Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Rentetilpasningslån

Vil du kende renten i 3 eller 5 år? Så kan et Rentetilpasningslån være et lån for dig.

Hvorfor vælge et rentetilpasningslån?

Du kan overveje at vælge et Rentetilpasningslån, hvis du er ved at købe bolig, optage et tillægslån eller overvejer at omlægge lån i din bolig, når:

  • Det ikke er afgørende for dig, at du kender låneydelsen i hele lånets løbetid 
  • Din økonomi kan bære en stigning i renten og dermed i den samlede låneydelse
  • Du ønsker mulighed for til- og fravalg af afdragsfrihed

Hvad er et Rentetilpasningslån?

  • Rentetilpasningslån er et kontantlån med variabel rente, hvor renten tilpasses det aktuelle renteniveau hvert 3. eller 5. år
  • Lånet har som udgangspunkt en løbetid fra 10 til 30 år

Refinansieringstidspunktet afhænger af, hvornår lånet udbetales. Udbetales lånet i perioden 1. april til 30. september. refinansieres lånet 1. april, mens lån udbetalt fra 1. oktober til 31. marts refinansieres 1. oktober. 

Rentetilpasningslån er et kontantlån og det betyder, at kurstab eller kursgevinst omregnes til en fradragsberettiget rente ved udbetaling eller refinansiering.

nordea.dk/låneguideÅbner i nyt vindue kan du se andre lånemuligheder. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vi kan vejlede og rådgive dig om fordele og ulemper ved de forskellige lånemuligheder med udgangspunkt i din egen økonomi samt anbefale de for dig bedst egnede lån. 

Fordele og ulemper

Fordele                                 Ulemper
Renten/ydelsen forventes at være lavere end tilsvarende realkreditlån med fast rente

Renter og afdrag kendes kun til næste gang lånet refinansieres

Større afdrag 1. år end tilsvarende lån med fast renteVærdien af gælden falder ikke ved rentestigninger
Falder renten ved næste refinansiering, får du automatisk en lavere rente uden omkostninger til omlægning af lånetKursen på obligationerne ligger typisk over kurs 100 (inkonverterbare obligationer). Det betyder, at du risikerer at betale mere end din pålydende restgæld, hvis du indfrier lånet på andre tidspunkter end ved refinansiering
Afdragsfrihed kan vælges til og fra, og kan være op til 10 årDer kan være kursgevinstbeskatning ved indfrielse på andre tidspunkter end ved refinansiering

Kursskæring ved udbetaling og refinansiering 

Løbetid

Rentetilpasningslån kan som udgangspunkt have en løbetid fra 10 til 30 år. Frekvens og udbetalingskurs er baseret på obligationer med en løbetid på 3 eller 5 år. Lånet får automatisk nye obligationer og derved også ny rente, når de nuværende obligationer udløber ved lånets refinansiering. 

Afdragsfrihed 

Afdragsfrihed kan aftales for en periode på op til 10 mod betaling af et højere bidrag i den afdragsfrie periode. Afdragsfriheden skal starte ved lånets udbetaling eller refinansiering, og slutter altid ved en refinansiering 1. april eller 1. oktober.

Tilbagebetaling og indfrielse

Tilbagebetaling

Du kan vælge et Rentetilpasningslån med afvikling eller afdragsfrihed. 

På lån med afvikling betaler du ud over rente og bidrag også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet.  

I perioder hvor lånet er afdragsfrit, betaler du alene rente og bidrag. Efter den afdragsfrie periode tilbagebetaler du lånet som et annuitetslån, indtil lånet er endeligt tilbagebetalt. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet på dette tidspunkt. 

Det betyder, at de afdrag, du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Selvom du med afdragsfrihed vil komme til at sidde billigere her og nu, vil den samlede ydelse i resten af lånets løbetid altså ende med at blive højere, da du har kortere tid til at afvikle lånet.

Indfrielse

Et Rentetilpasningslån kan indfries helt- eller delvist i lånets løbetid. Lån med refinansiering 1. april eller 1. oktober kan dog ikke indfries i henholdsvis februar/marts og august/september måned. Dette gælder også, selvom lånet ikke skal refinansieres i det pågældende år. 

Lånet kan enten opsiges til kurs 100 senest 2 måneder før refinansiering eller ved at købe obligationer bag lånet til markedskurs. Kursgevinster ved indfrielse på andre tidspunkter end ved lånets refinansiering er skattepligtige, mens kurstab ikke kan trækkes fra.

Da obligationerne er inkonverterbare kan markedskursen være både over og under kurs 100. Er kursen over 100, kan det beløb, der skal bruges til indfrielsen, være større end den pålydende restgæld. 

Du skal være opmærksom på, at jo længere der er mellem refinansieringerne, desto mere vil værdien af din gæld svinge. Det betyder, at du ved indfrielse før den planlagte refinansiering typisk kommer til at indfri lånet til en kurs over 100. 

Hvis der er under 1 år til refinansieringsdatoen, kan lånet opsiges til kurs 100 ved refinansiering eller  ved at betale den resterende rente for periode fra indfrielsen frem til refinansieringstidspunktet, også kaldet differencerenter. Differencerenter er fradragsberettiget, og det kan derfor være en fordel at gøre det på denne måde. Det er dog altid vigtigt at lave konkrete beregninger, før den mest optimale indfrielsesmetode vælges.  

Frekvensskifte og rentesikring ved refinansiering
Regulering af refinansieringsrisiko
Manglende overholdelse af forpligtelser ( tilbagebetaling)
Priser og vilkår

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for.

Ansøg om lånebevis nu

Hvad koster det at låne til køb af bolig?

Prøv beregneren

Se hvad dine muligheder er

Her kan du lave en beregning