Sådan arbejder du med sæsonudsving

De fleste virksomheder vil opleve perioder, hvor bunden i kassen er lidt for synlig, og hvor det bliver et problem at betale regningerne. Det kan der være mange årsager til. Men typisk handler det om sæsonudsving, og at kunderne ikke betaler til tiden.

Der er imidlertid flere gode grunde til at have fokus på dit cash flow og likviditet. Fx er en sund likviditet en af forudsætningerne for vækst. Herunder kan du få konkrete eksempler på, hvordan du styrker cash flowet og likviditeten i din virksomhed.

Tre gode råd til et bedre cash flow

1. Gode rutiner giver bedre likviditet

Gennemgå dine interne rutiner, fx fakturering og betaling af regninger. Udnytter du betalingsbetingelserne godt nok? Har du et godt nok overblik?

Se på budgettet, og tjek løbende dit faktiske forbrug. Er der noget, du overser, som dræner kassen? Kan du lukke nogle huller?

Når du har oparbejdet gode rutiner, så hold fast i dem. Det giver dig det bedst mulige overblik over betalingsstrømmene og din aktuelle kassebeholdning.

2. Tal med dine leverandører og fakturér, så snart du kan

Gennemgå dine leverandørkontrakter. Kan du få nogle generelt længere betalingsfrister?

Send dine fakturaer ud hurtigt, så får du dine betalinger ind hurtigere. Hvem siger, at man kun skal fakturere én gang om måneden?

3. Skab automatiserede processer

Når du bruger mindre tid på administration, kan du bruge mere tid på aktiviteter, der giver værdi for din virksomhed

Med digitaliseret fakturering er du sikker på, at der bliver sendt regninger og rykkere hurtigt ud. Og du får et bedre overblik over betalingerne

Sådan bliver du mindre sårbar over for sæsonudsving

Når vi taler om sæsonudsving, handler det naturligvis om mere end salg af juletræer og badebolde. Sæsoner er som udgangspunkt branchespecifikke og har en fast cyklus. For nogle virksomheder er der store udsving måned for måned, men typisk er det årstidsbestemt. Vejr, ferieperioder og højtider spiller for det meste direkte eller indirekte ind. Også selvom du ikke har tænkt over det i forbindelse med din virksomhed. Udsvingene kan ramme din virksomhed hårdt, hvis du ikke forbereder dig på dem. Kender du dine sæsoner?

Få et overblik over dit budget

Hvis du ikke allerede har udarbejdet et budget, skal du gøre det nu.

Budgettet skal afspejle virkeligheden: Hvis du forventer, at en vis procentdel af dine indtægter genereres i bestemte måneder, skal du ikke dele den forventede årlige indtægt med tolv for at få et månedligt gennemsnit. 

Skriv indtægterne på de måneder, du forventer, de kommer ind. Det er den bedste måde, du kan se og følge udsvingene på.

Vær opmærksom på din likviditet

Få kortlagt din virksomheds sæsoner. Find ud af, hvornår de indkomne betalinger er lavere end dine udbetalinger (regninger, løn, husleje). Og hvor stor forskellen er i kroner og ører. Overstiger beløbet i lavsæsonerne hvad du har af tilgængelig kapital på visse tidspunkter?

Tilpas din virksomheds kapacitet til efterspørgslen. Hvis du fx forventer, at indtægterne falder over sommeren, bør du reducere produktionen og sørge for, at personalet er på ferie i den periode.

Opbyg gode relationer til dine leverandører

Prøv at forhandle om længere kredit eller om en afbetalingsordning ved større beløb.

Tag evt. en indledende uformel snak med dem. Husk på, at du er din leverandørs kunde. På den måde er I afhængige af hinanden, og det giver øget mulighed for, at en leverandør vil strække sig lidt ekstra, hvis ikke hele tiden, så måske i perioder.

Få en økonomisk buffer gennem et lån eller en kredit i banken

Vi ser finansiering af sæson- eller konjunkturmæssige udsving som en naturlig og sund del af din virksomhed.

Med et virksomhedskort med indbygget kredit får du nem adgang til ekstra likviditet, når du har brug for det, og med en kassekredit har du ligeledes mulighed for at trække på ekstra likviditet i perioder med svingende indtægt.

Har du brug for et større beløb, anbefaler vi, at du optager et virksomhedslån, som kan fungere som en solid økonomisk buffer.

Betaler dine kunder ikke til tiden?

Oplever du også, at dine kunder betaler for sent og måske skal rykkes flere gange, inden de betaler? Så har du det som mange andre virksomheder! Forsinkede betalinger presser likviditeten, ofte dog kun i kortere perioder. Men hvis der opstår et mønster, hvor dine kunder generelt betaler for sent, begrænser det din virksomheds muligheder og forretning - og du risikerer at blive mere økonomisk sårbar. Heldigvis er der meget, du kan gøre for at stramme op.

Indfør morarenter/strafrente på forsinkede betalinger

Det er helt gængs skik, at man lægger 1-2 % på i morarente ved forsinket betaling. Find et niveau, der passer til din branche, virksomhed og kundegruppe.

Giv rabat til kunder, der betaler før tid

Gå mod strømmen og gør noget ekstra for de kunder, der betaler til tiden. Enten med en specifik kontantrabat. Eller noget der brænder sig bedre fast; en gave eller belønning.

Tag en uformel snak med dine kunder

Hvis du har et godt forhold til dine kunder, kan du tale med dem om dine betalingsfrister. Måske passer timingen bare skidt med deres rutiner?

Brug automatisk fakturering, og følg op på beløb og forfaldstidspunkter

Med automatisk fakturering er du sikker på at både regning og rykker bliver sendt. Du får besked, hvis en faktura ikke bliver betalt. Det kan jo også være tegn på, at en kunde har økonomiske problemer.

Har du en factoring-løsning, kan du forsikre dig mod ubetalte fakturaer.

Har du kunder i udlandet?

Hvis du har kunder i udlandet kan du bruge remburser eller udenlandsk inkasso, som betyder, at sælger sikres betaling før køber får adgang til varen. En bankgaranti kan bruges til at sikre opfyldelse af en kontraktmæssige forpligtelse, som fx betaling.

Nedskriv din kreditpolitik

Har din virksomhed en kreditpolitik? Skab nogle klare rammer og regler for betalingsfristen for nye kunder. Det er altid godt at have en nedskrevet politik.

Gør brug af factoring

Kender du factoring? Det er en fleksibel løsning, som hjælper dig med at få betaling fra dine kunder og kan gøre kreditsalg til kontantsalg. Bemærk dog, at factoring som udgangspunkt egner sig bedst til større virksomheder med en årlig omsætning på minimum 5 millioner DKK, da de faste administrationsomkostninger ellers kan blive for høje.

Banken kan hjælpe dig med forskellige løsninger

Vi opfatter din virksomheds likviditet som menneskers åndedrætssystem. Hvis indåndingen (indgående betalinger) er mindre end udåndingen (udgående betalinger), vil både du og din virksomhed langsomt få svært ved at trække vejret ordentligt.

Med en kassekredit får du mulighed for at trække på ekstra likviditet i perioder med lavvande i kassen.