Realkredit bidragssatser

Hvad er en bidragssats - og hvordan beregnes den?

Hvordan bestemmes prisen? Få et overblik over realkredit bidragssatser her på siden.

En bidragssats er den pris, du betaler til realkreditinstituttet for at administrere og tage risikoen for et realkreditlån. Bidragssatsen er derfor ikke renten på lånet - denne tilfalder obligationsinvestorerne. En bidragssats er kort sagt et gebyr, du betaler til dit realkreditinstitut. Og satsen skal du betale gennem hele løbetiden, når du optager et realkreditlån.

Hvordan bestemmes prisen på bidragssatser?

Bidragssatser for realkredit afhænger af, hvilken type lån du optager. Satsen beregnes efter, hvor stor en del af boligens værdi, der er belånt. Ejendomstype og størrelsen på realkreditlånet i forhold til boligens værdi, har også indflydelse på, hvor meget du betaler i bidragssats. 

Men kan bidragssatsen ændres? 

Som udgangspunkt fortsætter bidragssatsen uændret, selvom du omlægger dit lån – medmindre du skifter til en anden lånetype. Det betyder, at bidraget ændres, hvis du omlægger dit lån fra eksempelvis et rentetilpasningslån til et lån med fast rente.Du kan se de aktuelle bidragssatser for de forskellige lånetyper her. 


Bidragssatsen vil også blive beregnet på ny, hvis du forhøjer dit lån med minimum 100.000 kr. eller vælger at forlænge afdragsfriheden på perioder i mere end tre år. Bidragssatsen bliver lagt ind i ydelsesplanen så du ved, hvor meget de samlede månedlige omkostninger er. Den endelige bidragssats kan fastsættes af Nordea Kredit ved endeligt lånetilbud.

Bidragssatser er fradragsberettigede

Ligesom ved renteudgifter skal du også tage højde for, at bidrag på realkreditlån er fradragsberettiget. Det betyder, at udgifterne til bidragssatsen kan trækkes fra i skat. Nordea Kredit indrapporterer automatisk bidragssatsen til Skat ved årsafslutning, men du skal huske det i din forskudsopgørelse, så du får fradraget løbende. 

Måske vil du også være interesseret i  at læse om: 

Hvad kan du gøre, hvis bidragssatsen stiger?

Realkreditinstitutterne kan ikke uden videre sætte bidragssatsen op. Det fremgår af det, der kaldes ’god-skik’ reglerne. Reglerne betyder, at realkreditinstituttet skal varsle og begrunde eventuelle stigninger i bidragssatsen. 

Eventuelle stigninger i din bidragssats skal herved varsles i god tid fra dit realkreditinstitut. Hvis bidragssatsen stiger efter korrekt varsling og begrundelse, kan du være nødsaget til at acceptere ændringen. Det er nemlig i mange tilfælde dyrere at flytte dit lån til et andet realkreditinstitut – og det medfører i sidste ende højere omkostninger end stigningen i bidragssatsen. I mange tilfælde vil forskelle mellem bidragssatser også udligne sig over tid.