Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Kort Rente

Kort Rente er et realkreditlån med variabel rente, som typisk giver dig en lav ydelse her og nu. Din rente er kendt i 6 måneder – du skal derfor have økonomi til at klare udsving i renten.

Hvad er Kort Rente?

Kort Rente er et inkonverterbart obligationslån med variabel rente, hvor renten er fast i 6 måneder ad gangen.

Renten fastsættes 2 gange årligt på grundlag af den bagvedliggende CITA 6 obligation. Renten fastlægges senest 4 bankdage før 1. januar og 1. juli.

Obligationerne bag lånet har en kortere løbetid end lånet, og derfor refinansieres lånet undervejs i forløbet. Nordea Kredit fastlægger refinansieringsvilkår - herunder løbetiden på de nye obligationer.

Refinansieringen sker ved udstedelse af nye obligationer på auktion, hvor tillæg/fradrag til CITA 6 fastlægges. Det fastlagte tillæg/fradrag er herefter gældende frem til næste refinansiering.

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for

Ansøg om lånebevis nu

Om Kort Rente

Kort Rente sikrer dig typisk en lavere ydelse end på lån med fast rente

  • Lånet er for dig, der gerne vil udnytte den korte og lave rente
  • Hurtig tilpasning af ydelsen til det aktuelle renteniveau med halvårlig rentetilpasning både rentefald og rentestigning
  • Falder renten, får du automatisk en lavere ydelse uden omkostninger til omlægning af lånet
  • Kursværdien er stabil og renteændringer afspejles i mindre grad på kursen end på  rentetilpasningslån F/S3-5
  • Når du tilbagebetaler lånet, afvikler du typisk mere første år end på tilsvarende lån med      fast rente
  • Kort Rente tilbydes med og uden afvikling

Hør mere om Kort Rente

Udfyld felterne og bliv ringet op af en af vores rådgivere inden 2 hverdage for at høre mere om Kort Rente.  

Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.

Løbetid på lån og afdragsfrihed

Du kan få Kort Rente med løbetid fra 10 til 30 år. Kort Rente er baseret på obligationer med kortere løbetid end lånet, og derfor refinansieres lånet undervejs ved udstedelse af nye obligationer.

Afdragsfrihed kan aftales for en periode på op til 10 år. Afdragsfriheden skal starte ved lånets udbetaling, og slutter altid på en terminsdato (31. marts, 30. juni, 30. september eller 30. december).

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Renten/ydelsen er normalt lavere end andre typer af realkredit lån.
Obligationen er inkonverterbar og indfrielse sker derfor til markedskurs.
Halvårlig rentetilpasning og dermed hurtig tilpasning af ydelsen ved rentefald.
Halvårlig rentetilpasning og dermed hurtig tilpasning af ydelsen ved rentestigning.
Automatisk lavere ydelse, når renten falder - ingen omkostninger ved omlægning. 
Lånet refinansieres, hvor nyt rentefradrag/-tillægget fastsættes.
Kan indfries ved opkøb af obligationer til markedskurs – kursen er typisk tæt på 100.
Kursskæring ved udbetaling og refinansiering.
Kan opsige til kurs 100 i forbindelse med refinansiering.
Kursskæringen er lavere end ved et rentetilpasningslån.

Tilbagebetaling og indfrielse


Du kan vælge Kort Rente med enten afvikling, eller afdragsfrihed i op til 10 år.

På et afdragsfrit lån betaler du kun rente og bidrag på lånet, og når du starter med at betale lånet tilbage, betaler du også afdrag på lånet.

Lån med afdragsfrihed er derfor her og nu billigere end lån med løbende afvikling, men de afdrag, du ikke betaler i den afdragsfri periode, skal betales senere ved at betale en højere ydelse i resten af lånets løbetid. Så selvom du sparer penge til at starte med, så bliver den samlede betaling på lånet større ved valg af afdragsfrihed.

Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer, og kan indfries helt eller delvist, ved at købe obligationerne til markedskurs. I de år hvor lånet skal refinansieres kan det opsiges til indfrielse til kurs 100 med 2 måneders varsel til 1. juli, det år hvor refinansieringen sker på dit Kort Rente lån.

Refinansiering af lån

Kort Rente kan have en løbetid fra 10 til 30 år, men er baseret på obligationer med en kortere løbetid, og derfor refinansieres lånet undervejs i løbetiden.

Ved refinansieringen fastlægger Nordea Kredit løbetiden på den nye obligation med henblik på at opnå de bedste vilkår. Ved refinansieringen fastsættes nyt rentetillæg/-fradrag til CITA 6.

Resultatet af auktionen fastsætter obligationens rentetillæg/-fradrag, som skal betales sammen med CITA 6 bestemt ud fra sædvanlig rentefastsættelse.

Nedenfor vises hvornår de forskellige Kort Rente serier har refinansiering.

RefinansieringstidspunktLån udbetalt i perioden
1. juli 201930. november 2016  ⇨ 5. juli 2018
1. juli 2023 6. juli 2018  ⇨ 

Regulering af refinansieringsrisiko

For at skabe en større sikkerhed hvis det ikke er muligt at sælge obligationerne, når de skal refinansieres, har regeringen vedtaget nye regler om refinansiering af realkreditlån. Det betyder, at der i en række tilfælde sker forlængelse af obligationens løbetid, hvis en auktion ikke kan gennemføres (manglende aftagere).

Auktions-trigger (manglende aftagere)

I praksis betyder ændringen, at opstår der en situation, hvor det ved en refinansiering ikke er muligt at sælge alle de nødvendige obligationer til gennemførelse af refinansieringen, forlænges løbetiden på obligationerne med 1 år ad gangen, indtil refinansieringen kan gennemføres.

Ved en sådan tvungen løbetidsforlængelse ændres obligationens renten, så den effektive rente svarer til den effektive rente ved seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. Ved yderligere forlængelse af løbetiden, som følge af fejlet auktion, finder denne rente fortsat anvendelse. Det betyder, at renten låses fast på dette niveau, indtil der er aftagere til obligationen, hvorefter renten igen følger markedsrenten.

Loven giver tillige nogle andre muligheder, som ikke er beskrevet. 

Se yderligere i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhedÅbner i nyt vindue

Karakteristika ved fast og variabel rente

Karakteristika ved fast og variabel rente:

Fast renteVariabel rente
Renten er fast i låneperioden.Renten kan variere i låneperioden.
Renten er ofte højere end en variabel rente.Renten er ofte lavere end en fast rente.

Risikoklassificering

Efter bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er Kort Rente kategoriseret som gult, da renten kan variere i lånets løbetid.

Læs mere om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Manglende overholdelse af forpligtelser ( tilbagebetaling)

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan Nordea Kredit forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser, renter og vilkår

Priser og renter

  Betaling på et realkreditlån afhænger af:

•    Renten og kursen på obligationen bag lånet
•    Bidragssatsen til realkreditinstituttet
•    Omkostningerne ved optagelse og eventuel refinansiering af lånet

Omkostninger ved optagelse af lån kan fx være tinglysningsafgift til staten og gebyrer til realkreditinstituttet

Du kan herÅbner i nyt vindue foretage beregninger ud fra forskellige løbetider og se eksempler på de omkostninger der relaterer sig til låneoptagelse, ydelsen samt ÅOP ved det beregnede lån

Vilkår

Oversigt over beregnere