Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Rentetilpasningslån

Et Rentetilpasningslån er et realkreditlån med variabel rente, hvor du kender renten i 3 eller 5 år. Fordi renten er variabel, skal du have økonomi til at klare udsving i renten.

Du bør overveje at vælge et Rentetilpasningslån, hvis du fx er ved at købe bolig, optage et tillægslån eller ønsker at omlægge lån i nuværende bolig, hvis:

  • Du gerne vil udnytte den korte og lave rente 
  • Du kan acceptere at renten både kan stige og falde i lånets løbetid
  • Din økonomi kan bære en stigning i renten og dermed i den samlede låneydelse

Hvad er et Rentetilpasningslån?

Rentetilpasningslån er et kontantlån med variabel rente. 

Renten tilpasses det aktuelle niveau på bestemte tidspunkter, hvor der sælges nye obligationer til brug for lånet (refinansiering). Perioden mellem refinansieringerne (frekvensen) kan være 3 eller 5 år. Dato for lånets refinansiering er bestemt af udbetalingstidspunktet. Udbetales lånet i perioden 1. april til 30.september, refinansieres lånet 1. april. Lån udbetalt fra 1. oktober til 31. marts, refinansieres 1. oktober.

Kendetegnet ved kontantlån er, at kurstab eller kursgevinst omregnes til fradragsberettiget kontantrente ved udbetaling eller refinansiering. Derfor bliver kursgevinster ved førtidig indfrielse skattepligtige, mens kurstab ikke kan trækkes fra.

Lånene betegnes F/S 3 eller 5 alt efter frekvensen af refinansieringerne. F3 og F5 er lån med afvikling, mens  S3 og S5 er lån, hvor der kun betales rente og bidrag (afdragsfrie lån). 

Fordele og ulemper

Fordele                                 Ulemper
Renten/ydelsen forventes at være lavere end tilsvarende realkreditlån med fast rente

Renter og afdrag kendes kun til næste gang lånet refinansieres

Større afdrag 1. år end tilsvarende lån med fast renteVærdien af gælden falder ikke ved rentestigninger
Falder renten ved næste refinansiering, får du automatisk en lavere rente uden omkostninger til omlægning af lånetKursen på obligationerne ligger typisk over kurs 100 (inkonverterbare obligationer). Det betyder, at du risikerer at betale mere end din pålydende restgæld, hvis du indfrier lånet på andre tidspunkter end ved refinansiering
Afdragsfrihed kan vælges til og fra, og kan være op til 10 årDer kan være kursgevinstbeskatning ved indfrielse på andre tidspunkter end ved refinansiering

Kursskæring ved udbetaling og refinansiering 

Løbetid

Rentetilpasningslån kan have en løbetid fra 10 til 30 år. Frekvens og udbetalingskurs er baseret på obligationer med en løbetid på 3 eller 5 år. Lånet får automatisk nye obligationer og derved også ny rente, når de nuværende obligationer udløber ved lånets refinansiering. 

Rentetilpasningslån skal udløbe samtidig med obligationerne, da der anvendes inkonverterbare stående obligationer. Da obligationerne har årlig termin, skal et Rentetilpasningslån altid udløbe på dato for refinansiering. Det betyder, at uanset løbetid angivet i lånetilbudet, tilpasses lånets løbetid ved udbetaling, så lånet udløber på refinansieringstidspunktet 1. april eller 1. oktober. 

Afdragsfrihed 

Afdragsfrihed kan aftales for en samlet periode i op til 10 år i helårs- og fritidsbolig. Afdragsfriheden skal starte ved lånets udbetaling eller refinansiering, og slutter altid ved en refinansiering 1. april eller 1. oktober. Du kan i forbindelse med refinansiering ændre, om lånet skal fortsætte med eller uden afvikling.

Tilbagebetaling og indfrielse

Tilbagebetaling

Du kan vælge et Rentetilpasningslån med afvikling eller afdragsfrihed. 

På lån med afvikling betaler du ud over rente og bidrag også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet. 

Vælger du afdragsfrihed på dit Rentetilpasningslån, skal du være opmærksom på, at du i den afdragsfrie periode ikke betaler af på lånet, men du skal stadig betale renter og bidrag. Det betyder, at de afdrag, du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Selvom du med afdragsfrihed vil komme til at sidde billigere her og nu, vil den samlede ydelse i resten af lånets løbetid altså ende med at blive højere, da du har kortere tid til at afvikle lånet.

Indfrielse

Lånet kan indfries helt- eller delvist i lånets løbetid. Dog kan du ikke indfri lånet, hvis der er mindre end to måneder til refinansiering. Dette gælder også selvom lånet ikke skal refinansieres i det pågældende år.

Lånet kan enten opsiges til kurs 100 seneste to måneder før refinansiering eller ved at købe obligationerne bag lånet til markedskurs. 

Da obligationerne er inkonverterbare kan markedskursen være både over og under kurs 100. Er kursen over 100, kan det beløb, der skal bruges til indfrielsen, være større end den pålydende restgæld. 

Du skal være opmærksom på, at jo længere der er mellem refinansieringerne, desto mere vil værdien af din gæld svinge. Det betyder, at du ved indfrielse før den planlagte refinansiering typisk kommer til at indfri lånet til en kurs over 100. 

Hvis der er under 1 år til refinansieringsdatoen, kan lånet opsiges til kurs 100 ved refinansiering eller  ved at betale den resterende rente for periode fra indfrielsen frem til refinansieringstidspunktet, også kaldet differencerenter. Differencerenter er fradragsberettiget, og det kan derfor være en fordel at gøre det på denne måde. Det er dog altid vigtigt at lave konkrete beregninger, før den mest optimale indfrielsesmetode vælges.  

Frekvensskifte og rentesikring ved refinansiering
Regulering af refinansieringsrisiko
Risikoklassificering
Manglende overholdelse af forpligtelser ( tilbagebetaling)
Priser og vilkår

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for

Ansøg om lånebevis nu

Hvad koster det at låne til køb af bolig?

Prøv beregneren