hvad er et Obligationslån?

Et Obligationslån er et realkreditlån med fast, kendt rente i hele lånets løbetid. Obligationerne bag lånet er konverterbare. Det betyder, at obligationerne altid kan indfries til kurs 100 ved termin. Du vil altså aldrig kunne komme til at skylde mere end det oprindelige lånebeløb.

Værdien af gælden ændrer sig med renteniveauet. Du har derfor mulighed for at udnytte ændringerne i renten til at opnå de bedste vilkår for dit Obligationslån: 

  • Ved et rentefald kan du omlægge (konvertere) dit Obligationslån til et nyt Obligationslån med en lavere rente. Fordelen er, at du som udgangspunkt får en lavere kvartalsvis ydelse, til gengæld stiger din restgæld 
  • Ved en rentestigning kan du omlægge (konvertere) dit Obligationslån til et nyt Obligationslån med en højere rente. Fordelen ved at omlægge til en højere rente betyder som udgangspunkt, at din restgæld falder, til gengæld stiger din kvartalsvise ydelse

Du kan læse mere  om aktiv gældspleje af dit Obligationslån under fanen ”Gældspleje” eller på vores side om Gældspleje.

Fordele og ulemper

FordeleUlemper

Fra udstedelse af lånetilbud er  obligationsrenten og afdraget kendt i  hele lånets løbetid 

Renten/ydelsen er højere end på et realkreditlån med variabel rente
Værdien af gælden falder ved stigning i renten. Ved fald i renten er stigningen af gælden begrænset til kurs 100                Afdragsfri periode skal bestemmes på det tidspunkt lånetilbuddet udstedes. Perioden er fast og en ændring af den afdragsfrie periode kræver omlægning af Obligationslånet
Mulighed for afdragsfrihed fra 1 år og op til 10 årKursskæring ved udbetaling af et Obligationslån
Jo længere løbetid obligationen har, jo mere ændrer kursen sig ved en renteændring, hvilket giver mulighed for aktiv gældspleje

Løbetid

Obligationslån har som udgangspunkt en løbetid fra 10 år til 30 år.

Afdragsfrihed

Obligationslån kan ydes med afdragsfrihed i op til 10 år i helårs- og fritidsbolig. Afdragsfrie lån gives i en obligation med op til 10 års afdragsfrihed. En forudsætning for at opnå afdragsfrihed er, at obligationslånet har en løbetid på mellem 20 og 30 år. Afdragsfriheden starter ved udbetaling af lånet og vil altid udløbe 31. marts, 30. juni, 30. september eller 31. december. 

Du kan se åbne fondskoder og kurser på obligationslån hos Nordea Kredit.

Tilbagebetaling og indfrielse

Tilbagebetaling

Du kan vælge et Obligationslån med afvikling eller afdragsfrihed. 

På lån med afvikling betaler du ud over rente og bidrag også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet.

Vælger du afdragsfrihed på dit Obligationslån, skal du være opmærksom på, at du i den afdragsfrie periode ikke betaler af på lånet, men du skal stadig betale renter og bidrag. Det betyder, at de afdrag, du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Selvom du med afdragsfrihed vil komme til at sidde billigere her og nu, vil den samlede ydelse i resten af lånets løbetid altså ende med at blive højere, da du har kortere tid til at afvikle lånet.

Indfrielse

Obligationslånet kan på et hvert tidspunkt indfries helt eller delvist, ved at købe obligationerne bag lånet. Du kan vælge at opsige lånet til kurs 100 til en termin, hvis kursen på obligationerne er over 100. Som privat kunde bliver du ikke beskattet af en evt. kursgevinst og har ikke fradrag for tab ved en evt. indfrielse før lånets udløb.

Gældspleje
Risikoklassificering
Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Priser og vilkår

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for

Ansøg om lånebevis nu