Få sikret din virksomheds drift og medarbejdere

Det er afgørende for din virksomheds stabilitet, at du er rigtigt forsikret. Topdanmark står bag hver 6. danske virksomhed med skræddersyede erhvervsforsikringer, der kommer hele vejen rundt om alt, der har betydning for driften.

Forsikring med udgangspunkt i din virksomheds behov og muligheder

Som virksomhedsejer, CEO eller CFO er det dit ansvar at sørge for, at virksomheden er rigtigt forsikret, så den ikke er økonomisk sårbar ved fx brand, højrisikable erhvervsaftaler eller cyberangreb. Du har også mulighed for at tegne en arbejdsskadeforsikring og sundhedsordning for dine medarbejdere.

Se den fulde oversigt over, hvordan du kan forsikre din virksomhed længere nede på siden.

Vi samarbejder med Topdanmark om at sikre din virksomheds økonomi. Ligesom Nordea har Topdanmark fokus på at gøre tingene ordentligt og på dine præmisser. Du får lokal rådgivning, præcis som du kender det fra Nordea.   

Dine fordele ved erhvervsforsikring gennem Topdanmark

  • Du får direkte adgang til et af landets største forsikringsselskaber på attraktive vilkår 
  • Bred palette af forsikringer, herunder cyberforsikring, sundhedsforsikring og erhvervsansvar 
  • Du får tryghed for, at virksomhedens økonomi er sikret, hvis uheldet er ude 
  • Skadehjælp 24/7 – lynhurtig hjælp online eller akut i telefonen 
  • Book aftalen hos os i Nordea

Se dine muligheder for forsikringer til din virksomhed

En samlet forsikring

En samlet erhvervsforsikring

Få samlet alle jeres basisforsikring hele i én police – bygninger, maskiner, løsøre, biler og driftstab samt lovpligtig arbejdsskadeforsikring, hvis I har ansatte. Så kan du trygt fokusere på det, du og virksomheden lever af.

Bygninger

Topdanmark kan forsikre dig ved så godt som alle bygningsskader – fx efter brand, storm, skybrud, lynnedslag og indbrud. Dækningen er meget fleksibel og afspejler den konkrete risiko i dine bygninger. 

Din forsikringsrådgiver vil skræddersy forsikringen til dine behov med udgangspunkt i bygningernes anvendelse, og hvad du ønsker skal ske med bygningerne efter en skade. Sammen tager I stilling til, hvad der bedst kan betale sig, så du kun får dækninger, der giver dig værdi.

Maskiner og løsøre 

Virksomheders dækning af løsøre er som udgangspunkt sammenlignelig med indboforsikring til private. Den dækker altså fx inventar, varer, råvarer, IT-udstyr, maskiner og værktøj i tilfælde af indbrud, vandskade, brand eller lignende. For virksomheder er der også andre risici og dækningsmuligheder at tage stilling til. Derfor er det en god idé at vende det med en af Topdanmarks erhvervsassurandører.

Flådeforsikring til biler og andre køretøjer

Har I mange køretøjer, er det praktisk at samle dem i en flådeforsikring. Din rådgiver hjælper med at sætte den rigtige dækning sammen til dig, så I samler det, der er fælles for alle køretøjer, og tilpasser resten efter det enkelte køretøj.

Driftstab

Skader kan nedsætte eller helt stoppe din indtjening i kortere eller længere tid. En skræddersyet driftstabsdækning kan sikre, at I har rygdækning til at komme på fode igen.

Erhvervsrejseforsikring

Hvis du eller dine medarbejdere rejser som en del af arbejdet, har I brug for en særlig forsikring til det. Private rejseforsikringer dækker ikke, når man er afsted i erhvervsmæssig forbindelse. Derimod dækker Topdanmarks erhvervsrejseforsikring, hvis der indgår nogle feriedage i løbet af en erhvervsrejse. 

Erhvervsrejseforsikringen dækker rejser af op til 6 måneders varighed. Ved ophold på mere end 5 måneder skal medarbejderen have en udstationeringsforsikring. Den dækker blandt andet:

  • Behandling ved sygdom og ulykke
  • Hjemrejse i forbindelse med alvorlig sygdom i familien
  • Ansvar for skader på andre og deres ting – herunder retshjælp
  • Hvis en udsendt medarbejder pga. sygdom eller ulykke ikke kan fuldføre det aftalte arbejde i udlandet. I så fald dækkes udsendelse af en anden medarbejder.

I betaler kun for de personer og de dage, I rent faktisk rejser. Og I kan tilvælge dækning af afbestilling, hvis en erhvervsrejse må aflyses – fx hvis en medarbejder bliver alvorligt syg.

Sundhed og tryghed for dine medarbejdere
Netbank- og cyberforsikring
Erhvervsansvar
Bestyrelsesansvarsforsikring
Sygedriftstabsforsikring

Kom videre med Topdanmark

Topdanmark står bag hver 6. danske virksomhed med skræddersyede erhvervsforsikringer, der kommer hele vejen rundt om alt, der har betydning for driften.

Kontakt Topdanmark, og hør mere