Obligationskurser - få overblik over realkreditkurser

Få et samlet overblik over alle aktuelle obligationskurser bag Nordeas realkreditobligationslån. Læs om kurs på lån og rente i forbindelse med et realkreditlån og se, hvad rente- og kursændringer har af betydning for dig.

Aktuelle realkreditkurser

Det er gennem den officielle notering på NASDAQ Copenhagen, at kursen på obligationerne fastlægges.

Forbehold og forudsætninger for aktuelle realkreditkurser

I lånetilbud og ved refinansiering af lån fratrækkes kursfradrag ved henholdsvis udbetaling og refinansiering - jævnfør prislisten under Priser og vilkår.

* Betyder, at der ikke er en aktuel kurs på obligationen. Den viste kurs er seneste gennemsnitlige kurs kl. 17 på obligationen.

Obligationskurserne er aktuelle optagelseskurser, hvis obligationerne handles i Nordea. Inden eventuel optagelse af lån kan der ske ændringer i kurserne.

1) Løbetid er maksimal løbetid på lånet. Obligationens løbetid kan være en anden.

2) Eksisterende tilbud kan udbetales, men nye tilbud afgives ikke med denne obligation.

Kurser på Rentetilpasningslån vises ud fra refinansieringstidspunkt (1. april eller 1. oktober), der er gældende dags dato. Udbetaling i perioden 1. april – 30. september sker i obligationer med udløb 1. april, mens udbetaling i perioden 1. oktober – 31. marts sker i obligationer med udløb 1. oktober.

Vi tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Samtidig påtager vi os ikke noget ansvar for eventuelle tab, som følge af dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne.

Kontakt din bankrådgiver eller filial i Nordea, hvis du ønsker et lånetilbud eller aftale nærmere om udbetalingen af dit realkreditlån.

Spørgsmål og svar om obligationskurser og realkredit kurser

Renteændringer og deres betydning for realkreditkursen

Den aktuelle rente er afgørende for kurserne. Realkreditkurserne vil stige ved rentefald og omvendt vil de falde ved rentestigninger. 

 

Kurser på realkreditlån

Skal vi hjælpe dig med at holde øje med dine muligheder for omlægning af dit realkreditlån, når realkreditrenten stiger eller falder? 

I Nordea  kan du gratis få  overvåget dit realkreditlån ud fra dine ønsker til, hvornår du synes en omlægning er interessant . 

Læs mere om Gældspleje, og hvordan vi kan hjælpe med at overvåge dit lån.    

Kan det betale sig at lave en låneomlægning ved renteændringer?

I nogle tilfælde kan det være gavnligt med en låneomlægning i forbindelse med ændringer i renten.  

Inden du vælger dit lån, skal du beslutte, om du ønsker et lån med fast eller variabel rente. 

Men hvilken lånetype skal du vælge? 

Med et variabelt forrentet lån får du typisk en lavere ydelse her og nu. Men renten på dit lån kan også stige eller falde i fremtiden i takt med renteændringer. Ændringer i renten  vil  have betydning for din ydelse på lånet. 

Med et fastforrentet lån er renten den samme i lånets løbetid. Et fastforrentet lån har typisk også en højere rente og derved en højere ydelse, men renten hverken stiger eller falder – og ydelsen vil derfor ikke ændre sig i takt med renteændringer i markedet. 

Kort sagt bør du vælge  det lån, som passer bedst til din økonomi på den lange bane. Overvej fx om du har råd til, at  renten på dit lån stiger i fremtiden. Det handler om at kunne sove godt om natten og ikke bekymre sig om renten  på boliglånet.  

Hvad er forskellen på op- og nedkonvertering?

En omlægning af et fastforrentet realkreditlån kaldes  nedkonvertering eller opkonvertering. 

Ved nedkonvertering omlægges et fastforrentet realkreditlån og erstattes af et fastforrentet realkreditlån med en lavere rente.  Med en nedkonvertering opnås en lavere ydelse, men til gengæld bliver gælden højere.  

Ved en opkonvertering omlægges et fastforrentet realkreditlån og erstattes af et fastforrentet realkreditlån med en højere rente. Med en opkonvertering opnås  en mindre restgæld, men til gengæld bliver ydelsen højere. 

Inden du tager beslutninger om op- eller nedkonvertering af dit lån, bør du tale med en rådgiver. På den måde sikrer du dig, at alle forhold tages i betragtning, inden du lægger dit lån om.

Læs mere om omlægning af lån.

Find mere viden om realkreditlån

Hvis du gerne vil læse mere om realkreditlån og obligationskurser har vi samlet en række nyttige links nedenfor, så du kan få et godt indblik i alle forhold, der berører realkredit. 

Du kan også altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til obligationskurser, og hvad de betyder for optagelse af et realkreditlån eller for dig, som allerede har et.