Nordeas renteforventninger

Privat og Erhverv

Det viste er Nordeas renteforventninger, som kan være forskellige fra markedets renteforventninger.

Renteprognosen kan anvendes til, at se vores forventninger til, om renten vil være faldende, stigende eller uændret. Renten er ikke nødvendigvis et udtryk for de faktiske låne- og tilbudsrenter.

Stor usikkerhed skaber kraftige bevægelser på markederne. Efter vores vurdering vil rentepilen fortsat pege opad frem mod midten af året.

Den korte rente forventes at stige frem mod midten af 2023 med omtrent 1,0%-point, hvorefter den ventes at falde.

Den lange rente forventes ligeledes at stige svagt frem mod midten af 2023.  

Den amerikanske økonomi viser sig modstandsdygtig overfor de højere renter, hvorfor styringsrenten nu ventes at toppe til september på 6,00%.

Den europæiske centralbank (ECB) valgte d. 2. februar at forhøje renten med 0,5 %-point og styringsrenten ligger nu på 2,50%. I Nordeas hovedscenarie forventes styringsrenten at toppe i midten af året på 3,75%.

Nationalbanken: Nationalbanken har, som følge af ECB's rentehævning I begyndelsen af februar, igen været nødsaget til at udvide renteforskellen til euroområdet for at forsvare fastkurspolitikken. Men kronen handler stadig stærkt overfor euroen. 

Læs hele Jan Størup Nielsen renteprognose. Åbner i nyt vindue

Nordeas Renteforventninger er opdateret 1. marts 2023.
01.03.2023Åbner i nyt vindue31.05.2023Åbner i nyt vindue30.06.2023Åbner i nyt vindue31.12.2023Åbner i nyt vindue31.12.2024Åbner i nyt vindue

Obligationslån 5 pct.
Kurs2Åbner i nyt vindue

5,17%
99,2Åbner i nyt vindue

5,17%
99,2Åbner i nyt vindue

5,25%
98,4Åbner i nyt vindue

5,10%
99,9Åbner i nyt vindue

4,94%
101,7Åbner i nyt vindue

Rentetilpasningslån F11Åbner i nyt vindue3,23%Åbner i nyt vindue4,11%Åbner i nyt vindue4,24%Åbner i nyt vindue4,02%Åbner i nyt vindue3,20%Åbner i nyt vindue
Rentetilpasningslån F31Åbner i nyt vindue3,59%Åbner i nyt vindue3,59%Åbner i nyt vindue3,67%Åbner i nyt vindue3,24%Åbner i nyt vindue2,65%Åbner i nyt vindue
Rentetilpasningslån F51Åbner i nyt vindue3,49%Åbner i nyt vindue3,64%Åbner i nyt vindue3,78%Åbner i nyt vindue3,38%Åbner i nyt vindue2,93%Åbner i nyt vindue
Kort Rente Lån - CITA63Åbner i nyt vindue3,05%Åbner i nyt vindue3,85%Åbner i nyt vindue4,06%Åbner i nyt vindue4,01%Åbner i nyt vindue3,01%Åbner i nyt vindue
Nordea Bolig Puls - CIBOR34Åbner i nyt vindue2,97%Åbner i nyt vindue3,80%Åbner i nyt vindue4,00%Åbner i nyt vindue3,95%Åbner i nyt vindue3,00%Åbner i nyt vindue
Erhverv - CIBOR64Åbner i nyt vindue3,43%Åbner i nyt vindue4,25%Åbner i nyt vindue4,45%Åbner i nyt vindue4,40%Åbner i nyt vindue3,45%Åbner i nyt vindue

1 Renten er oplyst efter kursfradrag på 0,30 ved refinansiering. Bemærk, at Nordea Kredit ikke udsteder nye lån i F1 
2 Kursen er oplyst før kursfradrag på 0,20 ved udbetaling
3 Renten på CITA6 bruges til Kort Rente. Renten er her oplyst uden tillæg. Tillægget afhænger af den obligation, lånet er udstedt i.
4 Renten på CIBOR3 og CIBOR6 er her oplyst uden tillæg. CIBOR3 anvendes til Nordea BoligPuls og tillægget afhænger af ejendommens belåning. CIBOR6 anvendes til erhvervslån og tillægget afhænger af den obligation, lånet er udstedt i.Åbner i nyt vindue