Din voksne datter har fået opfyldt studiedrømmen om en plads på et amerikansk eliteuniversitet, men SU’en strækker dog ikke langt. Du beslutter derfor at give hende en økonomisk håndsrækning. Spørgsmålet er hvordan.

– Mange af vores kunder har en alder, hvor de har voksne børn og børnebørn, og de er optagede af, hvordan deres formue kan gøre gavn i dag frem for engang langt ude i fremtiden, siger Jesper Lindevang, chefformuerådgiver i Nordea Private Banking. Han påpeger, at uanset om man ønsker at betænke næste generation i form af pengegaver, arveforskud eller gennem et familielån, er det vigtigt at understrege, at ikke to familier er ens. Det vil altid bero på en individuel rådgivning at nå frem til den løsning, der passer til den enkeltes situation og behov.

Familielån

En mulighed, som de senere år er blevet populær, er de såkaldte ”familielån”. Familielån anvendes ofte, når den ”ældre generation” ønsker at hjælpe den ”yngre generation”. Det kan fx være i forbindelse med overdragelsen af et familiesommerhus til næste generation. I stedet for, at børnene skal skaffe finansiering i banken, kan man i stedet oprette et gældsbrev på købssummen. Der er ingen begrænsninger på lånebeløb, og familielån kan være både afdrags- og rentefrie. Som ved et almindeligt gældsforhold, er der ved et familielån en række betingelser, som skal være opfyldt, og dem gør man sig klog i at have styr på.

– Først og fremmest skal der være tale om et reelt gældsforhold – altså et virkeligt ydet lån. Der skal oprettes et gældsbrev, som underskrives af begge parter. Det kan både være rente- og afdragsfrit, og mange forældre vælger fra år til år at give deres børn en afgiftsfri gave, der kan anvendes til at nedskrive lånet, siger Jesper Lindevang og fortsætter:

– Er der derimod på forhånd aftalt en løbende årlig nedskrivning af gældsbrevet, svarende til det maksimale årlige gavebeløb, vil det blive betragtet som en samlet afgiftspligtig gave.

Han råder derfor altid sine kunder at tage en advokat med på råd.

Arveforskud

Ønsker man at lade arven gøre gavn i dag fremfor engang ude i fremtiden, kan man give et arveforskud. Her lader man en arving modtage et beløb før andre, men stiller alle arvinger lige i sidste ende. Her skal beløbet trækkes fra modtagerens andel, den dag den endelige arv skal fordeles.

– Har man to voksne børn, hvoraf den ene har brug for 250.000 kr. til at finansiere en uddannelse i udlandet, kan man yde dette barn et arveforskud. Den dag arven skal fordeles, vil det barn, der ikke har fået arveforskud, have krav på 250.000 kr. mere end det barn, som i sin tid fik arveforskuddet, forklarer Jesper Lindevang. 

Beløbsgrænsen for, hvornår der skal betales boafgift af arveforskud, er 74.100 kr., akkurat ved andre gaver. Det betyder, at børn, der modtager et arveforskud, skal betale boafgiften (15%) af beløb over 74.100 kr. Bemærk, at man kan kun give arveforskud til personer, der er ens arving. Man kan derfor ikke give arveforskud til sine børnebørn, hvis ens børn lever, medmindre børnebørnene er indskrevet i testamentet og er indsat til at arve (og derved er blevet ens arving).

– I Private Banking agerer vi gerne sparringspartner i forhold til de mange forskellige løsninger, der kan komme i spil, men går man i konkrete tanker om at give et arveforskud eller oprette et familielån, opfordrer jeg altid til, at man tager en advokat, gerne en med speciale i familieret, med på råd, siger Jesper Lindevang. 

Hør mere om dine muligheder

Bliv kontaktet