Få sikret din virksomheds drift og medarbejdere

Topdanmark står bag hver sjette danske virksomhed med skræddersyede erhvervsforsikringer, der kommer hele vejen rundt om alt, der har betydning for driften.

Forsikring med udgangspunkt i dine behov og muligheder

Vi samarbejder med Topdanmark om at sikre din virksomheds økonomi. Ligesom Nordea har Topdanmark fokus på at gøre tingene ordentligt og på dine præmisser. Det vil sige lokalt og digitalt, når dialogen skal passes ind mellem alt det andet vigtige.     

Topdanmarks netbank- og cyberforsikring sikrer de digitale døre ind til virksomhedens økonomi. 

Som Nordea-kunde kan du få 50 % rabat på netbankforsikringen – også selv om du har den i forvejen. Bliver du ny kunde, byder Topdanmark dig velkommen med ekstra rabat på  50 % rabat på cyberforsikringen samt bestyrelsesansvarsforsikring og sygedriftstabsforsikring. Velkomstrabatten gælder i 2022. 

Sammen med Topdanmark kan vi hjælpe dig bedre 
  • Sammen sikrer vi lidt lettere hele din økonomi 
  • Skadehjælp 24/7 – lynhurtigt online eller akut i telefonen
  • Mød din forsikringsrådgiver – book aftalen hos os i Nordea

Nordea og Topdanmark

Topdanmark har en finansiel størrelse, der gør, at de bliver stående i selv de værste storme. Derfor anbefaler vi dig som erhvervskunde hos os at tale forsikring med Topdanmark. Du får personlig og lokal rådgivning, præcis som du kender det fra Nordea.

Få forsikret det meste

Én samlet forsikring

En samlet erhvervsforsikring

Få samlet det hele i én police – bygninger, maskiner, løsøre, biler og driftstab samt lovpligtig arbejdsskadeforsikring, hvis I har ansatte. Så kan du i stedet fokusere på det, du og virksomheden lever af. 

Bygninger

Topdanmark kan forsikre dig ved så godt som alle bygningsskader – fx efter brand, storm, skybrud, lynnedslag og indbrud.     

Dækningen er meget fleksibel og afspejler den konkrete risiko i dine bygninger. Derfor vil din forsikringsrådgiver skræddersy forsikringen til dine behov med udgangspunkt i bygningernes anvendelse, og hvad du ønsker sker med dem efter en skade.      

Sammen tager I stilling til, hvad der bedst kan betale sig, så du slipper for dækninger, der ikke giver værdi. 

Maskiner og løsøre 

Virksomheders dækning af løsøre er som udgangspunkt sammenlignelig med indboforsikring til private. Den dækker altså fx inventar, varer, råvarer, IT-udstyr, maskiner og værktøj i tilfælde af indbrud, vandskade, brand eller lignende.     

For virksomheder er der også andre risici og dækningsmuligheder at tage stilling til. Derfor er det en god idé at vende det med en af Topdanmarks erhvervsassurandører. 

Biler og andre køretøjer

Har I mange køretøjer, er det praktisk at samle dem i en flådeforsikring. Din rådgiver hjælper med at sætte den rigtige dækning sammen, så I samler det, der er fælles for alle køretøjer, og tilpasser resten efter det enkelte køretøj. 

Driftstab

Skader kan nedsætte eller helt stoppe din indtjening i kortere eller længere tid. En skræddersyet driftstabsdækning kan sikre, at I har rygdækning til at komme på fode igen.

Når rejser er en del af arbejdet

Hvis du i ferien benytter lejligheden til at besøge en messe, så er det arbejdstid og kræver derfor erhvervsrejseforsikring. Men det behøver ikke være så besværligt.

Erhvervsrejseforsikring

Hvis du eller dine medarbejdere rejser som en del af arbejdet, har I brug for en særlig forsikring til det. Private rejseforsikringer dækker ikke, når man er afsted i erhvervsmæssig forbindelse. Derimod dækker Topdanmarks erhvervsrejseforsikring, hvis der indgår nogle feriedage i løbet af en erhvervsrejse.  

Erhvervsrejseforsikringen dækker rejser af op til 6 måneders varighed. Ved ophold på mere end 5 måneder skal medarbejderen have en udstationeringsforsikring.

Erhvervsrejseforsikringen dækker blandt andet:

  • Behandling ved sygdom og ulykke
  • Hjemrejse i forbindelse med alvorlig sygdom i familien
  • Ansvar for skader på andre og deres ting – herunder retshjælp
  • Hvis en udsendt medarbejder pga. sygdom eller ulykke ikke kan fuldføre det aftalte arbejde i udlandet. I så fald dækkes udsendelse af en anden medarbejder.

I betaler kun for de personer og de dage, I rent faktisk rejser. Og I kan tilvælge dækning af afbestilling, hvis en erhvervsrejse må aflyses – fx hvis en medarbejder bliver alvorligt syg.

Medarbejderforsikring
Netbank- og cyberforsikring
Erhvervsansvar
Bestyrelsesansvarsforsikring
Sygedriftstabsforsikring

Få sikret din virksomhed

Topdanmark står bag hver sjette danske virksomhed med skræddersyede erhvervsforsikringer, der kommer hele vejen rundt om alt, der har betydning for driften.

Hør mere hos Topdanmark