Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Kort Rente

Kort Rente er et realkreditlån med variabel rente, som typisk giver dig en lav ydelse her og nu. Din rente er kendt i 6 måneder – du skal derfor have økonomi til at klare udsving i renten.

Du bør overveje at vælge et Kort Rente lån, hvis du fx er ved at købe bolig, optage et tillægslån eller ønsker at omlægge lån i nuværende bolig, hvis:

  • Du gerne vil udnytte den korte og lave rente 
  • Du kan acceptere at renten både kan stige og falde i lånets løbetid
  • Din økonomi kan bære en stigning i renten og dermed i den samlede låneydelse

Hvad er Kort Rente?

Kort Rente lån er et inkonverterbart obligationslån med variabel rente, hvor renten er fast i 6 måneder ad gangen.

Renten fastsættes to gange årligt på grundlag af den bagvedliggende CITA 6* obligation. Renten fastlægges senest 4 bankdage før 1. januar og 1. juli.

Obligationerne bag lånet har en kortere løbetid end lånet, og derfor refinansieres lånet undervejs i forløbet. Nordea Kredit fastlægger refinansieringsvilkår - herunder løbetiden på de nye obligationer.

Refinansieringen sker ved udstedelse af nye obligationer på auktion, hvor tillæg/fradrag til CITA 6 fastlægges. Det fastlagte tillæg/fradrag er herefter gældende frem til næste refinansiering.

*CITA står for Copenhagen InterBank Tomorrow/Next Average, og er den rentesats, hvor en bank er villig til at udlåne danske kroner for en fastsat periode på fx 6 måneders løbetid til en anden økonomisk solid bank. Finans Danmark administrerer reglerne for fastsættelse af CITA og satserne offentliggøres dagligt på Nasdaq Copenhagens  og Finans Danmarks hjemmesider.

 

Hør mere om Kort Rente

Udfyld felterne og bliv ringet op af en af vores rådgivere inden 2 hverdage for at høre mere om Kort Rente.  

Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Renten/ydelsen forventes at være lavere end tilsvarende realkreditlån med fast rente 
Obligationen er inkonverterbar og indfrielse sker derfor til markedskurs
Halvårlig rentetilpasning og dermed hurtig tilpasning af ydelsen ved rentefald uden omkostninger til omlægning
Renter og afdrag kendes kun til næste gang lånet skal rentetilpasses eller refinansieres
Kursskæringen ved refinansiering er lavere end ved et Rentetilpasningslån
Nyt rentefradrag/-tillægget fastsættes ved refinansiering
Kan indfries ved opkøb af obligationer til markedskurs – kursen er typisk tæt på 100
Kursskæring ved udbetaling og refinansiering

Kan opsige til kurs 100 i forbindelse med refinansiering
Afdragsfri periode skal bestemmes på det tidspunkt lånetilbuddet udstedes. Perioden er fast og en ændring af den afdragsfrie periode kræver omlægning af Kort Rente lånet

Løbetid

Kort Rente lån kan have en løbetid fra 10 til 30 år. 

Kort Rente er baseret på obligationer med kortere løbetid end lånet, og derfor refinansieres lånet undervejs ved udstedelse af nye obligationer.

Afdragsfrihed

Afdragsfrihed kan aftales for en samlet periode på op til 10 år. Afdragsfriheden skal starte ved lånets udbetaling og slutter altid 31. marts, 30. juni, 30. september eller 30. december.

Refinansiering af lån


Ved refinansiering fastlægger Nordea Kredit løbetiden på den nye obligation med henblik på at opnå de bedste vilkår. Ved refinansieringen fastsættes nyt rentetillæg/-fradrag til CITA 6.

Resultatet af auktionen fastsætter obligationens rentetillæg/-fradrag, som skal betales sammen med CITA 6 bestemt ud fra sædvanlig rentefastsættelse.

Nedenfor vises, hvornår de forskellige Kort Rente serier har refinansiering.

RefinansieringstidspunktLån udbetalt i perioden
1. juli 201930. november 2016  ⇨ 5. juli 2018
1. juli 2023 6. juli 2018  ⇨ 
Tilbagebetaling og indfrielse

Tilbagebetaling

Du kan vælge et Kort Rente lån med afvikling eller afdragsfrihed.

På lån med afvikling betaler du ud over rente og bidrag også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet. 

Vælger du afdragsfrihed på dit Kort Rente lån, skal du være opmærksom på, at du i den afdragsfrie periode ikke betaler af på lånet, men du skal stadig betale rente og bidrag. Det betyder, at de afdrag du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Selvom du med afdragsfrihed vil komme til at sidde billigere her og nu, vil den samlede ydelse i resten af lånets løbetid altså ende med at blive højere, da du har kortere tid til at afvikle lånet.

Indfrielse

Lånet kan indfries helt- eller delvist i lånets løbetid. 

Lånet kan enten opsiges til kurs 100 senest to måneder før 1. juli det år, hvor refinansieringen sker på dit Kort Rente lån eller ved at købe obligationerne bag lånet til markedskurs. 

Da obligationerne er inkonverterbare kan markedskursen være både over og under kurs 100. Er kursen over 100, kan det beløb, der skal bruges til indfrielsen, være større end den pålydende restgæld.

Regulering af finansieringsrisiko
Risikoklassificering
Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Priser og vilkår

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for

Ansøg om lånebevis nu