Obligationskurser - få overblik over realkreditkurser

Få et samlet overblik over alle aktuelle obligationskurser bag Nordeas realkreditobligationslån. Læs om kurs på lån og rente i forbindelse med et realkreditlån og se, hvad rente- og kursændringer har af betydning for dig.

Aktuelle realkredit kurser

Ups! Tillad Marketing og Insights cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Ups! Tillad Marketing og Insights cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Ups! Tillad Marketing og Insights cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Forbehold og forudsætninger for ovenstående

Anvendt kurs i lånetilbud, ved udbetaling og refinansiering af lån fratrækkes kursskæring - jævnfør prislisten under Priser og vilkår.
* Der er ikke en aktuel kurs på obligationen. Den viste kurs er seneste gennemsnitlige kurs kl. 17 på obligationen.

1) Løbetid er maksimal løbetid på lånet. Obligationens løbetid kan være en anden

2) Eksisterende tilbud kan udbetales, men nye tilbud afgives ikke med denne obligation

Forbehold og forudsætninger

Sådan fungerer realkreditobligationer

Et realkreditlån adskiller sig fra andre bolig- og banklån ved at have en direkte forbindelse til obligationer. 

Hvis du fx ønsker at låne 1 million til en ny bolig, hjælper bank og realkreditinstitut med at finde en investor, der gerne vil investere 1 million. Det sker ved, at investoren køber realkreditobligationer og får renten tilbage for sin investering. 

Hvordan fastsættes renter og obligationskurs?

Renten på dit lån bestemmes ud fra udbud og efterspørgsel på de finansielle markeder.

Prisen det koster for dig at låne afhænger af forholdet mellem, hvor mange der ønsker at investere, og hvor mange der ønsker at optage et realkreditlån.

Hvis der er mange, der ønsker at investere vil prisen på realkreditobligationerne stige. Prisen på en obligation er det, som kaldes for kursen. Og når prisen stiger, betyder det, at renten bliver lavere for dig.

Hvis der omvendt er lav interesse for at investere, vil obligationskursen falde, og det betyder en højere rente for dig, som er låntager.

Hvilken betydning har realkreditkurser for dit lån?

Realkreditkursen kan være over eller under 100, hvilket har betydning for værdien af restgælden. Indfrier du dit lån til en lavere kurs end ved optagelsen af lånet, opnår du en kursgevinst. På samme måde sker et kurstab på realkreditlånet, hvis obligationerne købes til en kurs der er større end ved optagelsen. Hvis du har et fastforrentet lån er der altid mulighed for at indfri obligationerne til maksimum kurs 100 – uanset den aktuelle dagskurs. Det vil sige, at der ved et rentefald vil være et loft over dit maksimale kurstab. 

Det er gennem den officielle notering på NASDAQ Copenhagen, at kursen på obligationerne fastlægges. Kursen på obligationerne varierer alt efter udbud og efterspørgsel i markedet, men parametre som løbetid og markedsrente spiller også ind. 

     

Hvilken betydning har renteændringer for realkreditkursen?

Den aktuelle rente er afgørende for kurserne. Realkreditkurserne vil stige ved rentefald og omvendt vil de falde ved rentestigninger.  

 

Kurser på realkreditlån

Vil du holde øje med om realkreditrenten stiger eller falder, og hvilken indflydelse det har på dit lån? Vi kan hjælpe dig med at overvåge dit realkreditlån ud fra besparelseskriterier, som du selv fastsætter. Læs mere om Gældspleje, og hvordan vi kan hjælpe med at overvåge dit lån.

Hvilken betydning har realkreditrenter for dit lån?

Rentesatserne i markedet har betydning for dit realkreditlån, uanset om du vælger fast eller variabel rente. Men det er kun på et variabelt realkreditlån, hvor rentesatserne har indflydelse på din ydelse på lånet, der enten vil stige eller falde i takt med rentetilpasningerne. På et lån med fast rente er du sikret renten i hele lånets løbetid, uanset om renterne i markedet stiger eller falder.   

Kan det betale sig at lave en låneomlægning ved renteændringer?

I nogle tilfælde kan det være gavnligt med en låneomlægning i forbindelse med ændringer i renten.  

Inden du vælger dit lån, skal du beslutte, om du ønsker et fast- eller variabelt forrentet lån. 

Men hvilken lånetype skal du vælge? 

Med et variabelt forrentet lån får du typisk en lavere ydelse her og nu. Men renten på dit lån kan også stige eller falde i fremtiden i takt med renteændringer. Og som nævnt ovenfor vil det have betydning for din ydelse på lånet. 

Med et fastforrentet lån er renten den samme i lånets løbetid. Et fastforrentet lån har typisk også en højere rente og derved en højere ydelse, men renten hverken stiger eller falder – og ydelsen vil derfor ikke ændre sig i takt med renteændringer i markedet. 

Kort sagt bør du vælge et det lån, som passer bedst på din økonomi på den lange bane. OVervej fx om du har råd til, at ydelsen på dit lån stiger i fremtiden. Det handler om at kunne sove godt om natten og ikke bekymre sig om afdrag på boliglånet.  

Hvad er forskellen på op- og nedkonvertering?

En omlægning af et fastforrentet realkreditlån kaldes også for en nedkonvertering eller opkonvertering. Ved nedkonvertering omlægges et fastforrentet realkreditlån og erstattes af et lån med en lavere rente. Det kan være aktuelt, hvis renten er faldet over en længere periode. Hvis renten omvendt stiger, kan en opkonvertering af lånet betyde en mindre restgæld, men til gengæld en højere månedlig ydelse. 

Inden du tager beslutninger om op- eller nedkonvertering af lånet, bør du tale med en rådgiver. På den måde sikre du dig, at alle forhold tages i betragtning inden du lægger dit lån om.

Find mere viden om realkreditlån

Hvis du gerne vil læse mere om realkreditlån og obligationskurser har vi samlet en række nyttige links nedenfor, så du kan få et godt indblik i alle forhold, der berører realkredit. 

Du kan også altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til obligationskurser, og hvad de betyder for optagelse af et realkreditlån eller for dig, som allerede har et.